Tribunalul Buzău s-a pronunțat luni în cazul elevului Alexandru Andrei Voicu, căruia conducerea Colegiului Hasdeu i-a scăzut nota la purtare după un conflict cu profesoara de desen. Instanța a decis anularea hotărârii Consiliului Profesoral și a Consiliului de Administrație ale instituției de învățământ. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs.

Elev în clasa a XI-a, Andrei Voicu s-a ales cu nota 2 la purtare pentru că și-a ironizat profesoara pe Facebook, făcând trimitere la un videoclip muzical în care aceasta apărea înainte să fie cadru didactic. Conducerea Hasdeului a invocat mai multe abateri de la regulamentul liceului din partea elevului. Potrivit reprezentanților liceului, pentru tot comportamentul elevului, 64 de profesori au votat propunerea care a venit în comisia de disciplină.

„Respinge, ca neîntemeiată, cererea de completare a dispozitivului încheierii din data de 27.05.2019 formulată de pârât. Respinge, ca neîntemeiată, cererea de îndreptare a erorii materiale în cuprinsul încheierii din data de 27.05.2019 formulată de pârât. Admite acţiunea precizată. Anulează Hotărârea Consiliului Profesoral nr. 1/10.12.2018 şi Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 1/16.01.2019, inclusiv toate actele ce au stat la baza adoptării celor două hotărâri, precum şi toate actele subsecvente. Obligă pârâtul la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 200 lei, reprezentând taxă judiciară de timbru, către reclamant. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare”, se arată în motivarea instanței.

DISTRIBUIȚI
loading...