În luna martie, ,,vestita” declaraţie 600, care provocat mari probleme şi polemici, a fost abrogată prin Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2018, privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 260 din 23 martie 2018. Prin acest act normativ, au fost adoptate o serie de măsuri de simplificare a legislaţiei privind declararea şi plata impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de către persoanele fizice prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. S-a trecut, astfel, de la un sistem în care informaţiile erau furnizate de contribuabili în scopul stabilirii impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale prin şapte declaraţii diferite, la un sistem de declarare în care obligaţiile declarative ale contribuabililor sunt îndeplinite prin depunerea unei singure declaraţii şi anume declaraţia unică (formularul 212).

Cele şapte formulare fiscale care au fost incluse în Declaraţia unică 212 sunt: D200 – veniturile realizate din România; D201 – veniturile realizate din străinătate; D220 – venitul estimat/normă de ve­nit; D221 – norme de venit- agricultură; D600 – venitul bază pentru CAS; D604 – stabilire CASS persoane fără venit; D605 – stopare CASS persoane fără venit.

La nivelul Direcţiei de Finanţe Buzău sunt aşteptate a fi depuse un număr estimativ de 20.700 de formulare 212 ,,Declaraţie unică privind impozi­tul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”. Declaraţia unică se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/şi din străinătate, care datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal. Declaraţia se completează şi se depune şi de către persoanele fizice care nu realizează venituri şi care optează pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

Prin ordonanţa de urgenţă, se trece, de la impozitul pe venit şi contribuţiile sociale obligatorii stabilite de către organul fiscal prin decizii de impunere, la un sistem de autoimpunere în care impozitul pe venit şi contribuţiile sociale obligatorii pentru anul curent se stabilesc prin declaraţia unică de către contribuabil. Pentru veniturile estimate afe­rente anului 2018, declaraţia unică (formularul 212) se depune până la data de 15 iulie 2018. Termenul unic de plată este 15 martie anul următor pentru anul precedent (o singură scadenţă, în loc de cinci) cu posibilitatea de a face plăţi oricând în cursul anului, până la termenul scadent de 15 martie, inclusiv.

Contribuabilii ,,care rea­lizează venituri pentru care impozitul nu se reţine la sursă de către plătitorul de venit şi anume din actrivităţi independente, agricultura, silvicultură, piscicultură, cedarea folosinţei bunurilor (închirieri) au obligaţia estimării venitului net anual pentru anul 2018, în vederea stabilirii impozitului anual estimat, prin depunerea declaraţiei unice (formularul 212) privind impozitul pe ve­nit şi contribuţiile sociale până la data de 15 iulie 2018. Impozi­tul se determină de către contribuabil prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual estimat, iar plata se efectuează la bugetul de stat până la data de 15 martie 2019 inclusiv. Diferenţe: în plus (de plată) – plata diferenţei până la 15 martie anul următor; în minus (de restituit) – restituire/compensare plăţi în plus conform Codului de procedură fiscală. În cazul veniturilor pentru care impozitul se reţine la sursă, se menţine mecanismul reţinerii la sursă (drepturi de proprietate intelectuală, dividende, dobânzi, lichidarea unei persoane juridice, alte surse, asocieri cu persoane juridice, premii şi jocuri de noroc). În ce priveşte contribuţia de asigurări sociale de sănătate, potrivit prevederilor articolului 170 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu ­modi­ficările şi completările ulterioare, inclusiv cele aduse de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2018 persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor (chirii), agricuitură, silvicultură, piscicultură, asocieri cu persoane juridice, investiţii (dividende) şi alte surse şi care estimează că în anul 2018 ­ve­nitul net estimat, cumulat din toate categoriile de venituri este mai mare sau egal cu 22.800 lei, datorează contribuţia de asigurări de sănătate la nivelul salariului minim. Cota de contribuţie este 10% şi se aplică asupra bazei de calcul reprezentată de salariul minim înmulţit cu 12 luni”, menţio­nează Direcţia de Finanţe Buzău.

Cum se stabileşte contribuţia de asigurări sociale de sănătate estimată pentru anul 2018 

În ceea ce priveşte contribuţia de asigurări sociale de sănătate estimată pentru anul 2018, aceasta se stabileşte de către contribuabil prin declaraţia unică (formularul 212) al cărei termen de depunere este 15 iulie 2018. Astfel, acesta face evaluarea pentru încadrarea ca plătitor de CASS în funcţie de venitul estimat pentru anul curent, indepen­dent de venitul realizat în anul precedent. În privinţa plăţii CASS, aceasta poate fi facută oricând până la scadenţă, respectiv data de 15 martie 2019. Dacă venitul net estimat cumulat din toate categoriile de venituri, pentru anul 2018 ,,este mai mic de 22.800 lei, atunci contribuabilul nu datorează CASS, însă persoana fizică poate opta pentru plata CASS astfel: dacă îşi exercită opţiunea prin declaraţia unică până la termenul de depunere (15 iulie 2018), plăteşte CASS la nivelul a 6 salarii minime; dacă îşi ­exer­cită opţiunea prin declaraţia unică după termenul de depunere, plăteşte CASS ­cores­punzător numărului de luni rămase până la următorul termen de depunere a declaraţiei”, mai precizează Direcţia de Finanţe Buzău.

Sistemul de bonificaţii   

Pentru anul 2018 a fost introdus un sistem de bonificaţii pentru contribuabilii care achită obligaţiile fiscale,  astfel: 5% din impozitul pe venit, CAS şi CASS, după caz, plătit integral până la 15 martie 2019, inclusiv, reprezentând obligaţiile fiscale anuale pentru anul 2018, în cazul în care declaraţia unică privind impozitui pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoane fizice se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, până la data de 15 iulie 2018, inclusiv; 5% din impozitui pe venit, CAS şi CASS, anual estimat plătit integral, cu anticipaţie până la data de 15 decembrie 2018, inclusiv.

Modul de depunere a declaraţiei unice  

Pentru anul 2018, transmiterea declaraţiei unice se face prin mijloace electronice de transmitere la distanţă,  prin intermediul aplicaţiei ,,Spaţiul privat virtual” (SPV) existent pe site-ul ANAF (www.anaf.ro), sau în cazul contribuabililor care au certificat calificat prin sistemul e-guvernare.ro. Direcţia de Finanţe Buzău anunţă că doar pentru acest an, declaraţia unică se mai poate transmite şi pe suport de hârtie.  Programul de asistenţă este pus la dispoziţia contribuabililor gratuit, de toate unităţile fiscale su­bordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, sau poate fi descărcat de pe site-ul ANAF, la adresa www.anaf.ro – secţiunea Asistenţă contribuabili/Formulare fiscale şi Ghid de Completare.

DISTRIBUIȚI
loading...