•  Campanie a Direcției Generale Anticorupție cu  Asociația Pro Democrația și Fundația Hanns Seidel

   Asociația Pro Democrația,  Ministerul Afacerilor Interne și Fundația Hanns Seidel România lansează ANTI- CORRUPTION FILM FESTIVAL 2015, primul proiect cu tema „Educație antico­rupție prin film“. Proiectul își propune să participe la promovarea transparenței, integrității, responsabilității și bunei guvernări, prin atingerea a trei dimensiuni ale prevenirii corupției: informarea privind efectele negative ale corupției, încurajarea unei atitudini de intoleranță și stimularea celor afectați în semnalarea cazurilor de co­rupție către organele competente. Toate aceste dimensiuni au în vedere, în plus, o acțiune orientată spre viitor, pentru că se adresează în primul rând tinerilor, care sunt încurajați să ia atitudine împotriva corupției ca cetățeni activi, dezvoltându-se astfel socie­tatea civilă românească în sens larg. Principala acțiune a proiectului constă în organizarea unei competiții de filme de scurt-metraj adresată. 

   Astfel, organizatorii lan­sea­ză anunțul de înscriere în Competiția de filme de scurt-metraj. Filmele înscrise în Competiția Anti-corruption Film Festival 2015 trebuie să îndeplinească cumulativ regu­lile și condițiile de participare conform Regulamentului Anti-Corruption Film Festival 2015. Acestea trebuie să conțină elemente care să contribuie la determinarea adop­tării unui comportament integru de către cetățenii și funcționarii statului. Pentru mai multe informații, accesați www.apd.ro

DISTRIBUIȚI