Trei asociaţii de proprietari din Buzău vor fi incluse într-un proiect-pilot, derulat de operatorul municipal de salubritate, care va testa eficienţa bonusării colectării selective. Este vorba despre asociaţiile P.T. 33/1 Unirii, P.T. 10/2 Unirii şi P.T. 16/1 Micro 3 – cu un total de 1.060 de apartamente şi 2.057 de persoane -, cărora, în perioada iunie-iulie 2018, li se vor aplica prevederile proiectului de hotărâre nr. 406 din 29.11.2017 al Consiliului Local, privind colectarea separată  a deşeurilor şi acordarea de facilităţi către persoanele fizice şi asociaţiile de proprietari.

,,Menţionăm că, deşi colectarea selectivă este obligatorie prin lege (Legea 101/2006 actualizată), RER SUD îşi manifestă interesul de a bonusa colectarea selectivă, cu scopul de a stimula o mai atentă şi corectă colectare selectivă, care să conducă la îndeplinirea obiectivului de mediu. În caz contrar, pentru neatingerea obiectivului de mediu, Primăria Buzău va fi nevoită să achite de la bugetul local taxe suplimentare, drept penalizare pentru neatingerea obiectivului de reducere cu 35% a cantităţilor depozitate la depozitul ecologic”, spune Denisa Hâncu, specialist relaţii pu­blice al RER SUD.

În conformitate cu prevederile proiectului de hotărâre în cauză, vor fi aplicate, pentru perioada sus-menţionată, reduceri ale valorii facturii totale, de 5% din valoare dacă fiecare apartament colectează minim 3 kg/lună, de 10% pentru minim 5 kg/lună şi de 15% pentru minim 8 kg/lună.

,,În ceea ce priveşte modul de desfăşurare a proiectului pilot acesta se va derula astfel:  depozitarea deşeurilor reciclabile se va face în sacii galbeni puşi la dispoziţie de RER SUD şi distribuiţi de asociaţia de proprietari; sacii gabeni vor fi coborâţi în scara blocului de către fiecare proprietar sau în colaborare cu personalul de  serviciu, o dată pe săptămână, în ziua de marţi; sacii vor fi colectaţi şi cântăriţi de către echipajul de colectare în ziua stabilită; la cântărirea sacilor va participa un reprezentant al asociaţiei de proprietari, căruia îi va fi înmânat bonul de cântar; cantităţile totale colectate sunt tranportate la staţia de sortare, pentru sortarea pe categorii a deşeurilor reciclabile şi pentru determinarea cantităţii finale valorificabile din totalul cantităţii colectate; în urma determinărilor finale se vor aplica pragurile de bonusare ­menţio­nate, corelate cu cantitatea mi­nimă pe gospodărie ce trebuie predată lunar; primele determinări, preliminare demarării proiectului, vor fi făcute în datele de 22 mai şi 29 mai 2018”, mai precizează sursa citată.

În perioada premergătoare demarării proiectului, mai precis în intervalul 11-18 mai, echipa de comunicare a RER SUD a desfăşurat o campanie de informare din uşă în uşă adresată tuturor locatarilor din cele trei asociaţii şi a distribuit informări scrise în cutiile poştale; de asemenea, informaţii referitoare la acest proiect pilot se pot obţine şi de la conducerea asociaţiei de proprietari.

,,Cu ocazia acestui proiect, pentru a asigura asociaţiile implicate, precum şi opinia publică, de transparenţa implementării sale, RER SUD invită reprezentanţii asociaţiilor de proprietari implicate, sau pe oricine doreşte, să observe procesul de colectare, cântărire, transport şi sortare realizat săptămânal. Concluziile finale ale proiectului-pilot vor fi incluse într-un raport care va fi prezentat autorităţii publice locale, iniţiatorilor proiectului şi celorlaţi consilieri locali, pentru a oferi o imagine reală despre viabilitatea aplicării prevederilor proiectului”, mai spune Denisa Hâncu, specialist relaţii ­pu­blice al RER SUD.

(P)

DISTRIBUIȚI
loading...