Judecătoria Rm. Sărat a fost, pur și simplu, sufocată de dosare și în 2018, după ce în 2017 a fost instanța din țară cu cea mai mare încărcătură medie per judecător. O arată datele statistice din bilanțul Tribunalului Buzău, din care reiese că un judecător de la Rm. Sărat a avut de soluționat nu mai puțin de 1.763 de dosare, în timp ce încărcătura medie la nivel național a fost de 1.128,6 cauze/judecător. Astfel, Judecătoria Rm. Sărat se clasează pe un loc IV, în ceea ce privește încărcătura efectivă pe judecător la ni­vel național.

Potrivit bilanțului de activitate al Tribunalului Buzău, Judecătoria Râmnicu Sărat a avut de soluționat în cursul anului trecut 6.346  cauze, volum de activitate mai mare cu 23 cauze față de anul 2017 când au fost pe rol 6.323 dosare, fiind înregistrată o creștere de 0,36%.

O altă instanță din județ asaltată în 2018 de justițiabili este și Judecătoria Pogoanele, care a avut de soluționat anul trecut 2.349 cauze, în creștere cu 117 dosare  față de anul 2017 când a avut pe rol un număr de 2.232 cauze, creșterea fiind de 5,24%. Aici, încărcătura medie/judecător a fost de 838,9 dosare.

Judecătoria Buzău a avut, în anul 2018, de soluționat 23.345 cauze, în creștere cu 263 dosare față de anul 2017, când a avut de soluționat un număr de 23.082 cauze, cu o creștere  de  1,13 %. Încărcătura medie /judecător a fost de 980,9 cauze.

În schimb, Judecătoria Patârlagele a avut de soluționat anul trecut 4.018 dosare, înregistrând o scădere a volumului de muncă cu 324 cauze  față de anul 2017, când pe rolul instanței au fost 4342 dosare (o scădere de 7,46%), încărcătura medie/judecător fiind de 980 dosare.

În anul 2018, Tribunalul Buzău a avut de soluționat un total de 11.476 cauze, în scădere cu 154 dosare, reprezentând un procent de 1,32%, față de anul 2017, când a avut de soluționat un număr de 11.630 cauze.

Stocul existent la 31 decembrie 2017 a fost de 3.963 cauze, iar numărul dosarelor nou înregistrate în perioada supusă analizei  a fost  de 7.513 cauze, din care au fost soluționate 7.240 dosare, rămânând în stoc, la data de 31 decembrie 2018, 4.236 cauze, în creștere cu 311 cauze față de finele anului 2017.

Secția Penală a avut de soluționat în cursul anului  trecut 1.115  cauze,  la Secția I Civilă  s-a consemnat un volum de 4.795 dosare, în timp ce pe rolul Secției a II – a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, au fost  înregistrate 5.566 cauze.

Încărcătura medie pe judecător la tribunal, în anul  2018 a fost de 606,6 dosare, ceea ce a reprezentat un volum aproape egal cu cel din anul precedent, când încărcătura pe judecător a fost de 608,91 dosare, iar încărcătura la nivel național a fost de 655,2 dosare. ,,Trebuie precizat, însă, că statul de funcții a prevăzut un număr de 32 posturi de judecător pentru anul 2018, încărcătura raportându-se la un număr de 27 judecători prezenți efectiv. Încărcătura pe schemă la Tribunal în anul 2018 a fost de 511,8 dosare”, precizează reprezen­tanții Tribunalului Buzău.

Cât privește  secțiile Tribunalului,  încărcătura medie pe judecători la Secția Penală a fost de 228,5 dosare, la Secția I Civilă de 594,2 dosare, iar la Secția a II-a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal  de 775,9 dosare.

DISTRIBUIȚI
loading...