În ședința ordinară de joi a Consiliului Local, aleșii municipali vor avea de dezbătut proiectul de hotărâre privind cofinanțarea, cu suma de 100.000 de euro, de către Primăria Buzău, a unui proiect de investiții derulat de Consi­liul Municipal Soroca, proiect care vizează reconstrucția falezei râului Nistru, din preajma Cetății Soroca. Proiectul prevede îmbunătățirea condițiilor de recreere, agrement și protecție a mediului înconjurător.

Potrivit presei basarabene, la jumătatea acestei luni au început lucrările de reconstrucție a falezei râului Nistru pe segmentul din preajma Cetății Soroca. Muncitorii au început să dea jos tencuiala de pe zidul de protecție, urmând apoi să fie defrișați arbuștii, iar în locul lor să fie instalate scaune și felinare. Între acestea vor fi sădiți și pomi de­corativi.

În temeiul Acordului de înfrățire între municipiul Buzău și municipiul Soroca din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Municipal Buzău din 18 decembrie 2017, Consiliul Municipal Soroca a aprobat, în 11 mai 2018, finanțarea Proiectului „Reconstrucția falezei râului Nistru pe segmentul din preajma cetății Soroca“ în va­loare totală de 138.500 euro, dintre care 100.000 euro sunt oferiți de Consiliul municipal Buzău, iar un sfert din sumă de Consiliul municipal Soroca.

Primăria Buzău va asigura această sumă din bugetul propriu al municipiului pentru anul 2018, în baza unui acord de finanțare încheiat între cele două administrații. Plățile vor fi efectuate în conturile indicate de partea moldoveană la cursul de schimb al BNR din data efectuării operațiunii financiare. Durata acordului de finanțare este de la data semnării acestuia până la data de 31 decembrie 2018. Potrivit acestui acord, pentru plata cheltuielilor aferente proiectului, Primăria Municipiului Soroca întocmește cereri de plată intermediare și/sau finale, care vor fi însoțite de documente justificative.

În baza cererilor de plată intermediare și/sau finale și a prevederilor din acordurile de finanțare, Primăria Municipiu­lui Buzău va deconta Pri­măriei Municipiului Soroca plățile deja efectuate. în termen de 10 zile de la finalizarea tuturor acțiunilor din proiect, iar Primăria Soroca transmite Primăriei Buzău un raport de justificare a cheltuielilor aferente proiectului și de realizare a acti­vitățiior cuprinse în acordul de finanțare.

„În cazul în care proiectul se derulează pe durata mai multor ani, până la 30 noiembrie a fiecărui an, Primăria  Soroca transmite Primăriei Buzău un raport intermediar de progres privind cheltuielile și acțiunile realizate în anul financiar res­pectiv (…) Dacă pe durata implementării proiectului care face obiectul acestui acord de finanțare se constată, pe baza unui raport de audit realizat de auditori independenți și soli­citat de finanțatorul din Ro­mânia, că autoritatea competentă din Republica Moldova a cheltuit sume cu altă destinație decât cea convenită de comun acord în vederea implementării proiectului, finan­țatorul va recupera aceste sume, putând cere diminuarea finanțării până la concurența sumei neeligibile“, se men­ționează în proiectul de hotărâre supus spre aprobare aleșilor locali buzoieni.

Conform legislației din România privind aprobarea procedurii de finanțare pre­văzute de Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006, este necesară adoptarea unei ho­tărâri a Consiliului Local al Municipal Buzău, privind cofinanțarea proiectului precum și a acordului de finanțare.

Potrivit raportului Direcției Economice din cadrul Pri­măriei Buzău la acest proiect de hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 35 din Legea nr. 273 /2006, pri­vind finanțele pu­blice locale, cu modificările și completările ulterioare, „au­toritățile administrației pu­­blice locale din România pot aproba finanțarea unor proiecte propuse de către autoritățile administrației publice locale din Republica Moldova și Ucraina, în baza acordurilor de înfrățire sau de cooperare încheiate pentru: obiective de investiții ale unităților admi­nistrativ— teritoriale din Republica Moldova; programe comune culturale, sportive, de tineret și educaționale; strategii de pregătire profesională; alte acțiuni care contribuie la dezvoltarea relațiilor de prietenie“.

Vezi video aici

 

DISTRIBUIȚI
loading...

1 COMENTARIU

  1. Cu cei 100000 euro se putea face o falaza pe marginea raului Buzau,de la podul Maracineni in jos.Poate ca si buzoienii ar merita asa ceva,nu credeti?

Comments are closed.