Varianta actualizată a proiectului Contractului-cadru ce va reglementa condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2018, ca urmare a negocierilor și consultărilor cu organismele profesionale și reprezentanții furnizorilor de servicii medicale, postată pe site-ul CNAS, pare să fie o variantă mai pe placul medicilor de familie, dar și al pacienților. Aici se regăsesc o serie de noutăți precum creșterea acesului persoanelor asigurate la medicamente și servicii medicale, transparentizarea furnizoriilor de servicii medicale, dar și disciplina contractuală a acestora. Varianta nouă a contractului cadru ce va reglementa condițiile acordării asistenței medicale, a mediamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul asigurărilor de sănătate pe anul 2018 urmează a fi parafat în luna martie, când expiră de Contractul-cadru pe anul 2017, a cărui aplicabilitate a fost prelungită și pentru trimestrul I al anului 2018.

Fără bilet de trimitere

Pentru pacienți au fost introduse o serie de prevederi avantajoaste. Astfel, pacientul se poate prezenta oriunde și la orice altă casă de asigurări din țară. Pacienții cu diagnostic oncologic confirmat, aflați în Programul Național de Oncologie, se vor putea prezenta fără bilet de internare pentru spitalizarea continuă. Biletul de trimitere pentru investigații paraclinice pe care pacientul îl primește beneficiază de aceeași prevedere, în sensul că pacientul poate să se prezinte cu acest bilet de trimitere oriunde și la orice altă casă de asigurări de sănătate, nu numai la laboratoarele aflate în relație contratuală cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Nu va mai exista  nici restricția potrivit căreia medicul din altă localitate care eliberează rețetă unui pacient trebuie să fie în relație contractuală cu aceeași casă de asigurări de sănătate a și pacientul, respectiv, un pacient care se tratează, , spre exemplu în Capitală, primește o rețetă care se eliberează pe teritoriul întregii Românii.

Asigurații vor putea transmite casei de asigurări de sănătate și prin poștă documentele necesare pentru aprobarea unui dispozitiv medical.

Mai bine și pentru medicii de familie

Contractul prevede și multe lucruri îmbunătățite pentru medicii de familie. În ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice, medicii care au obținut competență/atestat de studii complementare pentru îngrijiri paliative, certificați de Ministerul Sănătății, vor putea acorda până la patru consultații/trimestru/asigurat pentru acest tip de îngrijiri. Totodată, se vor putea acorda servicii de îngrijire paliativă la domiciliu asigurate de echipe multidisciplinare, formate din medic, asistent, psiholog și kinetoterapeut.

Pentru accesul asiguraților la servicii medicale în cadrul cabinetului medical din asistența medicală primară și la cabinetul din ambulatoriu pentru specialitățile clinice s-a precizat că programul de activitate de 35 de ore pe săptămână se asigură în minim cinci zile pe săp­tămână.

Pentru medicii de familie nou veniți într-o localitate va fi dublată perioada de susținere până la constituirea listei minime de pacienți, de la șase la 12 luni. „Multe dintre modificări sunt bineveneite. Sunt solicitări ale noastre pe care le facem de ani de zile“, a spus medicul Angela Mazdrag, pentru TV Buzău. S-au negociat alte criterii pentru numărul minim de pacienți pentru deschiderea unui cabinet, în urban și în rural. Se încearcă să se identifice alte criterii pentru stabilirea sporurilor de zonă, această problemă fiind încă în discuții. Comisia care stabilește necesarul de medici de la nivelul județului s-a modifiat puțin ca și componență.

Mai sunt și probleme rămase în aer

Tot medicii de familie spun că finanțarea medicinii primare nu este specificată în proiectul cadru pe 2018 menționat în comunicatul emis de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. „Nu știm nimic despre finanțarea medicinii primare. Este o problemă cât va fi finanțarea acestei medicini de bază. Nu se știe exact care va fi această finanțare“, mai spune medicul Angela Mazdrag.

Debirocratizare

Pentru debirocratizarea activității furnizorilor de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, în proiectul noului Contract-cadru unele obligații contractuale sunt eliminate sau revizuite, iar procesul de contractare este simplificat prin eliminarea unora din documentele solicitate în prezent și trecerea la transmiterea documentelor numai în format electronic. Totodată, se prevede obligația existenței semnăturii electronice pentru toți medicii care furnizează servicii în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate.

În scopul transparentizării activității, furnizorii de îngrijiri medicale și/sau paliative la domiciliu vor avea obligația de a transmite zilnic caselor de asigurări de sănătate contravaloarea serviciilor de îngrijiri efectuate în relație contractuală cu acestea. Totodată, pentru furnizorii de dispozitive medicale, casele de asigurări de sănătate vor avea obligația de a publica pe pagina web proprie sumele decontate lunar, pe categorii și tipuri de dispozitive.

DISTRIBUIȚI
loading...