Buzăul se confruntă în continuare cu deficit de cadre medicale la Secţia de Oncologie, asta în timp de datele statistice indică o creştere a numărul bolnavilor de cancer .

Potrivit raportului înaintat de Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Instituţiei Prefectului, acest deficit de medici ar urma să fie acoperit din luna  ianuarie a anului viitor. „Ne confruntăm în continuare cu un deficit de medici de specialitate oncologie la nivelul judeţului, deficit care va fi diminuat începând cu ianuarie 2019 prin angajarea a încă doi medici oncologi în cadrul Secţiei de Oncologie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău”, se arată în raportul Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Buzău către instituţia Prefectului.

În momentul de faţă, medicii de specialitate care asigură activitatea medicală specifică la nivelul judeţului Buzău sunt 3 medici de specialitate oncologie, un medic de specialitate hematologie ( pentru bolile hemato- oncologice).

Activitatile specifice acestui program  au fost derulate prin  Secţia de Oncologie şi farmacia cu circuit închis ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău şi  prin cele două cabinete ambulatorii de oncologie. În program au  mai fost cuprinse  şi 160 farmacii cu circuit deschis, dintre care 78 din mediul urban şi 82 din mediul rural şi  66 oficine locale de distribuţie  din mediul rural.

Numărul bolnavilor de cancer, în creştere

Numărul buzoienilor bolnavi de cancer este în creştere, după cum în creştere este şi numărul celor care au beneficiat de tratament specific prin Programul naţional derulat prin Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Buzău. Datele statistice ale CJAS Buzău prezentate în raportul către Instituţia Prefectului indică,  pentru 9 luni ale acestui an, un număr de  1105 bolnavi care au beneficiat de tratament prin Programul naţional  de oncologie, ceea ce înseamnă un număr mai mare faţă de aceeaşi perioadă a anului 2017, când erau înregistraţi 1022 si, de asemenea mai mare decât în 2016, când au beneficiat de tratament  1080 buzoieni.

Costuri după buget

Acelaşi raport indică şi o diminuare a costului mediu suportat de CJAS Buzău pentru fiecare bolnav care s-a adresat cu probleme de acest gen. “Costul mediu/bolnav tratat în primele 9 luni ale anului 2018 este de 4.115,12 lei, mai mic fata de aceeaşi perioadă a anului 2017, când media era de 4.954,69 lei şi, de asemenea, mai mic decât în anul 2016, când costul mediu per bolnav era de 6.798,60 lei. Costurile mai mici sunt în concordanţă cu nivelul bugetului alocat Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate, şi el mai mic decât în anii precedenţi.

“Bugetul alocat Casei de Asigurări de Sănătate Buzău până la data de 19 noiembrie pentru acest program de sănătate este de 5.584.620 lei, buget care a asigurat în totalitate necesarul pentru primele 9 luni ale anului. În anul 2017 bugetul alocat a fost de 6.700.350 lei, iar în anul 2016 a fost de 9.921.000 lei”.

Conducerea Casei Judeţene pentru Asigurări de Sănătate apreciază că bugetul alocat Casei de Asigurări de Sănătate Buzău până la data de 19 noiembrie pentru medicamente utilizate în Programul naţional de Oncologie care fac obiectul contractelor de tip cost-volum de 3.312.040 lei a asigurat În totalitate necesarul pentru primele 9 luni ale anului.

Anul precedent bugetul alocat la acest capitol a fost de 1.016.000 lei, iar în anul 2016 a fost de 990.990 lei.

Casa de Asigurări de Sănătate Buzău alocă în momentul de faţă fondurile necesare derulării a  nouă programe de sănătate curative, prin care se asigură medicamente, materialele sanitare specifice, dispozitive medicale şi servicii medicale paraclinice, pentru care CAS Buzău a încheiat contracte pentru derularea programelor naţionale de sănătate curative cu unităţi de specialitate: Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău, cabinete ambulatorii de oncologie, cabinete ambulatorii de diabet zaharat şi boli de nutriţie, laboratoare de analize medicale şi farmacii.