Filiala Buzău a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România are noi membri. Este vorba despre proaspeţii absolvenţi ai examenului de aptitudini ce a avut loc la Filiala CECCAR Buzău în luna noiembrie. Ei au depus jurământul în data de 12 decembrie, ceremonia  având loc în sala de cursuri „Paul Bran” a filialei.

Prin depunerea jurământului, noii membri şi-au luat angajamentul respectării prin­cipiilor profesiei contabile, prevăzute în reglementările organismului pro­fesional. Cei care au luat cuvântul cu această ocazie au subliniat importanţa titlului profesional de expert contabil şi contabil autorizat, atri­buţiile profesioniştilor contabili în dez­voltarea economiei, precum şi rolul social al acestora şi rolul CECCAR în sprijinirea membrilor în ceea ce priveşte educația, etica şi controlul de calitate.

Ceremonia de depunere a jurământului a avut loc în prezenţa peşedintelui filialei, ec. Gheorghe Pâsoi, a directorului executiv, ec. Adina Mărgineanu, preşedintelui Comisiei de disciplină, ec. Venera Cojocaru, a membrilor Consiliului filialei şi a altor invitați prezenţi la ceremonie. Cu toţii au fost încercaţi de puternice emoţii când proaspeţii colegi au rostit jurământul profesional: „Jur să aplic în mod corect şi fără părtinire legile ţării, să respect prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Corpului Exper­ţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi ale Codului privind conduita etică şi profesională a ex­perţilor contabili şi contabililor au­torizaţi, să păstrez secretul profesional şi să aduc la în­de­plinire cu conştiinciozitate îndatoririle ce îmi revin în calitate de expert contabil /contabil autorizat.”

 

DISTRIBUIȚI
loading...