Inspectorii Direcţiei de Finanţe Buzău au efectuat, în perioada 1 ianuarie–30 septembrie, 457 verificări la ope­ratorii economici din judeţ – din care 357 la societăţi şi 100 la contribuabili persoane fizice -, precum şi peste 300 de inspecţii fiscale, dintre care 233 au vizat persoane juridice şi 76 persoane fizice. În urma acestor verificări au fost aplicate 46 amenzi în valoare totală de 225.565 lei, din care 208.065 lei la firme şi 17.500 lei la persoane fizice.

Potrivit reprezentanţilor Direcţiei de Finanţe Buzău, principalele abateri care au condus la aplicarea amenzilor au fost neîntocmirea documentelor justificative şi contabile pentru toate operaţiunile efectuate, neînregistrarea acestora în contabilitate în perioada la care se referă, conform prevederilor Legii nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, şi nedepunerea la termenele legale a declaraţiilor de impozite şi taxe şi a declaraţiilor recapitulative, conform prevederilor Codului de Procedură Fiscală.

Pe de altă parte, inspectorii fiscali au înaintat organelor de urmărire penală 35 sesizări, pentru un prejudiciu total de 27.198.956 lei, din care 26 au vizat contribuabili persoane juridice, pentru un prejudiciu de 25.845.621 lei, şi nouă se referă la persoane fizice, pentru un prejudiciu de 1.353.335 lei.

Motivele care au dus la astfel de măsuri au fost ,,evidenţierea în actele contabile sau în alte documente legale a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evi­denţierea altor operaţiuni fictive; ascunderea surselor impozabile şi omisiunea înre­gistrării în contabilitate a veniturilor realizate; omisiunea în tot sau în  parte a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor rea­lizate; refuzul nejustificat al persoanei de a prezenta organelor competente documentele legale şi bunurile din patrimoniu, în scopul îm­piedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale, în termen de cel mult 15 zile de la somaţie”, după cum anunţă Direcţia de Finanţe Buzău.

Deoarece, în urma inspecţiilor fiscale efectuate, s-au identificat şi cazuri în care ­exi­sta pericolul ca debitorul să se sustragă de la plata obligaţiilor fiscale sau să-şi risipească patrimoniul, îngreunând colec­tarea debitelor constatate, suplimentar au fost instituite 44 măsuri asigurătorii în valoare totală de 28.558.736 lei.

Numărul total de contribuabili administraţi la data de 30 septembrie de către Direcţia de Finanţe Buzău a fost de 159.125, din care 19.760 sunt persoane juridice şi 139.365 persoane fizice.

DISTRIBUIȚI
loading...