Sindicatului Învăţământului Preuniversitar (SÎP) Buzău a intentat noi procese împotriva şcolilor şi, implicit, a Ministerului ­Edu­caţiei. Două dintre problemele invocate de reprezentanţii profesorilor buzoieni vizează calcularea greşită a sporurilor şi faptul că gradaţia de merit nu se plăteşte personalului didactic salarizat în sistem de plata cu ora.

80 de procese câştigate şi 12 la Curtea de Apel

„Până acum avem câştigate definitiv şi irevocabil 80 de procese refe­ritoare la calculul greşit al sporurilor. În plus, mai sunt alte 12 procese la Curtea de Apel pe aceeaşi speţă. Am solicitat instanţei să îndrepte greşeală în baza căreia  sporurile sunt calculate la nivelul unui salariu din luna decembrie 2016”, a declarat liderul SÎP Buzău, Ion Dobre.

Sindicaliştii cer calcularea şi plata diferenţelor de drepturi salariale care se cuvin personalului didactic şi didactic auxiliar începând cu luna ianuarie 2017, reprezentând ­dife­renţa dintre drepturile salariale efectiv încasate şi cele cuvenite, conform legii, ca urmare a calculării sporurilor şi indemnizaţiilor prin raportare la salariul de bază majorat din luna ­ia­nuarie 2017. De asemenea, SÎP Buzău solicită plata acestor diferenţe salariale actualizate în funcţie de coeficientul de inflaţie până la data efectivă a plăţii, precum şi la plata dobânzii legale aferente acestor drepturilor băneşti, pentru aceeaşi perioadă.

Acelaşi profesor, dar nu la fel de competent?!

Cea de-a doua problemă ridicată în instanţă de sindicalişti buzoieni din învăţământ vizează plata gradaţiei de merit.

„Pentru un profesor se ţine cont de gradaţia de merit doar când se calculează orele de predare din norma didactică de bază. La plata cu ora nu se mai ţine cont de gradaţia lui de merit. E ca şi cum la plata cu ora nu mai sunt la fel de competent ca la orele din norma didactică. În felul acesta, la norma mea didactică sunt plătit cu 40-50 lei, iar la plata cu ora cu 30 lei. În această speţă avem deocamdată deschis un singur proces, la Colegiul Agricol, dar vor urma şi altele”, a mai declarat Ion Dobre.

De altfel, această situaţie, a gradaţiei de merit, a fost semnalată Ministerului Educaţiei şi de Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), federaţie din care face parte şi SÎP Buzău. Liderii FSLI au precizat că nu se poate afirma că un cadru didactic desfăşoară o activitate de predare-învăţare-evaluare performantă exclusiv pentru orele de predare care fac parte din norma didactică de bază, iar pentru orele efectuate în baza altui contract individual de muncă, cu timp parţial, cu fracţiune de normă şi pentru care este salarizat în sistem de plata cu ora, desfăşoară o acti­vitate de predare „mai puţin performantă”.

DISTRIBUIȚI
loading...