Planul de reorganizare gândit de Silnef din Braşov, creditorul principal al SC ,,Laminorul” SA Brăila, în sensul fuziunii prin absorbţie cu ,,Ductil Steel” Buzău, aprobat de ceilalţi ­cre­ditori şi de judecătorul sindic în dosarul de insolvenţă, a suferit amânări peste amânări din cauza unui litigiu cu administratorul judiciar al companiei brăilene, scrie obiectivb.ro.

   Potrivit celui mai recent raport către Bursa de Valori Bucureşti, în martie 2016, Administratorul Judiciar Servicii Reorganizare şi Lichidare IPURL Bucureşti a formulat o cerere de plată a onorariului de succes în cuantum de 1 milion de lei, ,,deşi plata acestui onorariu este condiţionată de realizarea măsurilor prevăzute în Planul de reorganizare privind valorificarea de bunuri din patrimoniul societăţii”. În iunie anul trecut, Tribunalul Brăila a respins ca nefondată cererea de plată, iar în octombrie acelaşi an Curtea de Apel Galaţi a tranşat definitiv litigiul în sensul că din nou a fost respinsă cererea respectivă. 

   ,,Astfel, întârzierile în implementarea măsurilor de reorganizare stabilite în Planul de reorganizare, în primul rând privind vânzarea de active prevăzută ca principală sursă de finanţare pentru plata creditorilor în conformitate cu programul de plăţi, au impus prelungirea şi modificarea planului de reorganizare”, se punctează în raportul citat. Într-un final, programul a fost prelungit cu 12 luni, adică până la data 10 decembrie 2018, fiind rescadenţate şi plăţile către creditorii garantaţi.

   SC ,,Laminorul“ SA Brăila, va fi dizolvată şi apoi radiată din Registrul Comerţului, ca urmare a unei proceduri de fuziune prin absorbţie cu ,,Ductil Steel” – Buzău, societate membră a aceluiaşi grup condus de ,,Nikarom Invest”, urmaşul ruşilor de la ,,Mechel”. În locul uzinei brăilene va rămâne un punct de lucru care-şi va conti­nua activitatea de producţie pentru lanţul cu bulb, un profil căutat în special de către şantierele navale. De altfel, tocmai acest argument a atârnat foarte greu atunci când s-a pus problema intrării în faliment, întrucât ,,Laminorul” este singurul producător din ţară al acestui profil metalurgic. În paralel cu focusarea activităţii companiei brăilene pe această nişă de piaţă, se urmăreşte lichidarea parţială a bunurilor din averea debitoarei, inclusiv proprietăţi imobiliare, banii obţinuţi astfel mergând spre stingerea pretenţiilor creditorilor. Programul de reorganizare a unităţii aflată în insolvenţă din martie 2013, a fost aprobat de către creditorii uzinei în frunte cu ,,Silnef” Braşov, principalul creditor al ,,Laminorul”.

   După ce a fost vândută de grupul rus Mechel, fabrica buzoiană Ductil Steel a intrat şi ea în insolvenţă. Numai în anul 2012, Ductil Steel Buzău a înregistrat pierderi de aproape 168 de milioane lei. În perioada 2010 – februarie 2013, societatea a realizat pierderi din activitatea de exploatare astfel: de 77,77 milioane lei în 2010, circa 122,5 milioane lei în 2011, în jur de 137 milioane lei în 2012. pierderile înregistrate la Ductil Steel Buzău s-au datorat în mare parte crizei economice şi financiare, politicilor comerciale şi investiţionale insuficient fundamentate, unor strategii de dezvoltare şi stabilire a preţurilor de vânzare necorelate cu tendinţele pieţei caracteristice, precum şi a unor previziuni ale pieţei de desfacere care s-au dovedit nerealiste şi neconcordante cu evoluţia efectivă a pieţei. Rezultatul financiar negativ a fost generat şi de evoluţia cursului de schimb valutar care a determinat înregistrarea de diferenţe de curs nefavorabile pentru societate şi de cheltuielile cu dobânzile aferente creditelor bancare/împrumuturilor pe care societatea le-a contractat.

   În contextul în care a scăzut folosirea produselor metalurgice pe piaţa internă şi internaţională, producţia societăţii s-a diminuat.

 

Combinatul din Buzău, alături de cele de la Câmpia Turzii, Brăila şi Târgovişte, dar şi de Mechel East Europe Metallurgical Division SRL au fost vândute de grupul siderurgic rus Mechel, în luna februarie 2013, către firma Invest Nikarom din Bucureşti, controlată în proporţii egale de  Svetlana Chumakova şi Victor Chumakov, ambii de cetăţenie rusă.     

DISTRIBUIȚI
loading...