Potrivit unei situaţii prezentate recent de către Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale Buzău, în perioada 2014-februarie 2018 au fost depuse, prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, un număr de 605 proiecte, pentru diferite investiţii, res­pectiv în infrastructură, în exploataţii agricole, sau în sisteme de irigaţii. Dintre acestea, 368 de proiecte au fost declarate ­eli­gibile, îndeplinind toate condiţiile cerute de ghidul măsurii respective şi de fişa măsurii pentru care au fost depuse. Din cele 368 de proiecte, 347 au fost contractate, adică au pri­mit finanţare, creând 324 de locuri de muncă.

Diferenţa dintre cele două categorii, respectiv de 21 de proiecte, este uşor de explicat: pot fi eligibile mai multe proiecte decât banii alocaţi de către Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale sau, deşi proiectul a fost eligibil, beneficiarul nu a mai dorit să semneze contractul pentru a primi finanţare.

Valoarea totală a proiectelor contractate este de 40.637.817 euro. Cele mai multe proiecte, 172 la număr, care au primit finanţare de 7.110.000 euro, au fost pe măsura 6.1, adică sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri. Este vorba despre acei fermieri care încep pentru prima dată o activitate agricolă ca şefi/conducători de exploataţie, fiind încurajaţi să devină competitivi, să se asocieze, să participe la lanţurile alimentare integrate. Numărul ridicat de proiecte depuse la această măsură nu poate fi decât un semnal bun, în sensul că tine­rii sunt încurajaţi să se stabilească în mediul rural, ceea ce va crea un efect pozitiv asupra economiei judeţului.

O valoare însemnată, de 18.902.459 euro, vizează 21 de proiecte privind investiţii în crearea şi modernizarea ­infras­tructurii de bază la scară mică. Mai exact, crearea şi moder­nizarea infrastructurii rutiere locale şi a sistemelor de alimentare cu apă/apă uzată, ce constituie elemente de bază pentru comunitatea rurală şi crearea şi modernizarea ­infras­tructurii educaţionale ante şi preşcolară şi a infrastructurii de învăţământ secundar superior, cu profil resurse naturale şi protecţia mediului, dar şi a şcolilor profesionale în domeniul agricol.