RER Sud SA continuă să desfăşoare activităţi de informare şi, mai ales, de conştientizare a administratorilor asociaţiilor de proprietari şi cetăţenilor din munici­piul Buzău privind gestionarea deşeurilor generate de locatarii blocurilor arondate. Cu această ocazie, marţi, în cadrul unei activităţi, operatorul municipal de salubritate a colectat 71,5 kilograme de deşeuri generate de locatari.

Asociaţia de proprietari PT 10/2 Unirii Sud reprezintă un exe­mplu de bună practică în gestionarea deşeurilor generate de locatarii blocurilor deservite, spun responsabilii RER Sud. Datorită implicării permanente a conducerii asociaţiei de proprietari în dialogul cu locatarii, aceasta este una din puţinele din oraş care şi-au res­pectat obligaţiile privind igie­nizarea spaţiilor de depozitare a deşeurilor existente în incinta blocurilor.

,,Campania pentru colectarea selectivă a fost începută acum trei ani cu RER, furnizorul de servicii pentru ridicarea gunoiului menajer. În blocuri înseamnă efectiv atitudinea proprietarilor. Ajutor foarte mare în realizare vin din partea personalului angajat, fiindcă omul depozitează, neavând camere speciale – infrastructura este cea veche -, ne folosim de personalul angajat care are amabilitatea ca, pe serviciul dumnealor, să sorteze încă o dată şi să introducă în sacii galbeni materiale corect puse”, a declarat Doiniţa Constantin, administratorul Asociaţiei de proprietari PT 10/2 Unirii Sud.

Asociaţiile de proprietari trebuie să-şi menţină în condiţii de igienă atât spaţiile special amenajate pentru depozitarea deşeurilor cât şi recipientele din interiorul acestora, pubele pe care le-au primit în custodie din partea RER Sud. Din păcate, puţine asociaţii înţeleg obligativitatea legală pe care o au în ceea ce priveşte responsabilizarea locatarilor în această ­pri­vinţă. În aceste condiţii, ca şi în cazul utilizatorilor de la case, deţinătorii recipientelor au obligatia de a şi le spăla periodic, astfel încât să nu devină un focar de infecţie pentru locatari. Trebuie precizat faptul că şi locatarii pot contribui decisiv la menţinerea curăţeniei pubelelor, prin folosirea sacilor menajeri pentru depozitarea deşeurilor menajere şi a sacilor galbeni pentru deşeurile reciclabile. Evident că aruncarea deşeurilor menajere direct pe tubul colector conduc la murdărirea acestuia şi la emanarea unor mirosuri greu suportabile, mai ales pe timp de vară.

,,Dorim să dăm un exemplu de bună practică. Există, în munici­piul Buzău, asociaţii care ştiu să se implice. Este şi cazul Asociaţiei de proprietari PT 10/2 Unirii Sud. Doamna administrator este foarte activă, semn că în camerele de gunoi ale blocurilor pe care le administrează există curăţenie, nu există mirosuri insuportabile. Mai mult decât atât, împreună cu personalul de serviciu îşi igienizează periodic recipientele pe care le-a primit în custodie”, a menţionat Denisa Hâncu, specialist în relaţii publice al RER Sud SA.

RER Sud, în calitate de ope­rator de salubritate, vine în sprijinul asociaţiilor de proprietari prin realizarea unui program periodic de igienizare a platformelor şi a recipientelor, însă curăţarea completă a acestora devine problematică atunci când pubelele prezintă un strat gros de mizerie. Aşadar, pentru rezolvarea acestor situaţii este necesară colaborarea dintre cetăţeni şi operatorul de salubritate.                                                                          (P)

DISTRIBUIȚI
loading...