Anual, politica Uniunii Europene de luptă antifraudă contribuie semnificativ la protejarea intereselor financiare şi a bugetelor statelor membre.

Anual, politica Uniunii Europene de luptă antifraudă contribuie semnificativ la protejarea intereselor financiare şi a bugetelor statelor membre. Astfel, se garantează că bugetul UE şi bugetele naţionale sunt bine protejate, că fondurile sunt cheltuite în scopurile pentru care sunt destinate şi că ajung la beneficiarii cuveniţi. În acest sens, pentru a continua această activitate, Comisia Europeană a adoptat noi propuneri pentru programele Hercule III şi Pericles 2020. Aceste programe se vor derula începând cu ianuarie 2014 şi vor avea un buget de 110, respectiv 7,7 milioane de euro.

        Fraudarea bugetului UE este o infracţiune care îi afectează pe toţi cetăţenii Europei, deoarece implică banii tuturor şi este foarte important, ca în această perioadă de criză, aceste venituri să fie bine protejate.

     În acest sens, programul Hercule III are misiunea de a combate frauda, corupţia şi orice alte activităţi ilegale care aduc atingere intereselor financiare ale UE. Programul urmăreşte să asigure condiţii echivalente de protecţie în statele membre şi în toate instituţiile, organismele şi agenţiile Uniunii. Măsurile acestui program includ asistenţa tehnică şi operaţională în lupta activităţilor ilegale transfrontaliere.

     Programul anterior acestuia a înregistrat rezultate importante, precum 70 de proiecte de asistenţă tehnică care au finanţat achiziţionarea de echipamente moderne pentru agenţiile care luptă împotriva fraudei şi peste 5.300 de persoane care au beneficiat de programe de formare în domeniul combaterii fraudei.

     Pe de altă parte, programul Pericles 2020 este un program de schimb, asistenţă şi formare în vederea consolidării protecţiei bancnotelor şi a monedelor euro, atât la nivel european, cât şi la nivel mondial. Proiectele finanţate în cadrul programului Pericles includ, printre altele, un seminar asupra strategiei Uniunii pentru protecţia monedei euro în zona mediteraneeană şi un curs de formare privind falsificarea banilor. Proiectul va fi adoptat până la sfârşitul anului 2012, astfel încât noul program să poată începe de la data de 1 ianuarie 2014.

DISTRIBUIȚI
loading...