27 de ani
de presa libera
Marti, Octombrie 24, 2017 06:55 AM

Actualitate

Fostul prefect Buleandră vrea să scape pe ușa din dos de acuzațiile din dosarul „lotului Beganu“

de Vali MARINESCU
Actualitate  |
20.04.2017, 00:00
2885

   Înculpații din lotul „Beganu“ se agață de chichițe avocățești pentru a scăpa de acuzații. Deși, la sfârșitul anului trecut, se credea că o primă sentință în dosarul retrocedării dubioase a peste 5000 de hectare de pă­dure de la Gura Teghii va veni curând, ultimele decizii din dosar arată că nu este așa.

   La termenul de marți, completul de la Curtea de Apel Ploiești care ju­decă această cauză cu 12 inculpați, a respins ca prematură o cerere a fostului prefect Maria Buleandră de încetare a procesului penal pe motiv că s-ar fi prescris faptele. În plus, a fost ridicată o excepție de neconstituționalitate a Ordonanței de Urgență 14 din 2017, ordonanță care a abrogat celebra Ordonanță de Urgență 13/2017 privind noua reglemen­tare a art. 297 Cod penal - abu­zul în serviciu, considerată colac de sal­vare pentru mulți inculpați din do­sare construite pe această acuzație prin dezincrimi­na­rea fapte­lor pentru prejudicii sub 200.000 lei.

   „Respinge ca prematur introdusă cererea formulată de inculpata Buleandră Maria privind încetarea procesului penal în temeiul disp. art. 17 alin.2 rap. la art. 16 alin.1 lit. f) teza a II-a Cod procedură penală. În baza disp. art. 29 alin. 4 din Legea 47/1992, dispune sesizarea Curții Constitu­țio­nale a României privind excepția de neconstituționalitate a Ordonan­ței de urgență nr. 14/2017, în raport de disp. art.15, art.61 și art.73 și 126 din Constituția României. Pe fondul cauzei acordă un nou termen de ju­de­cată la data de 5 mai 2017, orele 9,30 în vederea continuării adminis­trării probatoriilor. Pronunțată în șe­dința publică astăzi, 18 aprilie 2017“, se precizează în minuta ședinței de judecată de marți.

   Astfel că judecătorii Curții de A­pel Ploiești vor sesiza Curtea Constituțională a României cu excepția invocată în procesul „lotului Beganu“, în care cinci dintre cei 12 inculpați speră deja la achitare cel pu­țin pentru una dintre faptele pentru care sunt judecați în acest moment.

   În cazul stabilirii neconstituțio­nalității Ordonanței de Urgență 14 din 2017, cea mai câștigată ar fi, de de­parte, fosta șefă a Serviciului Legalitate din Prefectura Buzău și fost prefect, Maria Buleandră, trimisă în judecată de Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Plo­iești pentru instigare la infracțiunea continuată de abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în dreptul căreia nu a fost trecut un prejudiciu creat și instituirea unei măsuri asigurătorii.

   Întreaga ei implicare în retrocedarea pădurii de la Gura Teghii către afaceristul ialomițean Gheor­ghe Ceteraș, taxată drept infrac­țio­nală de procurorii anticorupție, este strâns legată de cea a unui subaltern din Serviciul Controlul Legalității, al Aplicării Actelor Normative, Contencios Administrativ, Aplicarea Apostilei și Relații cu Autoritățile Locale din cadrul Instituției Prefectului Județul Buzău, Ștefan Feraru, și el trimis în judecată, deși este și denunțător în cauză, pentru infrac­țiunea de abuz în serviciu.

   „Probele administrate în cauză de­monstrează că inculpata Bulean­dră Maria, în calitate de șef al Serviciului Controlul Legalității, al Aplică­rii Actelor Normative, Contencios Ad­ministrativ, Aplicarea Apostilei și Relații cu Autoritățile Locale din cadrul Instituției Prefectului Județul Buzău, l-a determinat pe inculpatul Fe­raru Ștefan ca, la datele de 21.02.2011 și 11.04.2011, în calitate de consilier juridic - reprezentant al Co­misiei Județene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Buzău în dosarul nr. 171/277/2011 al Judecătoriei Pă­târlagele -, cu știință, să nu propună probe în cauză și să solicite admiterea plângerii formulată de SC ARDELEANA SRL împotriva Hotărârii nr. 353/25.08.2006 a instituției al cărei reprezentant era, deși (...) plângerea era neîntemeiată“, spun procurorii anticorupție în rechizitoriul cauzei.

