Foarte puţini şomeri cunosc faptul că ar putea beneficia de o primă de relocare dacă şi-ar găsi un job şi s-ar angaja la o distanţă de casă mai mare sau egală cu 50 km. De asemenea, destul de puţini şomeri au cunoştinţă despre faptul că prima de relocare se acordă numai la cererea lor şi nu se cumulează cu prima de încadrare sau cu prima de instalare la noul loc de muncă.

   Prima de relocare se acordă persoanelor ale căror venituri nete lunare realizate de acestea, în situaţia în care sunt persoane singure sau împreună cu familiile acestora, nu depăşesc suma de 5.000 lei/lună. Prima de relocare reprezintă 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire, adică pentru plata chiriei şi a utilităţilor la noul domiciliu sau noua reşedinţă, dar aceasta nu poate depăşi suma de 900 de lei. Datele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă indică faptul că, după patru luni de la introducerea acestei măsuri de stimulare a ocupării forţei de muncă numită ,,prima de relocare“, pentru susţinerea şomerilor care-şi caută loc de muncă şi în alte judeţe ale ţării ori în acelaşi judeţ, dar la distanţe mai mari de 50 de km faţă de domiciliu, numai 110 şomeri au primit de la stat o asemenea primă. Nici la Buzău lucrurile nu sunt mai altfel decât la nivelul întregii ţări. După primele patru luni de la introducerea acestei facilităţi, doar şapte şomeri au solicitat şi beneficiază de ea.

Care sunt beneficiarii primei de relocare

   Potrivit O.U.G. nr. 6/2017, care completează şi modifică Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj, a fost introdusă prima de relocare pentru persoanele înregistrate ca şomeri la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă şi se încadrează în muncă într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate acesteia. Prima de relocare se acordă persoanelor ale căror venituri nete lunare realizate de către acestea în situaţia în care sunt persoane singure sau împreună cu familiile acestora nu depăşesc suma de 5.000 lei/lună. Beneficiază de prima de relocare persoanele care se încadrează în muncă, cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puţin 12 luni.

   „Este o măsură de care pot beneficia absolvenţii de învă­ţământ superior, în special, care au domiciliu în judeţul Buzău şi pleacă în alte localităţi mult mai dezvoltate economic, pentru a lucra. De asemenea, angajatorii din mediul rural, le pot face flotant angajaţilor din Buzău, şi pot obţine decontarea chiriei“, spune directorul AJOFM Buzău, Ionel Tociu. De asemenea, directorul agenţiei judeţene spune că, anul viitor vor fi cu siguranţă mai multe astfel de cereri, pentru că această sumă care se acordă în cuantum de maxim 75% din valorea chiriei din contractul de închiriere, dar nu trebuie să depăşească 900 lei pe lună, poate acoperi şi utilităţile, adică  plata energiei electrice, termice, apă, canal şi gaz.

  Persoanele care beneficiază de prima de relocare au dreptul la menţinerea acesteia şi în cazul în care, în perioada de 36 de luni de la angajare, le încetează raportul de muncă sau de serviciu la angajatorul la care s-au încadrat în muncă şi se încadrează în termen de 30 de zile la un alt angajator, în aceleaşi condiţii.

DISTRIBUIȚI