Guvernul a aprobat, în şedinţa de miercuri, prin ordonanţă de urgenţă, lista celor 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat în care se aplică, în anul şcolar 2017-2018, programul-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolari şi elevi, precum şi fondurile necesare finanţării programului, informează Executivul. Prima etapă a programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolari şi elevi s-a aplicat în anul şcolar 2016-2017 şi a implicat tot 50 de unităţi şcolare. Cele 100 de şcoli, din ambele etape, au fost selectate astfel încât fiecare judeţ să aibă cel puţin o şcoală inclusă în proiect şi, totodată, să fie reprezentative din punct de vedere al problemei semnalate, respectiv medii geografice izolate sau greu accesibile, medii sociale defavorizate, medii economice cu grad ridicat de pauperitate. De asemenea, s-a ţinut cont de infrastructura necesară servirii mesei în şcoală, adică dacă există cantină, dacă este disponibilă o sală pentru prepararea sau pentru servirea mesei sau dacă există spaţiu pentru depozitare.

Astfel, elevii Liceului cu Program Sportiv „Iolanda Balaş Sotter” din Buzău vor primi o masă caldă sau un pachet alimentar zilnic, pe parcursul anului şcolar 2017-2018. Fondurile necesare susţinerii proiectului se ridică, la nivel naţional, la peste 30 de milioane de lei, din care 929.000 lei vor fi ajunge la Liceul cu Program Sportiv din Buzău.

„Această iniţiativă este foarte importantă, cel puţin sub două aspecte: prevenirea şi combaterea abandonului şcolar şi asigurarea unei alimentaţii sănătoase pentru copii. Am acordat fonduri importante şi vom sprijini acest proiect, dar fac un apel şi către autorităţile locale pentru a se implica în asigurarea tuturor aspectelor logistice necesare pentru ca elevii să servească masa la şcoală”, spune vicepremierul Marcel Ciolacu, lider al organizaţiei judeţene a Partidului Social Democrat.

Masa caldă sau pachetul ­ali­mentar va fi asigurat elevilor şi preşcolarilor care participă la activităţile didactice, în limita a 7 lei pe zi pentru fiecare be­neficiar.

Ce face diferenţa între masă caldă şi pachet cu mâncare

Aşadar, programul se va derula în 100 de şcoli, adică 0,5%, din totalul de 18.746 câte sunt în întreaga ţară. Potrivit datelor transmise de Ministerul Educaţiei pentru ,,Adevărul”, în perioada desfăşurării activităţii didactice, preşcolarilor şi elevilor din 100 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, denumite în continuare unităţi-pilot, li se acordă, cu ­tit­lu gratuit, un suport alimentar, constând într-un pachet alimentar sau într-o masă caldă pe zi, în limita unei valori zilnice de 7 lei/beneficiar, inclusiv taxa pe valoarea adăugată. Suportul alimentar constă, după caz, într-o masă caldă sau într-un pachet alimentar, după cum urmează: masă caldă preparată în regim propriu, pentru unităţile de învăţământ în care există cantină cu avize de funcţionare, înregistrată sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, şi spaţiu adecvat de servire a mesei; masă caldă în regim catering, pentru unităţile de învăţământ în care nu există cantină pentru prepararea în regim propriu, dar în care există un spaţiu de servire a mesei sau un alt spaţiu amenajabil în acest scop; pachet alimentar, pentru unităţile de învăţământ în care nu există nici cantină şi nici spaţiu amenajabil în scopul servirii mesei.

Procedura de atribuire a contractelor de furnizare/servicii a pachetelor alimentare sau mesei calde se organizează la nivelul fiecarei unităţi administrativ-terioriale. Autorităţile locale au posibilitatea să suplimenteze finanţarea din venituri proprii. Produsele ­ali­mentare distribuite elevilor şi preşcolarilor vor respecta cerinţele de conformitate prevăzute în regulamentele europene. Direcţiile judeţene de sănătate publică, respectiv cea a municipiului Bucureşti, vor verifica respectarea normelor şi condiţiilor igienico-sanitare şi a alimentaţiei sănătoase în distribuţia alimentelor. De asemenea, la cererea scrisă a părinţilor, din considerente de natură medicală, culturală sau religioasă, pachetele alimentare şi masa caldă pot fi înlocuite cu produse alimentare adecvate situaţiei elevilor şi preşcolarilor.

DISTRIBUIȚI
loading...