În ziua de 6 octombrie 2017, Liceul Pedagogic „Spiru Haret” din Buzău, Casa Corpului Didactic Buzău şi Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca au încheiat, la sediul acestuia din urmă, protocolul de parteneriat edu­caţional intitulat „Educaţie fără frontiere”. Evenimentul a avut loc la numai o zi după sărbătorirea, potrivit unei ho­tărâri UNESCO, a Zilei Internaţionale a Educaţiei, cunos­cută şi ca Ziua Inter­naţională a Profesorului.

   Delegaţia Liceului Pedagogic „Spiru Haret” şi cea a Co­le­giului Naţional „Mihai Emi­nescu”, care au format o echipă reprezentativă a învăţă­mântului buzoian, au fost întâmpinate cu admirabilă căldură de conducerea liceelor „Mihai Eminescu” şi „Ion Creangă” din Soroca, de Ana Bejan, ex-prefect al ju­deţului Soroca, susţinătoare a proiectelor la care ne referim în cele ce urmează.

Întâmpinaţi de profesori şi elevi în costume populare

   La intrarea în sediul instituţiei sorocene am fost primiţi de profesori şi elevi îmbrăcaţi în costume naţionale, asemănă­toare întru totul cu cele primite ca moştenire sfântă de la bunicii şi părinţii noştri. Colacul de întâmpinare a avut un aspect minunat, împodobit cu împletituri măiestrite de flori şi frunze de stejar luate parcă din Crângul Buzăului, mirosul inconfundabil al grâului copt în arşiţa Bărăganului lui Panait Istrati, gustul de sărbătoare al cozonacului scos din vatra bojdeucii lui Ion Creangă, iar sarea chiar a simbolizat iubirea absolută la care s-a referit, cu mult adevăr şi înţelepciune, Petre Ispirescu.  Pe tot timpul şederii noastre în oraşul vestitei cetăţi de pe malul Nistrului, partenerii au reuşit să ne sensibilize, până la cote înalte de emoţie, cu prietenia şi atenţia deosebită cu care ne-au înconjurat. 

   Acordul de colaborare vizează organizarea de schimburi profesionale între profesori, activităţi culturale de interes şcolar, transmiterea de informaţii privitoare la învăţământul mediu românesc şi a materialelor de promovare a părţilor implicate în proiect. 

   Precizăm că profilul principal al colegiului sorocean este cel pedagogic, că acolo învaţă 600 elevi şi predau 87 de cadre didactice. Timp de câţiva ani, între cele două mari războaie ale secolului XX, s-a chemat Domniţa Ruxandra, nume purtat de prea frumoasa fiică a domnitorului Vasile Lupu, cea care a impresionat generaţiile de români cu destinul său tragic.

   În cadrul parteneriatului, Liceul Pedagogic ”Spiru Haret” organizează, alături de cele deja menţionate,  proiectul „Ai carte, ai parte”, pentru colectarea de carte românescă în vederea dotării Bibliotecii Colegiului „Mihai Eminescu” şi asigură transportul acesteia la beneficiar. Venirea sorocenilor la Buzău este aşteptată în luna decembrie a.c. la hramul liceului, ziua de prăznuire a Sfântul Ierarh Spiridon făcătorul de minuni, iar mai apoi, în aprilie 2018, când va fi sărbătorită împlinirea a 180 de ani de la fondarea şcoli-fanion a învăţământului pedagogic buzoian. 

Profesorii soroceni, specializaţi de buzoieni

   Casa Corpului Didactic Buzău, parte a protocolului,  urmează să asigure informaţii şi programe pentru cursuri de perfecţionare profesională, expertiza necesară pentru buna desfăşurare a acestora, resurse de specialitate, consiliere şi sprijin în organizarea activităţilor. 

   La ceremonia de semnare a actului a participat Cristina Maican, director adjunct al liceului buzoian, profesorii Victoria Gheo­r­ghe, Ana Chitan şi Paul Androne, iar din partea instituţiei de învăţământ sorocene Virgilia Celac, director adjunct, persoane din conducerea actuală şi precedentă, profesori şi elevi.

   Colaborarea se bucură de acordul şi sprijinul Inspectoratului Şcolar Judeţean Buzău şi al Direcţiei de Învăţământ a Raionului Soroca, conducătorii acestora, profesorii Florina Stoian şi Ghenadie Donos, fiind semnatari ai documentului.

   Mai înainte cu trei săptămâni de încheierea colaborării edu­caţionale la care ne referim a fost semnată o alta asemă­nătoare, între Colegiul Naţional ”Mihai Eminescu” din Buzău şi  Liceul Teoretic ”Ion Creangă” din Soroca. O delegaţie semnificativă a colegiului buzoian s-a aflat, aşa cum am arătat, la liceul sorocean, pentru a participa la sărbătorirea împlinirii a 30 de ani de la fondarea acestuia. La festivităţi, excelent organizate şi susţinute de elevi şi profesori, a fost invitată şi delegaţia Liceului Pedagogic ”Spiru Haret”.

   Având în vedere că elevii şi profesorii din Buzău şi Soroca s-au vizitat reciproc, în multe rânduri, în pătrarul de veac scurs de la data stabilirii legăturilor dintre cele două ţinuturi româneşti des­părţite vremelnic de vitregiile istoriei, putem spune că anul 2018, când va fi celebrată împlinirea unui secol de la Marea Unire, va găsi Buzăul în primele rânduri ale celor ce participă activ la reunirea neamului.

DISTRIBUIȚI