Dosarul uneia dintre cele mai mediatizate retrocedări dubioase de pădure din judeţul Buzău – peste 5.000 hectare de pădure de la Gura Teghii – ar putea fi soluţionat în curând la Curtea de Apel Ploieşti. Săptămâna trecută, completul care judecă această cauză cu 12 inculpaţi a respins toate cererile formulate de nouă dintre aceştia, unele ce vizau şi mult discutatele protocoale de colaborare dintre Direcţia Naţională Anticorupţie şi Serviciul Român de Informaţii. Mai exact, aceştia au cerut instanţei trimiterea unor adrese către Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Ploieşti şi Serviciul Român de Informaţii în vederea comunicării în ce anume a constat colaborarea dintre cele două instituţii în instrumentarea cauzei şi dacă mai există în custodia acestor instituţii documente suplimentare referitoare la prezentul dosar. Solicitarea le-a fost respinsă, dar poate contesta decizia.

„Respinge cererile formulate de către inculpaţii Toader Neculae, Lefter Alexandru, Vasile Mihail Cosmin, Beganu Paul, Irimia Ion, Buleandră Maria, Ceteraş Gheorghe, Moiseanu Eduard Gabriel şi Poenaru Gheorghe Petre Vlad privind efectuarea unei adrese către Direcţia Naţională Anticorupţie-Serviciul Teritorial Ploieşti în vederea comunicării dacă există martori în prezenta cauză audiaţi atât cu identitate protejată cât şi cu identitate reală. Respinge cererile formulate de către inculpaţii Vasile Mihail Cosmin, Beganu Paul, Irimia Ion, Buleandră Maria, Toader Neculae, Moiseanu Eduard Gabriel şi Poenaru Gheorghe Petre Vlad privind efectuarea unor adrese către Direcţia Naţională Anticorupţie-Serviciul Teritorial Ploieşti şi Serviciul Român de Informaţii în vederea comunicării în ce anume a constat colaborarea dintre cele două instituţii în instrumentarea prezentei cauze şi dacă mai ­exi­stă în custodia acestor instituţii documente suplimentare referitoare la prezentul dosar. Respinge cererea formulată de către inculpatul Moiseanu Eduard Gabriel privind efectuarea unei adrese către Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Ploieşti în vederea comunicării existenţei temeiurilor care stau sau au stat la baza acordării vreunui eventual statut de martor cu identitate protejată a oricărei persoane figurând ca martor în prezenta cauză. Respinge cererea formulată de către inculpatul Moiseanu Eduard Gabriel privind efectuarea unei adrese către Direcţia Naţională Anticorupţie –Serviciul Teritorial Ploieşti în vederea înaintării de către această instituţie a comunicatului întocmit la data emiterii rechizitoriului în prezenta cauză. Respinge excepţia nulităţii absolute a anumitor acte procedurale întocmite în cauză invocată de către inculpatul Moiseanu Eduard Gabriel“, se menţionează în soluţia pe scurt din data de 3 mai.

Procesul lotului „Beganu“, legat de retrocedarea cu cântec a peste 5.000 de hectare de pădure pe raza comunei Gura Teghii, are termen la Curtea de Apel Ploieşti pe 17 mai, dată la care completul de judecată ar putea rămâne în pronunţare. În acest dosar au fost trimişi în judecată de către DNA Ploieşti 12 inculpaţi, printre care foştii prefecţi Paul Beganu – pentru abuz în serviciu, luare de mită, instigare la fals intelectual, spălare de bani, fals intelectual, instigare la dare de mită – şi Maria Buleandră – pentru instigare la infracţiunea continuată de abuz în serviciu, fiind acuzată că l-ar fi instigat pe consilierul juridic din Prefectura Buzău Ştefan Feraru să nu uzeze de paşii legali în respingerea cererii lui Ceteraş privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra celor peste 5.000 de hectare de pădure -, Gheorghe Ceteraş, omul de afaceri căruia i-a fost retrocedată pădurea de la Gura Teghii, pentru constituire a unui grup infracţional organizat, cumpărare de influenţă şi dare de mită. În faţa instanţei au mai fost trimişi funcţionari ai Direcţiei Silvice Buzău, dar şi de la Primăria Gura Teghii. Întreaga afacere a fost pusă la cale în cursul anului 2010, când Ceteraş, împreună cu Ghe­orghe Petre Vlad Poenaru, Eduard Gabriel Moiseanu şi avocatul Mihail Cosmin Vasile s-au înţeles să obţină, în condiţii de nelegalitate, reconstituirea dreptului de proprietate asupra unei suprafeţe de 5.134,29 ha teren forestier – pădure care aparţinuse „Societăţii Ano­nime Ardeleana pentru Industrie Forestieră”, în numele nou înfiinţatei SC Forestiera Ardeleana SRL, administrată de inculpatul Poenaru Gheorghe Petre Vlad.

