Proprietarii care închiriază în scop turistic camere situate în locuinţe proprietate personală trebuie să informeze Fiscul asupra veniturilor, prin Declaraţia 220, şi să achite pentru acestea impozit, dar şi contribuţii. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi reaminteşte cetăţenilor aflaţi în această situaţie că luni, 27 noiembrie 2017, proprietarii care închiriază camere în locuinţe proprietate personală, cu o capacitate de cazare în scop turistic cuprinsă  între una şi cinci camere, trebuie să plătească cea de-a doua tranşă, reprezentând 50% din impozitul pe venitul  obţinut din chirie. Tot până la aceeaşi dată, contribuabilii trebuie să plătească şi cea de-a doua tranşă din contribuţia de asigurări sociale de sănătate aferentă acestor venituri din chirii.

   Potrivit legislaţiei în vigoare, închirierea în scop turistic de către proprietari a camerelor situate în locuinţele proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una şi cinci camere inclusiv, altele decât cele care constituie structuri de primire turistică, reprezintă oferirea posibilităţii de şedere pentru o perioadă de minimum 24 de ore şi maximum 30 de zile într-un an calendaristic oricărei persoane care călătoreşte în scop turistic în afara mediului său obişnuit de viaţă.

   Luând în considerare necesitatea reglementării unui sistem simplificat de impunere a veniturilor realizate de către persoanele fizice – proprietari de camere închiriate în scop turistic, au fost incluse în categoria veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor a veniturilor realizate de către proprietari din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 şi 5 camere, inclusiv.

Care este modalitatea de plată

   Plata impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale de sănătate se efectuează pe codul numeric personal al contribuabililor – persoane fizice: în numerar sau prin intermediul POS -urilor, la trezoreria unităţii fiscale în raza căreia au domiciliul, prin ordin de plată, în conturile trezoreriei de care aparţine unitatea fiscală în raza căreia au domiciliul, prin mandat poştal, sau prin intermediul www.ghiseul.ro, cu ajutorul cardului bancar, prin Sistemul Naţional Electronic de Plăţi.

   Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi reaminteşte celor interesaţi că ,,Normele anuale de venit pe anul 2017 corespunzătoare unei camere de închiriat pentru contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală pentru judeţele din cadrul D.G.R.F.P. Galaţi sunt publicate la adresa de internet: https://static.anaf.ro/static/10/Galati/Gl1_115.htm” .

Care sunt obligaţiile de plată

   Obligaţiile de plată pentru cetăţenii care oferă cazare în locuinţele proprii sunt următoarele: impozit pe venit în cotă de 16%, impozit final şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS) în cotă de 5,5%. În urma depunerii F220, impozitul pe venit şi plăţile anticipate de CASS se stabilesc şi se comunică contribuabililor de unitatea fiscală prin decizie de impunere, prin aplicarea cotei de 16%, respectiv 5,5% asupra normei anuale de venit, ajustată cu coeficienţii de corecţie, după caz. Plata impozitului şi CASS se efectuează în cursul anului, în două rate egale. Prima tranşă trebuia efectuată până la data de 25 iulie şi reprezenta 50% din impozit, restul de 50%  urmând a fi achitate până la data 25 noiembrie inclusiv. La sfârşitului anului, contribuţia anuală de asigurări sociale de sănătate se stabileşte de Fisc, ţi­nând cont şi de celelalte venituri asupra cărora se datorează contribuţia de sănătate, iar baza de calcul anuală la care se aplică cota de 5,5% nu poate fi mai mică decât 12 ori salariul minim brut pe ţară şi nu poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut înmulţită cu 12 luni. Pentru declaraţiile privind venitul estimat/norma de venit depuse în luna noiembrie sau decembrie, impozitul anual datorat şi CASS se stabilesc de către unitatea fiscală prin decizie de impunere anuală şi se plătesc în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere.

DISTRIBUIȚI