   Conform fișei postului citată în rechizitoriul întocmit de către Direc­ția Națională Anticorupție, în cali­ta­tea pe care o avea, Maria Bulean­dră avea, printre alte atribuții, și pe aceea de coordonare a activității, re­par­tizarea corespondenței și a lu­cră­rilor din cadrul serviciului. Tot­odată, Procedura privind desfă­șu­rarea activităților juridice înregistra­tă la Instituția Prefectului ju­dețului Buzău cu nr. 1992/16.02.2011 descrie condițiile și modul de desfășurare a activităților în cadrul Serviciului Controlul Legalității, al Aplicării Actelor Normative, Contencios Administrativ, Aplicarea Apostilei și Relații cu Autoritățile Locale. Astfel, șeful compartimentului coordonează activitatea juridică în do­me­niile de competență, stabilite prin Re­gulamentul de organizare și, funcțio­nare, prin fișa postului și prin rezoluția scrisă a șefului ierarhic și totodată, coordonează activitatea ge­nerală și urmărește realizarea obiectivelor stabilite în domeniul juridic.

„Dl. Feraru. Discuție! – reprezentare!“

   „Inculpatul Feraru Ștefan a fost desemnat de șeful Serviciului Controlul Legalității, al Aplicării Actelor Normative, Contencios Administra­tiv, Aplicarea Apostilei și Relații cu Autoritățile Locale - inculpata  Bu­lean­dră Maria, prin rezoluția aplicată pe citație, să participe la data de 21.02.2011 în dosarul civil nr. 171/277/2011 al Judecătoriei Pătârlagele având ca obiect plângerea formulată de SC FORESTIERA AR­DE­LEANA SRL împotriva ho­tă­rârii nr. 353/25.08.2006 a Comisiei Jude­țene de Fond Funciar Buzău. Inculpatul Feraru Ștefan a declarat că anterior primului termen de judecată în dosarul menționat a fost chemat de șefa Serviciului Juridic – inculpata Buleandră Maria - în bi­roul acesteia, unde i-a solicitat să formuleze concluzii de admitere a acțiunii în dosarul nr.171/277/2011 al Judecătoriei Pătârlagele, spu­nându-i că sunt documente noi care justifică aceste concluzii de admi­tere. «Nu mi-a precizat care sunt aceste documente și nici nu cunosc împrejurările în care șefa mea a luat la cunoștință de acele documente. Am întrebat-o de ce nu las la apre­cierea instanței și aceasta mi-a răspuns că dreptul de proprietate al reclamantei este evident față de actele depuse la dosarul cauzei (...) Astfel, la primul termen de judeca­tă din data de 21.02.2011, am preci­zat, în dosarul nr. 171/277/2011 al Ju­decătoriei Pătârlagele, că nu for­mu­lez întâmpinare, apreciind acțiu­nea reclamantei ca fiind legală și temeinică, solicitând totodată admiterea acesteia. Întrucât avocatul Vasile Mihail Cosmin, al reclamantei SC FORESTIERA ARDELEA­NA SRL, a solicitat probe, am ară­tat că nu mă opun la acestea, preci­zând încă o dată că sunt de acord cu reconstituirea dreptului de proprietate pe vechile amplasamente, acolo unde acest lucru este posibil»“, a declarat anchetatorilor Ștefan Feraru.

   Anchetatorii mai susțin că afir­mațiile acestuia se coroborează cu rezoluția „Dl. Feraru. Discuție! – re­pre­zentare!“ și semnătură aplicată de Maria Buleandră pe citația emi­să în dosarul nr. 171/277/2011 al Ju­decătoriei Pătârlagele, înregistrată la Instituția Prefectului Jude­țu­lui Buzău cu nr. 1413 din 04.02.2011.