„În acest scop, în perioada ianuarie 2011 – decembrie 2011, inculpatul Ceteraş Gheorghe i-a remis suma de 1.000.000 euro, în două tranşe, inculpatului Irimia Ion, angajat în cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor ROMSILVA, care a pretins că are influenţă asupra prefectului judeţului Buzău – Beganu Paul şi a altor funcţionari din cadrul regiei menţionate, pentru a-i determina să îndeplinească şi să urgenteze îndeplinirea unor acte ce intră în îndatoririle lor de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri, toate referitoare la reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului de 51.32,29 ha, revendicat de SC Forestiera Ardeleana SRL, punerea în posesie şi eliberarea titlului de proprietate. În acelaşi scop, în prima jumătate a anului 2011, inculpatul Ceteraş Gheorghe i-a remis suma de 1.000.000 euro prefectului judeţului Buzău – Beganu Paul, în legătură cu îndeplinirea şi urgentarea îndeplinirii unui act ce intra în îndatoririle sale de serviciu sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri, respectiv:

– emiterea unei adrese conţi­nând menţiuni nereale, 

– nepromovarea intereselor Comisiei Judeţene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Buzău, în dosarele aflate pe rolul instanţelor de judecată având ca obiect suprafaţa respectivă de pădure,

– urgentarea punerii în pose­sie în condiţii de ilegalitate a inculpatului Ceteraş Gheorghe cu suprafaţa de teren anterior menţionată şi eliberarea titlului de proprietate.

La data de 22 iulie 2011, cu intenţia de a disimula provenienţa sumei de 45.000 euro provenind din săvârşirea infracţiunii de luare de mită, inculpatul Beganu Paul a încheiat un contract de vânzare – cumpărare în care a menţionat un preţ supraevaluat, care nu a fost achitat în realitate de către inculpatul Constantin Anton, în calitate de cumpărător.

În schimbul acestor bani primiţi cu titlu de mită, inculpatul Beganu Paul, în luna ianuarie 2011, a falsificat o adresă şi a determinat-o pe inculpata Panaete Liliana să falsifice o altă adresă, astfel încât Ceteraş Gheorghe să fie repus în termenul legal de a contesta hotărârile emise de comisiile locale în anul 2006, invocând faptul că moştenitorii nu au primit răspuns la contestaţiile formulate. Aceasta, în condiţiile în care, în perioada 2006-2011, procesul de revendicare a terenurilor în cauză nu a mai suferit alte modificări, rămânând la nivelul respingerii solicitărilor.

Actul întocmit în fals de către inculpata Panaete Liliana a fost transmis Comisiei Judeţene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Buzău, cunoscând că este falsă, în vederea repunerii în termenul de 30 de zile prevăzut de lege în care inculpatul Poenaru Gheorghe Petre Vlad şi restul persoanelor contestatare puteau formula plângere la instanţa de judecată împotriva Hotărârii nr. 353/2006 a comisiei menţionate.

Mai mult inculpata, în mod repetat, a sustras mai multe file din <Registru Expediere ­Cores­pondenţă> al Primăriei comunei Gura Teghii, jud. Buzău, precum şi recipisa din care rezultă că Hotărârea Comisiei Judeţene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Buzău nr.353/25.08. 2006 a fost comunicată contestatorilor la data de 04.09.2006.

Aceste documente false au fost eliberate, ca urmare a unei cereri întocmite şi depuse la Instituţia Prefectului Judeţului Buzău de către inculpatul Poenaru Gheorghe Petre Vlad prin care solicita să i se comunice <răspunsul la contestaţia formulată în data de 26.04.2006 împotriva procesului – verbal nr. 887/02.03.2006 al Comisiei Locale Gura Teghii prin care s-a respins cererea de retrocedare nr. 611/22.09.2005>, precizând în fals că <până în acest moment nu mi s-a comunicat rezultatul contestaţiei>”, au precizat procurorii DNA într-un comunicat de presă la momentul trimiterii dosarului în instanţă.

„Ca urmare a acestor demersuri, în anul 2011, inculpatul Poenaru Gheorghe Petre Vlad a depus plângere la Judecătoria Pătârlagele. 

În continuare, acelaşi inculpat i-a remis suma de 250.000 euro judecătorului Toader Neculae din cadrul Judecătoriei Pătârlagele pentru a pronunţa o soluţie favorabilă acestuia în dosarul nr. 171/277/2011 care îi fusese repartizat spre soluţionare şi în care Ceteraş Gheorghe era parte.

În schimb, judecătorul Toader Neculae, prin exercitarea cu rea – credinţă a funcţiei, în perioada februarie 2011 – 12 aprilie 2011, a soluţionat dosarul civil nr. 171/277/2011, având ca obiect plângerea împotriva hotărârii Comisiei Judeţene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Buzău nr. 353/25.08.2006, formulată de SC Ardeleana Forestiera SRL.

