De anul viitor, începând cu 1 ianuarie, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA au obligaţia de a deţine şi ges­tiona un cont de TVA pentru încasarea şi plata TVA aferente operaţiunilor taxabile, cum ar fi achiziţiile de bunuri şi servicii, livrări de bunuri şi prestări servicii. În accest context, pentru a le uşura cumva viaţa celor care gestionează conturile de TVA, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice – Galaţi îi informează că ,,actele  normative privind plata defalcată a TVA sunt publicate pe portalul «Sistemul Naţional de Raportare Forexebug>, în secţiunea „Informaţii Publice“ – «Acte normative – plata defalcată a TVA>”.

   Deschiderea unui cont de TVA de către persoanele impozabile, inclusiv instituţii publice, înregistrate în scopuri de TVA se face la instituţii de credit sau unităţi ale Trezoreriei Statului. În cazul conturilor de TVA deschise la unităţi  ale Trezoreriei Statului, costurile aferente deschiderii acestora şi comisioanele aferente oricăror operaţiuni în legătură cu acestea se suportă de la bugetul Trezoreriei Statului, fără a fi percepute de la titularii de cont. Extrasele conturilor de TVA deschise la unităţi ale Trezoreriei Statului, vor fi puse gratuit la dispoziţia titularilor de cont şi în format electronic.

   Plata defalcată a Taxei pe valoarea adăugată a fost decisă de Guvern, care a justificat măsura ca fiind un instrument de reducere a evaziunii fiscale în domeniul TVA. Ea a fost introdusă după ce economiştii au constata diferenţe semnificative între TVA care se încasa la bugetul de stat şi taxa declarată în deconturile de TVA pe care le depuneau persoanele impozabile.

 

DISTRIBUIȚI