Telefonul de duminică

   Conform declarației lui Ștefan Feraru, pe 8 aprilie 2011 a fost chemat din nou de Maria Buleandră care i-a cerut „încă o dată să fiu de acord cu acțiunea formulată în dosarul nr. 171/277/2011 al Judecătoriei Pătârlagele, comunicându-mi că mă va contacta telefonic pentru a-mi transmite dacă este necesar să mă prezint la următorul termen din acest dosar din data de 11.04.2011“.

   Într-adevăr, două zile mai târziu, duminică, 10 aprilie 2011, la ora 17,20, Ștefan Feraru a fost contactat telefonic de Maria Buleandră - conform listingului telefonului de serviciu al acesteia -, care i-a comuni­cat că este obligatoriu să se pre­zin­te a doua zi în dosarul de la Ju­de­cătoria Pătârlagele. „De menționat că inculpata Buleandră Maria fusese sunată, la rândul său, cu o seară înainte (sâmbătă), la ora 20,50, de inculpatul Beganu Paul, astfel cum rezultă din listingul telefonic“, arată anchetatorii.

    Inițial, Maria Buleandră nu a recunoscut faptul că l-a sunat pe Feraru, însă ulterior, aflând că la dosarul cauzei au fost atașate listingurile telefonului său de serviciu din care rezultă că l-a contactat pe acesta pe 10 aprilie 2011, ora 17,20, cu ocazia confruntării cu inculpatul, a declarat că „este posibil să fi vorbit cu acesta la telefon în data de 10.04.2011, dar discuțiile nu au avut ca obiect dosarul nr. 171/277/2011. Este posibil să fi primit bip de la Feraru Ștefan și eu să-l fi sunat pentru a vedea ce dorește. Nu îmi amin­tesc ce obiect au avut acele discuții“.

   Procurorii anticorupție au mai specificat în rechizitoriu că „reală es­te și susținerea inculpatului Fera­ru Ștefan, formulată în sensul că «A doua zi m-am prezentat la serviciu, unde, la orele 07,40, am intrat în registratura electronică, luând nu­măr de înregistrare pentru dele­ga­ție pentru a reprezenta instituția în dosarul sus-amintit. Această dele­gație am dus-o doamnei Buleandră Maria care, la rândul său, i-a dus-o prefectului Beganu Paul pentru a o semna. Cu această ocazie am purtat o discuție cu inculpata Buleandră Maria care mi-a spus să ne men­ținem punctul de vedere în sensul admiterii acțiunii». Astfel, chiar dacă inculpata Buleandră Maria a decla­rat că la cel de-al doilea termen de judecată Feraru Ștefan nu și-a întocmit o altă delegație în dosar, întrucât a avut termen în cunoștință, declarația inculpatului se coroborează atât cu mențiunile (...) din Registrul de intrare în format electronic al Instituției Prefectului Ju­de­țului Buzău, dar și cu ordinul de deplasare semnat de prefectul Beganu Paul. Inculpatul Feraru Ștefan s-a conformat solicitării inculpatei Buleandră Maria, astfel cum s-a arătat anterior, prezentându-se și formulând concluzii de admitere în dosarul nr. 171/277/2011 al Judecătoriei Pătârlagele“.

Recursul, lăsat pe seama Comisiei Locale Gura Teghii

   La data de 26 aprilie 2011, no­tea­ză anchetatorii, a fost înregistrată la Instituția Prefectului Jude­țul Buzău, cu numărul 5012/ 26.04.2011, sentința civilă pronun­țată în dosarul nr. 171/ 277/2011, pe comunicarea care însoțea această sentință, Maria Buleandră aplicând rezoluția „Dl. Feraru discuție!“ și a semnat. Ștefan Feraru a declarat, pe durata anchetei, că, ulterior, dar „în termenul legal de a fi contestată această hotărâre, a fost completată re­zoluția de șeful de serviciu - Bulean­dră Maria, cu mențiunea «comisia lo­cală va formula recurs». Precizez că, comunicarea purtând prima mențiune «discuție» mi-a fost reparti­zată mie. Ulterior, în cadrul discu­țiilor purtate cu Buleandră Maria referitor la legalitatea sentinței, aceasta a adăugat pe comunicarea ce îmi fusese deja repartizată cea de-a doua mențiune referitoare la decla­rarea recursului de către comisia locală. Comunicarea cu hotărârea judecătorească au rămas la șeful de serviciu Buleandră Maria și din acel moment nu cunosc ce s-a întâmplat, dacă sentința respectivă a fost atacată sau nu cu recurs“. Totodată, Feraru a mai declarat că, în cadrul discuțiilor purtate cu Maria Bulean­dră atunci când a aplicat rezoluția „Re­curs Comisia Locală Gura Te­ghii“, aceasta i-a spus că Instituția Prefectului, prin Comisia Județeană de Fond Funciar, nu va declara recurs, ci comisia locală.

