27 de ani
de presa libera
Luni, Noiembrie 20, 2017 17:40 PM

Politic

Magistraţii Tribunalului Buzău şi ai Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău, singurii din judeţ care resping noile ,,Legi ale Justiţiei“

de Călin BOSTAN
Politic  |
09.11.2017, 00:00
385

   Forumul Judecătorilor a centralizat Adunările Generale ale judecătorilor şi procurorilor de la instanţe şi parchete care au respins cele trei noi proiecte de modificare a ,,Legilor Justiţiei”, până miercuri, la ora 12,00. Pe de altă parte, Forumul Judecătorilor a adresat o scrisoare către membrii aleşi ai Consiliului Superior al Magistraturii în care le solicită să ,,ţină cont de voinţa miilor de judecători şi procurori care v-au ales, exprimată neîndoielnic în adunările generale desfă­şurate în perioada 3-7 noiembrie 2017, şi să avizaţi negativ în integralitate cele trei proiecte de modificare a legilor justiţiei înregistrate la Camera Deputaţilor în data de 31 octombrie 2017”.

Conform listei publicate de HotNews, au respins cele trei noi proiecte de modificare a ,,Legilor Justiţiei” 14 Curţi de Apel, 34 de Tribunale, 109 Judecătorii, două Tribunale Militare, Inspecţia Judiciară, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, 12 Parchete de pe lângă Curţi de Apel, 23 de Parchete de pe lângă Tribunale şi 45 de Parchete de pe lângă Judecătorii. Printre acestea se numără Tribunalul Buzău şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău.

În scrisoarea Forumului Judecătorilor adresată Consiliului Superior al Magistraturii, prin care se cere avizarea negativă, în integralitatea lor, a celor trei noi proiecte de modificare a ,,Legilor Justiţiei”, se aduc mai multe argumente, printre care: ,,orice act normativ trebuie să îndeplinească ­anu­mite condiţii calitative, printre acestea numărându-se şi previ­zibilitatea, ceea ce presupune că acesta trebuie să fie suficient de precis şi clar pentru a putea fi aplicat; (...) este dificil să se adopte legi redactate cu o precizie absolută, dar şi cu o anume supleţe, însă caracterul mult prea general şi, uneori, chiar eliptic nu trebuie să afecteze previzibilitatea legii (…); în procedura initierii proiectelor de modificare a «legilor justiţiei> nu a ­exis­tat transparenţă, cooperare şi dialog interinstituţional; nu există o expunere de motive corespunzătoare (conform art. 92 alin. 1 teza finală din Regulamentul Camerei Deputaţilor) şi nici studii de impact, ignorându-se un aviz recent al Consiliului Superior al Magistraturii şi poziţia fermă a corpului magistraţilor, prin deturnarea unei proceduri legislative neasumate de Guvern în urma reacţiilor publice, fapt inacceptabil într-un stat de drept; ultimul Raport din cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare (2017) recomandă expres (…) ca «Guvernul şi Parlamentul (...) să asigure transparenţa totală şi să ţină seama în mod corespunzător de consultările cu autorităţile relevante şi cu părţile interesate în cadrul procesului decizional şi în activitatea legislativă legate de Codul penal şi de Codul de procedură penală, de legile anticorupţie, de legile în materie de integritate (incompatibilităţi, conflicte de interese, avere ilicită), de legile justiţiei (referitoare la organi­zarea sistemului justiţiei), precum şi de Codul civil şi Codul de procedură civilă>; (…) promovarea unor proiecte retrograde, scrise în mare grabă, cu vizibile necorelări şi lacune, fără o expunere de motive corespunzătoare, nu are nicio legătură cu modernizarea unei justiţii într-o evoluţie pozitivă ­vi­zibilă, lăudată de rapoartele succesive ale Mecanismului de Cooperare şi Verificare, ci reprezintă un simplu episod din serialul «Experiment judiciar>, derulat la foc continuu în ultimul an; atunci când democraţia şi libertăţile fundamentale sunt în pericol, obligaţia de rezervă a judecătorului devine subsidiară obligaţiei de indignare”.               

