Compania de Apă stă pe un butoi cu pulbere după ce primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a dezvăluit că directorul operatorului judeţean de apă şi canalizare a introdus ,,pe şest” pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acţionarilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Buzău 2008” – care are loc astăzi, începând cu ora 11,00 – un punct prin care să facă primarii din unităţile administrativ-teritoriale membre părtaşi la o situaţie pe care operatorul judeţean de apă şi canalizare o ţine ascunsă de ani de zile: în multe localităţi, apa furnizată de companie nu corespunde nici pe departe standardelor de consum, sau, cu alte cuvinte, este nepotabilă. Aceasta în condiţiile în care, ani de-a rândul, Compania de Apă a mimat că face modernizări ale reţelelor de alimentare, ale staţiilor de pompare şi ale celor de epurare, toate aceste ,,investiţii” fiind “realizate” cu bani europeni.

Bineînţeles că această situaţie a rămas necunoscută până acum publicului larg din cauza unui şir de complicităţi, în legătură cu care primarul Constantin Toma a sesizat organele competente ale statului. De altfel, primarul municipiului Buzău a adresat o scrisoare deschisă tutu­ror primarilor unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Buzău 2008” şi preşedintelui ADI, Petre Emanoil Neagu, prin care atrage atenţia şi asupra faptului că apa neconformă furnizată de Compania de Apă este facturată la preţ de apă potabilă, dar şi că Direcţia de Sănătate ­Pu­blică a transmis de mult timp conducerii operatorul judeţean de apă şi canalizare notificări privind obligaţia de a informa ­po­pulaţia din localităţile în care se furnizează ,,apă brută” că aceasta nu este potabilă şi nu poate fi folosită pentru consum, iar conducerea Companiei de Apă nu le-a dat curs.

Gestul lui Tescaru nu face decât să denote disperarea faţă de faptul că acest secret bine păzit a fost dat în vileag, întrucât votul de marţi este, dacă este să urmăm firul legal, ultimul pas pentru a certifica faptul că operatorul judeţean de apă şi canalizare furnizează unor unităţi administrativ-teritoriale apă neconformă. Adică un fel de căruţă pusă înaintea boilor; cu alte cuvinte, era necesară întâi întocmirea unei fişe de produs pentru acea apă neconformă consumului uman pe care Compania de Apă o furnizează la robinetele oamenilor din anumite unităţi administrativ-teritoriale, urmată de obţinerea avizului Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC) asupra preţului de facturare, şi abia apoi să se supună votului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Buzău 2008”.

În acest moment, OPINIA este în măsură să facă cunoscute unităţile administrativ-teritoriale pentru care Direcţia de Sănătate Publică a emis notificări prin care se cere Companiei de Apă să informeze populaţia că furnizează la robinete apă nepotabilă.

 1. Pogoanele şi Căldărăşti: apă cu cloruri, respectiv cu bor, investiţie realizată cu fonduri europene prin Programul Operaţional Sectorial;
 2. Săhăteni şi Vintileanca: apă cu nitraţi, ­res­pectiv cu bor. Aici există plan de conformare a parametrilor, pentru eliminarea fierului, clorurilor, nitraţilor şi manganului, respectiv a borului, nitraţilor, cloru­rilor, fierului şi manganului;
 3. Cozieni;
 4. Puieşti, alimentare cu apă din sursa Crângul Ursului (Rm. Sărat): apă cu azotaţi, cloruri şi cu conductivitate. Şi aici există un plan de conformare;
 5. Murgeşti şi Batogu: apă cu amoniu. A existat un plan de conformare, care nu a fost respectat şi s-a elaborat un un plan de investiţii şi finanţare cu finalizare în trimestrul al treilea al anului 2019;
 6. Padina: apă cu bor; a existat derogare înscrisă în registrul naţional, iar o alta nu se mai poate acorda.

Pe lângă aceste unităţi administrativ-teritoriale, există suspiciuni în încă trei puncte:

 1. Cislău: apă cu nitraţi, cu derogare înscrisă în re­gistrul naţional, fără posibilitatea acordării alteia;
 2. Râmnicu Sărat – Sursa Voetin: apă cu fier, cloruri şi mangan, cu plan de conformare până la jumătatea anului 2017, nerespectat, dar cu auto­rizaţie sanitară de funcţionare eliberată fără conformare, în octombrie 2018;
 3. Valea Slănicului – Mânzăleşti: apă cu fier, cu plan de conformare ­nere­spectat şi neînscris în autorizaţia sanitară de de funcţionare.

De notat faptul că în cazul localităţilor unde apa vândută de Compania de Apă drept apă potabilă conţine elementul Bor, eliminarea acestuia este atât de costisitoare încât este mai rentabil transportul acesteia de la o altă sursă.

Mai trebuie menţionat că situaţia din aceste unităţi administrativ-teritoriale ar putea fi regăsită şi în altele; de aceea aşteptăm cu mare interes ca organele de cercetare penală să completeze lista.

Spuneam mai sus că această situaţie nu ar fi fost niciodată posibilă fără anumite complicităţi, puse la cale după reţeta arhicunoscută aplicată de Ionel Tescaru. Astfel, nu este de mirare pentru nimeni să afle că medicul de la Direcţia de Sănătate Publică însărcinat cu întocmirea referatelor de evaluare pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare pentru apa furnizată are o fiică angajată la Compania de Apă, la departamentul care, aţi ghicit?, solicită aceste autorizaţii!

1 COMENTARIU

 1. ANONIM. se poate verifica autenticitatea celor mentionata. Sunt sigur ca nu ma baga nimeni in seama. Am zis si eu sa ma aflu in treaba. Daca se prinde?

  apa distribuita in satul Bisca Rozilei (or. Nehoiu) este de o calitate indoielnica. Vesnic curge tulbure si cu impuritati.Nu este POTABILA.

Comments are closed.