Camera Deputaţilor a aprobat miercuri, cu 264 de voturi, respectiv unanimitatea celor prezenţi, Hotărârea privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind viitorul sectorului agricol şi al agriculturii. Hotărârea subliniază necesitatea finanţării politicii agricole comune cel puţin la acelaşi nivel ca în prezent, deoarece un pilon de dezvoltare rurală puternic va asigura continuarea modernizării şi crearea locurilor de muncă în zonele în care acest lucru este esenţial.

Deputatul social-democrat de Buzău Dănuţ Păle, vicepreşedinte al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, consideră că „adoptarea acestei hotărâri este o ocazie foarte bună în care Camera Deputaţilor să îşi afirme poziţia faţă de mai multe subiecte care privesc agricultura şi domeniile conexe şi apreciază ca oportună subli­nierea faptului că ecologizarea se poate constitui într-o ocazie de a spori diversitatea produselor şi serviciilor atunci când este coroborată cu o cunoaştere profundă a tehnicilor şi condiţiilor de piaţă”.

În acest document, plenul Camerei mai recomandă sprijinirea diversificării activităţilor agricole, prin folosirea resur­selor genetice pentru a fi redusă vulnerabilitatea pieţei la preţurile volatile, dar şi sprijinirea cooperării în cercetarea ştiinţifică şi a parteneriatelor interdisciplinare între cerce­tătorii din domeniile agricole şi cei din informatică.

Un alt punct pe care îl atinge hotărârea adoptată este cel al educaţiei digitale în domeniul tehnologiilor agricole. ,,Prin aceasta s-ar putea promova agricultura practicată în mod inteligent  într-o epocă în care tehnologia şi inovaţiile determină toate procesele să aibă o rată crescută de precizie, predictibilitate şi randament”, mai spune deputatul social-democrat buzoian Dănuţ Păle.

DISTRIBUIȚI
loading...