 

Motto: Independența justiției nu este obiect de negociere, ci o axiomă. Se respectă și, atunci când este nevoie, se apără. Dreptatea se asigură prin independența justiției și prin legi drepte.

 

CĂTRE,

PLENUL CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII,

ȘEDINȚA DIN 09 NOIEMBRIE 2017

 

Stimați colegi,

Având în vedere dispozițiile:

- art. 1 alin. 1 din Legea nr.317/2004, conform cărora Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei;

- art. 1 alin. 2 din Legea nr.317/2004, potivit cărora Consiliul Superior al Magistraturii este independent şi se supune în activitatea sa numai legii. Membrii Consiliului Superior al Magistraturii răspund în faţa judecătorilor şi procurorilor pentru activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului;

- art. 6 alin. 1 din Legea nr.317/2004, conform cărora  judecătorii şi procurorii, membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, prevăzuţi la art. 3 lit. a), sunt aleşi în adunările generale ale judecătorilor sau, după caz, ale procurorilor;

- art. 30 alin. 1 din Legea nr.317/2004, potrivit cărora Consiliul Superior al Magistraturii are dreptul şi obligaţia de a se sesiza şi din oficiu pentru a apăra judecătorii şi procurorii împotriva oricărui act care le-ar putea afecta independenţa sau imparţialitatea ori ar crea suspiciuni cu privire la acestea;

- art. 38 alin. 3 din din Legea nr.317/2004, conform cărora Plenul Consiliului Superior al Magistraturii avizează proiectele de acte normative ce privesc activitatea autorităţii judecătoreşti;

Ținând seama de faptul că:

- orice act normativ trebuie să îndeplinească anumite condiții calitative, printre acestea numărându-se și previzibilitatea, ceea ce presupune că acesta trebuie să fie suficient de precis și clar pentru a putea fi aplicat;

- formularea cu o suficientă precizie a actului normativ permite persoanelor interesate să prevadă într-o măsură rezonabilă, în circumstanțele speței, consecințele care pot rezulta dintr-un act determinat;

- este dificil să se adopte legi redactate cu o precizie absolută, dar și cu o anume suplețe, însă caracterul mult prea general și, uneori, chiar eliptic nu trebuie să afecteze previzibilitatea legii (a se vedea în acest sens Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului din 25 noiembrie 1996, pronunțată în cauza Wingrove împotriva Regatului Unit, par.40, Hotărârea din 4 mai 2000, pronunțată în cauza Rotaru împotriva României, par.55, sau Hotărârea din 9 noiembrie 2006, pronunțată în cauza Leempoel & S.A. ED. Cine Revue împotriva Belgiei, paragraful 59),

- în procedura initierii proiectelor de modificare a ”legilor justiției” nu a existat transparenţă, cooperare şi dialog interinstituţional;

- nu există o expunere de motive corespunzătoare (conform art. 92 alin. 1 teza finală din Regulamentul Camerei Deputaților) și nici studii de impact, ignorându-se un aviz recent al Consiliului Superior al Magistraturii și poziția fermă a corpului magistraților, prin deturnarea unei proceduri legislative neasumate de Guvern în urma reacțiilor publice, fapt inacceptabil într-un stat de drept;

- ultimul Raport din cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare (2017) recomandă expres, în cazul României, ”în vederea îmbunătățirii în continuare a transparenței și a predictibilității procesului legislativ, precum și pentru a consolida garanțiile interne în materie de ireversibilitate”, ca ”Guvernul și Parlamentul (...) să asigure transparența totală și să țină seama în mod corespunzător de consultările cu autoritățile relevante și cu părțile interesate în cadrul procesului decizional și în activitatea legislativă legate de Codul penal și de Codul de procedură penală, de legile anticorupție, de legile în materie de integritate (incompatibilități, conflicte de interese, avere ilicită), de legile justiției (referitoare la organizarea sistemului justiției), precum și de Codul civil și Codul de procedură civilă”;

- prin faptul că are calitatea de membru al Uniunii Europene, statului român îi revine obligația de a aplica acest mecanism și a da curs recomandărilor stabilite în acest cadru, în conformitate cu dispozițiile art.148 alin.(4) din Constituție, în caz contrar orice reglementare este lovită de vicii de neconstituționalitate;