   Dosarul retrocedării cu cântec a peste 5.000 de hectare de pădure de pe raza comunei buzoiene Gura Teghii a fost trimis în instanță de DNA Ploiești în urmă cu doi ani, pe 15 aprilie 2015. Procesul a fost tergiversat aproape un an în camera preliminară din cauza contestațiilor unor inculpați.

   În acest dosar au fost trimiși în judecată de către DNA Ploiești 12 persoane, printre care foștii prefecți Paul Beganu și Maria Buleandră. Inițial au fost demarate cercetări față de Eduard Gabriel Moiseanu (fost șef al Ocolului Silvic Nehoiu, fost director tehnic la Direcția Silvică Buzău și angajat al Ocolului Silvic Privat Siriu), față de Gavril Vasile (fost prim-procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Pătârlagele, acum avocat în Baroul Buzău), și față de Mihail Cosmin Va­sile (fiul lui Gavril Vasile și avocat în Baroul Buzău), dar și față de Necu­lae Toader (judecător în cadrul Judecătoriei Pătârlagele), precum și în ceea ce-l privește pe Gheorghe Ceteraș. Ulterior, s-au conexat mai multe dosare la această cauză, astfel că, în final, s-a ajuns la trimiterea în judecată de către procurorii DNA - Serviciul Teritorial Ploiești a lui Gheorghe Ceteraș, omul de afaceri căruia i-a fost retrocedată pădurea de la Gura Teghii, pentru constituire a unui grup infracțional organizat, cumpărare de influență și dare de mită, a fostului fostul prefect de Buzău din perioada 2009-2012, Paul Beganu, pentru abuz în serviciu, luare de mită, instigare la fals intelectual, spălare de bani, fals intelectual, instigare la dare de mită, dar și a fostului prefect Maria Buleandră, pentru instigare la infracțiunea conti­nuată de abuz în serviciu, fiind acuzată că l-ar fi instigat pe consilierul juridic din Prefectura Buzău Ștefan Feraru să nu uzeze de pașii legali în respingerea cererii lui Ceteraș privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra celor peste 5.000 de hectare de pădure. În fața instanței au mai fost trimiși funcționari ai Direcției Silvice Buzău și de la Primăria Gura Teghii. Întreaga afacere a fost pusă la cale în cursul anului 2010, când Ceteraș, împreună cu Gheorghe Petre Vlad Po­enaru, Eduard Gabriel Moiseanu și avocatul Mihail Cosmin Vasile s-au înțeles să obțină reconstituirea dreptului de proprietate asupra unei suprafețe de 5.134,29 ha teren forestier – pădure care aparținuse „Societății Anonime Ardeleana pentru Industrie Forestieră“, în numele nou înființatei SC Forestiera Ardeleana SRL, administrată de inculpatul Poenaru Gheorghe Petre Vlad.

Comentarii

mafia (20 Apr, 07:49)
costinel

in prefectura a fost, este, ci va fi o mafie care nu se va starpi niciodata si se inlocuesc prefectii care vor sa respecte legile,, cu mafioti P.S.D care acopera alti mafioti declarati incompatibili sau cu alte probleme juridice,si acesti mafioti vor sa fie respectati,dar asa suntem noi prosti si lasi.

Raspunde
costinel cu ochelari de ... cal (20 Apr, 08:38)
Pixelu cosa vostra

Așa este măi, costinele! Poți generaliza fără probleme. Dacă ies bani mulți, foarte ușor, dintr-o activitate atunci instantaneu apare și mafia din domeniu. Mi-aș dori să fie PNL-ul la guvernare ăia declarați competenți și fără probleme juridice ceva similar cu Beganu, ca să fi tu, măi costinele, diștept în creer și curajos.

