Aşa cum a promis anul trecut, conducerea SJU Buzău a decis să angajeze medici pe perioadă determinată la Centrul de Sănătate multifuncţional Pârscov, trei astfel de posturi fiind scoase la concurs la începutul acestui an: un post de specialist în Obstetrică-Ginecologie, un altul de specialist O.R.L. şi un post de specialist în Chirurgie Generală. Dintre acestea s-a ocupat doar unul, la care s-a susţinut examenul la finele lunii trecute. Este vorba de medicul O.R.L.-ist Al Hrachi Hassan, care a fost declarat admis, cu un punctaj de 127,33 la examenul susținut la SJU Buzău. Astfel stând lucrurile, Spitalul de Urgenţă Judeţean Buzău scoate din nou la concurs posturi vacante de medici din Cabinetele medicale din cadrul Centrului de Sănătate multifuncţional Pârscov. De data aceasta, pentru cabinetul de obstetrică – ginecologie se caută un medic specialitatea obstetrică – ginecologie, pentru cabinetul de medicină internă, este liber un post de medic specialitatea medicină internă, iar pentru cabinetul de chirurgie generală, cea mai mare unitate spitalicească din judeţ scoate la concurs un post de medic cu specialitate de chirurgie generală. De asemenea, Spitalul Judeţean Buzău mai are liber pentru Centrul de Sănătate multifuncţional Pârscov un post de medic cu specialitatea pediatrie, care să lucreze la cabinetul de specialitate. La acest concurs se pot înscrie medici primari şi medici specialişti, confirmaţi în  specialitatea postului. Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să achite suma de 150 de lei şi să depună la Resurse Umane un dosar de înscriere care să cuprindă o serie de documente:  o cerere în care se menționează postul pentru care doresc să concureze, o copie după diploma de medic şi adeverinţa/certificat de confirmare în gradul profesional, o copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs şi o dovadă din care să rezulte că  nu a fost sancţionat de Colegiul Medicilor din România. De asemenea, la acestea trebuie să mai adauge şi acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la Ordin, cazierul judiciar , certificatul medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează şi chitanţa de plată a taxei de concurs, şi nu în cele din urmă, o copie  a actului de identitate în termen  de valabilitate.

Înscrierile se pot face până pe 19 februarie.

 

DISTRIBUIȚI
loading...