Consiliul de administrație al Societății „DOMENII PREST SERV” SRL a decis acordarea a încă unui mandat în funcția de director al societății a interimarului Gabriel Bogdan Ene, iar Consiliul Județean Buzău și-a dat luni avizul în acest sens. Gabriel Bogdan Ene, care a condus societatea din 2016 și care a fost singurul candidat înscris în procesul de selecție pentru această funcție, va avea un mandat de patru ani și o remunerație brută lunară la nivelul sumei de 10.800 lei.

După aproape jumătate de an de proceduri de selecție reluate de mai multe ori, Domenii Prest Serv, societatea Consiliului Județean înființată după modelul Urbis Serv a municipalității, are, din octombrie 2018, un Consiliu de Administrație format din trei membri – un economist, un jurist și un inginer. Este vorba despre Constantin Iosef, Radu Valentin Nedelcu și Valentin Rusu, care au fost validați de Consiliul Județean.

Mult timp de la înființare, Domenii Prest Serv a funcționat mai mult pe pierdere și nu și-a dovedit încă utilitatea.

Înființată în anul 2014 special pentru a gestiona activitatea Stației-Pilot pentru procesarea deșeurilor din construcții și demolări – obiectiv de investiții rea­lizat cu fonduri europene – situată pe raza comunei Vernești, SC Domenii Prest Serv SRL a Consiliului Județean Buzău de până în 2016, s-a ­dove­dit, în puținii ani de activitate, a fi un fel de Urbis al municipiului Buzău, iar până în 2016 a funcționat doar pe pierdere. În 2017 însă, Domenii Prest Serv a scos, inexplicabil, un profit de 153.949,6 lei reușindu-se astfel, potrivit raportului de gestiune al administratorului unic și situațiilor financiare la 31 decembrie, să se acopere pierderile din anul anterior, de 101.403 lei.

Potrivit documentelor de care Consiliul Județean a luat act în ședința din septembrie 2018, deși ­ve­niturile realizate de societate anul trecut au fost de 2,1 milioane lei, ele au fost mai mici decât ce se prognozase, din cauză că Stația-Pilot pentru valorificarea deșeurilor din construcții și demolări nu a colectat și procesat cantitatea estimată. Uluitor însă, deși în acest scop a fost înființată societatea în urmă cu patru ani, stația nu a produs decât 5.824,80 lei, venituri provenite din vânzarea materialelor rezultate prin procesul de eliminare a DCD, respectiv material inert și materiale feroase.

Potrivit conducerii societății, conform dării de seamă în fața asociatului unic, Consiliul Județean Buzău, veniturile astfel obținute au asigurat parțial plata salariilor, celelalte cheltuieli fiind asigurate din alte surse financiare ale societății. De altfel, potri­vit aceluiași raport prezentat consilierilor județeni, pe toată durata de funcționare a serviciului CD din Stația Pilot Vernești, „costurile salariale au fost diminuate prin acoperirea ­funcțio­nalității complete a structurii organigramei cu personalul existent, respectiv activitatea de pază fiind asigurată de personalul direct productiv și prin sistemul de monitorizare video. De asemenea, reducerea costurilor cu exploatarea Stației Pilot din Vernești s-a realizat și prin asigurarea deplasărilor personalului angajat, în scopul promovării serviciului pu­blic și a funcționării optime a acestuia, cu singurul autovehicul aflat în proprietatea societății“.

Cu alte cuvinte, angajații ar fi trebuit să aducă bani de acasă ca să-și asigure salariul.

Cu toate acestea, cheltuielile societății s-au cifrat la 1.942.000 lei, din care 1.172.000 lei au fost cheltuieli cu salariile și bonusurile.

Din cauza activității neperformante, Domenii Prest Serv a fost subiect de scandal de nenumărate ori în  ședințele de Consiliu județean. De exemplu, în  2016, firma a făcut obiectul unui audit financiar, după ce o parte dintre consilierii județeni au pus la îndoială funcționalitatea sa. A fost momentul  când fostul subprefect Vasile Alecu a ales să își desfășoare activitatea ca inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, dându-și demisia din funcția de administrator unic la Domenii Prest Serv. În locul său a fost numit interimar chiar șeful Stației deșeuri de la Vernești, Bogdan Gabriel Ene, pe o perioadă de doi ani, până la 23 aprilie 2018, mandatul său fiind prelungit până la numirea unui Consiliu de Administrație, iar apoi până la desemnarea unui director pentru societate.

DISTRIBUIȚI
loading...