Ministerul Finanţelor Publice a anunţat că s-a stabilit ca nerespectarea termenului de dotare cu noile aparate de marcat cu jurnal electronic să intre temporar, sub incidenţa Legii prevenirii. Initiaţiva ministerului, care este una temporară, a fost aprobata recent de Guvern, şi are rolul de a asigura o abordare de tip preventiv, ­sti­mulativ şi nu de sancţionare a operatorului economic de la prima abatere, anunţă reprezentanţii instituţiei.

,,Astfel, organele de control vor analiza situaţia fiecărui contribuabil în parte, iar dacă acesta nu s-a dotat cu aparate de marcat cu jurnal electronic, vor aplica avertismentul şi vor stabili un termen de dotare de maximum 90 de zile, în funcţie de constatări”, menţionează Ministerul Finanţelor.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Ministerul Afacerilor Interne vor analiza, în timpul controlului, situaţia de fapt a comerciantului, pot constata, de la caz la caz, cel puţin următoarele situaţii şi pot proceda în consecinţă astfel:

a) este dotat cu aparat de marcat cu jurnal electronic, situaţie în care organul de control nu aplică sancţiuni;

b) este dotat cu aparat de marcat cu jurnal electronic, dar acesta nu este fiscalizat şi instalat, situaţie în care organul de control aplică avertismentul şi stabileşte un termen de instalare foarte scurt;

c) nu este dotat cu aparat de marcat cu jurnal electronic, dar există pe piaţă aparate corespunzătoare activităţii acestuia, situaţie în care orga­nul de control aplică avertismentul şi stabileşte un termen scurt de dotare;

d) nu este dotat cu aparat de marcat cu jurnal electronic, dar există pe piaţă aparate şi a făcut comandă la distribuitorul autorizat, situaţie în care organul de control aplică avertismentul şi stabileşte un termen de dotare şi fiscalizare scurt;

e) nu este dotat cu aparat de marcat cu jurnal electronic şi nu există pe piaţă aparate de marcat cu jurnal electronic pentru activitatea sa, situaţie în care organul de control aplică avertismentul şi stabileşte în planul de remediere un termen mai lung de dotare (exemplu: 90 de zile).

Potrivit Legii prevenirii, în termen de maximum zece zile lucrătoare de la data expirării termenului de dotare stabilit prin planul de remediere, autoritatea/instituţia publică cu atribuţii de control are obligaţia să reia controlul, iar în situaţia în care se constată neîndeplinirea obligaţiilor le­gale în termenul acordat, se aplică sancţiunile pre­văzute de OUG nr. 28/1999.

Ministerul de Finanţe subliniază că, în acest context, toate entităţile implicate în acest proces trebuie să intensifice demersurile pentru finalizarea avizării tehnice, a fiscalizării, instalării şi punerii în exploatare a noilor aparate de marcat, această măsură legislativă fiind ultimul sprijin care poate fi acordat de MFP în perioada de implementare. Ministerul Finanţelor va continua să monitorizeze permanent operaţiunile pe care le presupune implementarea aparatelor de marcat cu jurnal electronic la nivel naţional.

DISTRIBUIȚI
loading...