- promovarea unor proiecte retrograde, scrise în mare grabă, cu vizibile necorelări și lacune, fără o expunere de motive corespunzătoare, nu are nicio legătură cu modernizarea unei justiții într-o evoluție pozitivă vizibilă, lăudată de rapoartele succesive ale Mecanismului de cooperare și verificare, ci reprezintă un simplu episod din serialul „Experiment judiciar”, derulat la foc continuu în ultimul an;

- atunci când democraţia şi libertăţile fundamentale sunt în pericol, obligaţia de rezervă a judecătorului devine subsidiară obligaţiei de indignare

Constatând că:

- în cadrul Adunărilor Generale ale judecătorilor și procurorilor de la instanțe și parchete, desfăşurate în perioada 3-7 noiembrie 2017, au fost respinse în cvasiunanimitate cele trei noi proiecte de modificare a ”legilor justiției” în bloc, sau, după caz, în prevederile esențiale (în funcție de cum s-a votat);

- asupra unui proiect asemănător, preluat în parte în această nouă inițiativă, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a emis un aviz negativ, ținând seama de voturile exprimate în numeroase adunări generale ale judecătorilor și procurorilor de la instanțe și parchete;

- în cursul lunii octombrie 2017, aproximativ 4000 de judecători și procurori români, adică mai mult de jumătate din numărul lor total, și-au însușit Memoriul pentru retragerea proiectului de modificare a ”legilor justiției”, adresat Guvernului României, considerând că aceste modificări promovate de Ministrul Justiției încalcă flagrant Mecanismul de cooperare și verificare, rapoartele sale constante și fundamentele unei magistraturi firești într-un stat democratic;

- votul de blam dat în adunările generale în raport de pozițiile exprimate public de unii membrii ai CSM împotriva intereselor legitime ale magistraturii este similar unei revocări pentru fiecare dintre aceștia;

Asociația Forumul Judecătorilor din România vă solicită dumneavoastră, în calitatea de membri aleși în Consiliul Superior al Magistraturii, să țineți cont de voința miilor de judecători și procurori care v-au ales, exprimată neîndoielnic în adunările generale desfășurate în perioada 3-7 noiembrie 2017, și să avigați negativ în integralitate cele trei proiecte de modificare a ”legilor justiției” înregistrate la Camera Deputaților în data de 31 octombrie 2017.

 

judecător Dragoș Călin, Curtea de Apel București, co-președinte

judecător Ionuț Militaru, Curtea de Apel București, co-președinte

 

Comentarii

Acest articol nu are comentarii! Fii primul care comenteaza in legatura cu acest articol!

Stiri Agerpres

Mișa (MFP): Evaziunea fiscală subminează sustenabilitatea economiei, taxarea corectă și competiția onestă
Luni, Noiembrie 20, 2017 17:37 PM

Evaziunea fiscală subminează sustenabilitatea economiei, taxarea corectă și competiția onestă, iar România va continua să susțină evoluția cadrului fiscal și îmbunătățirea instrumentelor de luptă împotriva evaziunii, a declarat, luni, ministrul Finanțelor Publice, Ionuț Mișa, la Seminarul de Formare în domeniul Schimbului de Informații organizat sub egida Forumului Global și a ANAF.

REPORTAJ Sibiu: A părăsit o multinațională, pentru o afacere de succes - bijuterii inedite din ceasuri, telefoane și laptopuri stricate
Luni, Noiembrie 20, 2017 17:33 PM

Una din cele mai căutate căsuțe din Târgul de Crăciun de la Sibiu este cea în care sunt expuse bijuterii inedite, realizate manual de brașoveanca Diana, cea care a părăsit o multinațională și a "meșterit" în ultimii cinci ani o afacere de succes, realizând aproape orice din piese provenind de la ceasuri, telefoane mobile și laptopuri stricate.

Ungaria susține că se confruntă cu un 'atac frontal' din partea lui George Soros
Luni, Noiembrie 20, 2017 17:12 PM

Ungaria se confruntă cu un 'atac frontal' din partea miliardarului american George Soros, care atacă țara prin intermediul organizațiilor sale neguvernamentale și al birocraților Uniunii Europene, a declarat vicepreședintele partidului de guvernământ Fidesz, Gergely Gulyas, relatează Reuters.

