Judeţul Buzău, prin Consiliul Judeţean, va adera la Adunarea Regiunilor Europei (ARE), în calitate de membru cu drepturi depline.

Adunarea Regiunilor Europei (ARE) a fost creată prin Adunarea Generală Constitutivă în data de 14 iunie 1984 în localitatea Louvain-Ia-Neuve (Wallonie – Belgia) la iniţiativa a 47 de regiuni, alcătuite din politicieni, partizani ai conceptului de regionalizare.

În 1986, Consiliul Europei recunoaşte statutul AREA ca şi organizaţie europeană fundamentală pentru reprezentarea regiunilor. În anul 1985, ARE lansează primul său program – Eurodysee – al cărui scop este promovarea şi încurajarea mobilităţii tinerilor.

Scopul Adunării Regiunilor Europei (ARE) este acela, de a acţiona ca voce politică a regiunilor europene, având ca obiectiv de a organiza şi dezvolta dialogul, consultanța şi cooperarea între toate regiunile europene, respectând prevederile Constituţiilor, legilor şi reglementărilor şi tratatele în vigoare din state, respectând şi promovând pluralitatea culturală din Europa, de a promova regionalizarea în Europa şi de a încuraja aplicarea principiilor subsidiarităţii şi complementarităţii la nivel local, regional, naţional şi la cel al Instituţiilor Europene, de a promova participarea instituţională a regiunilor la procesul decizional prin întărirea rolului lor activ în construcţia Europei, în special la lucrările Consiliului Europei, ale Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa şi ale Uniunii Europene. De asemenea, ARE are ca obiectiv cooperarea cu asociaţii europene reprezentante ale autorităţilor locale, cooperarea şi sprijinirea activităţilor desfăşurate în cadrul Asociaţiilor Interregionale membre şi organizaţiilor care, în timp ar putea deveni membri ARE, dar și de a-şi desfăşura propriile programe sau de a participa la programe organizate de alte regiuni cu scopul de a realiza sau urmări realizarea obiectivelor sale. În prezent 31 de judeţe din România sunt membre ARE.

Proiectul de hotărâre privind aderarea județului Buzău la această entitate va fi supus aprobării aleșilor județeni în ședința de marți.

În calitate de membru cu drepturi depline, Consiliul Judeţean Buzău va plăti o cotizaţie anuală în cuantum de 4.228 Euro.

Pentru Buzău, aderarea la ARE reprezintă deschiderea de noi canale de cooperare cu partenerii externi, în vederea promovării și dezvoltării județului.

Adunarea Regiunilor Europei(ARE) este o asociaţie care, prin iniţiativele şi activităţile sale, promovează potenţialul economic al regiunilor europene, cooperarea transfrontalieră, ca instrument fundamental pentru susţinerea coeziunii sociale şi a dezvoltării sustenabile. ARE acţionează în strânsă legătură cu factori de decizie din sistemele politice şi economice, precum şi cu societatea civilă din ţările europene, având ca obiective susţinerea procesului de integrare europeană şi aderarea la principia europene ca subsidiaritate, toleranţă şi înţelegere, reprezentând interfaţa dintre politică şi afaceri, o reţea care favorizează cercetarea interdisciplinară şi practică.

ARE este o reţea independentă a regiunilor europene şi cea mai mare organizatie de cooperare inter—regională din Europa lărgită și reprezintă peste 250 de regiuni din 35 de ţări şi 16 organizaţii internaţionale. Adunarea Regiunilor Europene este purtătorul de cuvânt la nivel politic al regiunilor şi partenerul cheie al instituţiilor europene şi internaţionaie cu privire la problemele esenţiale de competenţă regională.

DISTRIBUIȚI
loading...