Întârzierea punerii în ­po­sesie cu terenuri se lasă cu plângeri penale la Vâlcelele. La mijloc este vorba despre o sumă de 280.780 lei, la care s-au adăugat alte sume drept penalităţi şi penalităţi la penalităţi de aproape 200 de milioane de lei vechi în contul unei sentinţe civile a Judecătoriei Rm. Sărat care datează de acum aproape opt ani.

În 2009, petentul Marius Paraschiva obţinea în instanţă o decizie de punere în posesie cu 40 de hectare de teren la Boldu. Ani la rând, respon­sabilitatea punerii în legalitate a fost pasată de la o instituţie la alta, de la un factor responsabil la altul, astfel că omul a deschis proces după proces atât Comisiei Judeţene de stabilire a dreptului de proprietate de pe lângă Prefectura Buzău, cât şi Primăriei Boldu şi Comisiei Locale de Fond Funciar care, în lipsa terenului respectiv pe raza acestei comune, a propus în 2016 împroprietărirea petentului cu pământ pe raza comunei Vîlcelele. În noiembrie, Comisia Judeţeană de Fond Funciar a validat, la ­pro­punerea Comisiei Locale de Fond Funciar Boldu, anexa nr. 2a pentru titularul Marius Paraschiva cu suprafaţa de 40 de hectare, decizând transferul anexei respective către Comisia locală de Fond Funciar Vîlcelele. Lucrurile au fost destul de încurcate în acest caz, astfel că petentul a cerut unui executor poprirea conturilor Comisiei Judeţene şi a Instituţiei Prefectului ca terţ poprit pentru sumele datorate sau care urmau a fi datorate în temeiul unor raporturi juridice existente, debitoarei Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, până la concurenţa sumei totale de 280.780 lei.

Banii au fost daţi, însă ulterior şi s-a căutat vinovatul pentru întârzierea care a lăsat statul fără aproape trei miliarde de lei vechi.

„S-a făcut cercetare admi­nistrativă din cauza acestei sume de bani dată de către Instituţia Prefectului, pentru a găsi persoanele vinovate. Potrivit raportului comisiei constituite în acest sens, nu este nimeni responsabil din Instituţia Prefectului. Atunci Comisia Judeţeană de Fond Funciar avea altă componenţă“, a precizat prefectul Carmen Ichim. Ca urmare, atenţia s-a îndreptat către Comisia Locală de Fond Funciar, care nu ar fi deloc străină de tergiversarea executării unor decizii judecă­toreşti pe fond funciar, motiv pentru care Instituţia Prefectului a înaintat plângere penală pentru nepunerea la dispoziţie a terenului care, potrivit inventarierii din 2013, s-a dovedit a fi liber şi nepus în posesie solicitanţilor de drept. Mai mult, decidenţii Prefecturii au vrut să afle cine a încasat subvenţii pentru aceste suprafeţe de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură, iar documentele vor ajunge de asemenea în atenţia procurorilor.

Prefectul Carmen Ichim consideră că toţi cei vinovaţi trebuie să răspundă iar, în paralel, au fost demarate verificări la Vîlcelele localitate unde se înregistrează un număr însemnat de solicitări nesoluţionate privind retrocedarea de terenuri agricole – pentru a verifica motivele pentru care autorităţile de aici nu au rea­lizat punerea în posesie a proprietarilor de drept şi emiterea titlurilor de proprietate către aceştia.

Prefectul Judeţului Buzău, Carmen Ichim, a participat, în data de 29 mai 2018, la şedinţa Comisiei Locale de Fond Funciar, iar în urma discuţiilor purtate cu membrii CLFF Vâlcelele, a constatat că există unele incertitudini cu privire la acurateţea modului în care s-a realizat inventarul terenurilor agricole şi a cerut constituirea unei alte comisii care, între 4 şi 8 iunie 2018, se va ocupa de reinventarierea acestor tere­nuri. „Au obligaţia ca pe fiecare parcelă să pună titlurile de proprietate emise şi să vedem ce rezultă“, ne-a precizat Carmen Ichim.

De asemenea, reprezentantul Guvernului în judeţ a cerut clarificarea urgentă a situaţiei juridice a bălţii în suprafaţă de peste 20 de hectare (administrată de Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Buzău) din această localitate, baltă care la acest moment nu figurează în patrimoniul comunei.

În acest moment, există solicitări cu privire la neretrocedarea în termen a circa 100 de hectare, suprafaţă care nu se regăseşte scriptic în evidenţe administraţiei comunei  Vîlcelele.

Primarul comunei, Dumitru Spiţă, nu poate explica cum s-a ajuns la acestă situaţie şi spune că toţi cei responsabili trebuie să răspundă.