Magistratul a dispus reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 5132,29 ha pădure (din care suprafaţa de 2.830,65 ha se afla la momentul pronunţării hotărârii judecătoreşti în proprietatea statului), în favoarea inculpatului Ceteraş Gheorghe, cumpărător al drepturilor litigioase de la SC Ardeleana SRL. Aceasta, în condiţiile în care această societate nu deţinea în mod legal calitatea de titular al dreptului de reconstituire a dreptului de proprietate şi nici nu s-a făcut dovada că societatea este continuatoarea sau succesoarea în drepturi a Societăţii Anonime Ardeleana pentru Industrie Forestieră“, se preciza în comunicatul DNA la momentul trimiterii în judecată a dosarului.

Concret, judecătorul Toader Neculae ar fi dispus reconstituirea dreptului de proprietate pentru întreaga suprafaţă avută în proprietate de Societatea Anonimă Ardeleana pentru Industrie Forestieră, chiar dacă nu toţi acţionarii Societăţii Anonime au înţeles să se constituie în aşa zisa noua formă asociativă, cauzând statului, în această modalitate, un prejudiciu în sumă de 89.787.721 lei (echivalentul a 21,7 milioane euro).

Pe de altă parte, juristul Prefecturii, ştefan Feraru, la începutul anului 2011, prin intermediul avocatului Vasile Mihail Cosmin, ar fi primit de la Ceteraş Gheorghe, la instigarea inculpatului Beganu Paul, suma de 23.000 euro şi suma de 10.000 lei, pentru activitatea pe care acesta o desfăşura în calitate de reprezentant al Comisiei Judeţene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Asupra Terenurilor Agricole şi Forestiere Buzău – parte în dosarul nr. 171/277/2011 al Judecătoriei Pătârlagele.

„În baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, la datele de 21 februarie 2011 şi 11 aprilie 2011, la instigarea inculpatei Buleandră Maria, inculpatul Feraru ştefan, în calitate de consilier juridic – reprezentant al Comisiei Judeţene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Buzău în dosarul nr. 171/277/2011 al Judecătoriei Pătârlagele, cu ştiinţă, nu a propus probe în cauză şi a solicitat: – admiterea plângerii formulată de SC Ardeleana SRL împotriva Hotărârii nr. 353/25.08.2006 a instituţiei al cărei reprezentant era, – reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 5132,29 ha pădure, din care suprafaţa de 2830,65 ha se afla la acel moment în proprietatea statului, în favoarea inculpatului Ceteraş Gheorghe, cumpărător al drepturilor litigioase de la SC Ardeleana SRL, deşi această societate nu deţinea calitatea de titular al dreptului de reconstituire a dreptului de proprietate în conformitate cu dispoziţiile art. 26 alin. 1 din Legea 1/2000 şi nici nu s-a făcut dovada că societatea este continuatoarea sau succesoarea în drepturi a Societăţii Anonime Ardeleana pentru Industrie Forestieră, – reconstituirea dreptului de proprietate pentru întreaga suprafaţă avută în proprietate de Societatea Anonimă Ardeleana pentru Industrie Forestieră, chiar dacă nu toţi acţionarii Societăţii Anonime au înţeles să se constituie în aşa zisa noua formă asociativă, – nu a recurat hotărârea pronunţată în dosarul nr. 171/277/2011, faptele având ca rezultat prejudicierea bugetului de stat cu suma de 89.787.721 RON (echivalentul a 21,7 milioane euro) şi totodată, obţinerea unui avantaj patrimonial pentru inculpatul Ceteraş Gheorghe în acelaşi cuantum.

(…) În acelaşi context, la începutul lunii mai 2011, inculpatul Lefter Alexandru în calitate de inspector şef al Inspectoratului Silvic Teritorial Focşani, a pretins inculpatului Ceteraş Gheorghe suma de 25.000 euro şi a primit de la acesta suma de 15.000 euro, în scopul semnării şi aplicării ştampilei instituţiei menţionate pe un titlu de proprietate eliberat de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Buzău.

La data de 28.02.2011, inculpatul Moiseanu Eduard Gabriel a încheiat un contract de intermediere cu Ceteraş Gheorghe, utilizând informaţii obţinute în virtutea funcţiei sale de şef al Ocolului Silvic Nehoiaşu şi, respectiv, director tehnic al Direcţiei Silvice Buzău, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite“,  se mai preciza în comunicatul DNA.

Dosarul a fost trimis în instanţă în aprilie 2015, moment în care DNA a anunţat printr-un comunicat de presă că în cauză, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea Serviciului Român de Informaţii şi din partea Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă.

2 COMENTARII

  1. Bune si protocoalele astea la ceva,daca astfel au putut fi descoperiti jegoșii ăștia.0

Comments are closed.