Plenul a aprobat ca legile cu incidență asupra Justiției să fie modificate numai în comisia specială condusă de Iordache
Luni, Noiembrie 20, 2017 17:10 PM

Plenul comun al Parlamentului a aprobat luni, cu 198 de voturi "pentru" și 119 "împotrivă", modificarea regulamentului Comisiei speciale privind sistematizarea, unificarea și asigurarea stabilității legislației în domeniul Justiției, astfel încât actele normative cu incidență asupra Justiției să fie modificate numai în această comisie.

CEPCB: Situația consumului de antibiotice la nivelul UE plasează România pe locul al patrulea, în scădere față de 2016
Luni, Noiembrie 20, 2017 17:09 PM

Situația consumului de antibiotice la nivelul UE plasează România pe locul al patrulea, în scădere față de anul precedent cu zece procente, însă situația rămâne "gravă" deoarece continuă creșterea rapidă a consumului de antibiotice de rezervă, care ar trebui să fie prescrise în ultimă instanță, se arată într-un studiu realizat de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor, prezentat luni de prof. dr. Alexandru Rafila, președintele Societății Române de Microbiologie.

OPINIA, un sfert de veac de existență
OPINIA, un sfert de veac de existență
OPINIA, un sfert de veac de existență
OPINIA, un sfert de veac de existență
OPINIA, un sfert de veac de existență
OPINIA, un sfert de veac de existență
OPINIA, un sfert de veac de existență
OPINIA, un sfert de veac de existență
OPINIA, un sfert de veac de existență
OPINIA, un sfert de veac de existență
OPINIA, un sfert de veac de existență
OPINIA, un sfert de veac de existență
mai multe poze »
TOP COMENTARII
CELE MAI CITITE ARTICOLE
20 Nov, 13:38 nu cred
vasile a comentat pentru articolul Fostul senator de Buzău Teodorovici, printre martorii care au confirmat că Tel Drum este firma lui Dragnea:
Nu cred că se va finaliza dosarul Tel Drum. Dacă legea a fost făcută în așa fel încât eu să am o firmă și nimeni să nu știe că e a mea , cal care a gândit-o e consultant în Sicilia probabil. Camora și Nașul rămân fraeri pe lângă legiuitorii noștri. „Unde lucrezi?”-La tel drum! -„ce-i aia?”-o firmă care umblă Teleleu și face drumuri. „aha și cui e?”-a lui Teleleu Tănase! „cine-i ăla?” -nu se știe!!!
19 Nov, 13:34 observator
ionescu o. a comentat pentru articolul Toma: ,,Guvernul să desfiinţeze Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, un primar nu are nicio putere în realitate, doar în teorie“:
Observator pe naiba! Pus doar pe șicane de postac. E limpede că „nu vede pădurea din cauza copacilor”.N-ai cu cine să limpezești ceva din pricina tendințelor oportuniste...
19 Nov, 13:30 vin
ionescu o. a comentat pentru articolul S-a încheiat competiția pentru stabilirea județului-pilot / Buzăul va fi primul județ complet digitalizat la nivel școlar:
Nu e un zvon ci un proiect. Îngijorarea profesorilor e maximă...Unul-de educație fizică-se întreba cum va face sport cu tableta-n mână. Altul-diriginte- se plânge că n-are unde să le depoziteze în clase. Un profesor de matematică era fericit:„eu pot preda și face exerciții la tabletă, de acasă. Cineva -administratorul unei școli-s-a hotărît să se reprofileze pe depanare tablete.Informaticianul din altă unitate bănuie că tabletele nu vor fi de calitate și nici leptopurile. Un părinte era mânios :„Adică nu-i deajuns că fi-miu stă toată ziua acasă cu nasul în calculator, să-i văd și la școală?”O mămică zglobie a întrebat directoarea unei școli: „Da de jucat se vor mai juca elevii ăștia?”Oricum vor nu vor unii , VIN TABLETELE ȘI LEPTOPURILE!!! Să nu vă bateți pe ele...
Google PageRank Checker