Raspunde
Cine greseste (oare?),plateste! (20 Apr, 21:26)
Viespea buzoiana

Daca ai tanjit la ceea ce nu ti se cuvenea,mai bine ti-ai lua "bulendrele" si ai merge la noul "loc de munca",doamna ex-prefect penala.Cand te lasi "condusa" si "unsa" de un vacar,nu ai decat sa ingrosi "cireada" penalilor de la Mandresti.Te-ai (sau ai fost!) cocotata intr-o functie pentru care se pare ca ai avut doar ......"pregatire infractionala".Cine greseste (oare?),plateste!

Raspunde

Stiri Agerpres

Coreea de Nord reprezintă o "amenințare fără precedent", afirmă Jim Mattis și aliații săi
Marti, Octombrie 24, 2017 06:38 AM

Programul militar nord-coreean reprezintă o "amenințare gravă și fără precedent" pentru Statele Unite, Coreea de Sud și Japonia, au afirmat marți miniștrii apărării din cele trei țări, relatează AFP.

Senat: Propunerea legislativă pentru completarea Legii de organizare și funcționare a AGERPRES, marți, pe ordinea de zi a plenului
Marti, Octombrie 24, 2017 06:06 AM

Senatul ar putea dezbate și vota, marți, propunerea legislativă pentru completarea Legii 19/2003 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Presă AGERPRES, prin care se propune demiterea directorului general în cazul respingerii de către Parlament a Raportului anual de activitate al instituției.

Siria: 22 de morți într-un raid aerian la Deir ez-Zor (OSDO)
Marti, Octombrie 24, 2017 06:02 AM

Cel puțin 22 de persoane și-au pierdut viața luni seară într-un atac aerian cu origine neidentificată în apropiere de Deir ez-Zor, oraș din estul Siriei eliberat aproape complet de forțele regimului de la Damasc, a anunțat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relatează AFP.

China: Noua conducere va fi prezentată miercuri
Marti, Octombrie 24, 2017 05:28 AM

Noua conducere chineză va fi prezentată miercuri, la finalul celui de-al 19-lea Congres al Partidului Comunist la putere, a anunțat agenția Xinhua, citată de AFP.

Ovidiu Puțura - audiat din nou la Comisia SRI
Marti, Octombrie 24, 2017 05:25 AM

Comisia parlamentară de control al activității SRI urmează să îl audieze din nou marți pe fostul secretar de stat în Ministerul Justiției Ovidiu Puțura.

OPINIA, un sfert de veac de existență
OPINIA, un sfert de veac de existență
OPINIA, un sfert de veac de existență
OPINIA, un sfert de veac de existență
OPINIA, un sfert de veac de existență
OPINIA, un sfert de veac de existență
OPINIA, un sfert de veac de existență
OPINIA, un sfert de veac de existență
OPINIA, un sfert de veac de existență
OPINIA, un sfert de veac de existență
OPINIA, un sfert de veac de existență
OPINIA, un sfert de veac de existență
mai multe poze »
TOP COMENTARII
CELE MAI CITITE ARTICOLE
23 Oct, 19:34 Domnul a dat,Domnul a luat!Domnul fie laudat !
Scaraotchi a comentat pentru articolul Catedrala Arhiepiscopală, prădată de hoți. Ce sumă au sustras:
Domnul a dat,Domnul a luat! Domnul fie laudat!...........O fi saracit biserica? Poate ca este doar o manevra pentru naivii care vor sari sa despagubeasca biserica.
23 Oct, 15:06 pentru SUBIECTIV
Q. a comentat pentru articolul Buzoienii, deschizători de drumuri? Scutirea populaţiei de la plata apei meteorice ar putea deveni lege:
Domnule, nu știu ce iei, dar vreau și eu! Cine ți-a zis așa ceva? Iar folosirea literelor mari echivalează în spațiul virtual cu țipatul.
23 Oct, 14:46 Urare de bine
Priceputu' a comentat pentru articolul Mocanu: “Guvernul PSD-ALDE joacă «alba-neagra» cu legea pensiilor”:
Vedea-te-as muncind la firma privata , domnule parlamentar beizadea!
Google PageRank Checker