În urma acordului încheiat de sindicatele „Sanitas” şi „Solidaritatea Sanitară” cu Guvernul României, în data de 8 mai, greva din Sănătate programată să aibă loc vineri, 11 mai, se suspendă. Potrivit liderului sindical Sanitas Buzău, Mihai Ştefan, se întocmeşte o situaţie, pentru fiecare unitate în parte de pe raza judeţului Buzău, în legătură cu posibilităţile de acordare a sporurilor şi cu salariile a celor care au fost afectaţi de decizia de plafonare a sporurilor la 30%. Informaţiile transmise de liderul buzoian, ca şi alţi colegii din ţară, vor ajunge la Federaţie, pentru ca liderii lor să poată merge din nou la Guvern şi să înceapă o nouă rundă de negocieri astfel încât prin modificarea Legii 153 prin Ordonanţă de Urgenţă  să remedieze scăderile salariale drastice pentru infirmiere, îngrijitori, brancardieri, într-un cuvânt pentru personalul auxiliar. Potrivit aceleiaşi surse, la Buzău se află în această situaţie câteva sute de salariaţi din unităţile medicale, membri sau nu de sindicat.

Ce prevede acordul

Liderii Federaţiei Sanitas informează că, în urma discuţiilor cu guvernanţii, s-a convenit încheierea unui acord care prevede acordarea unei sume compensatorii pentru toţii angajaţii din sistemul sanitar care au înregistrat diminuări de venituri nete faţă de nivelul lunii februarie 2018. Suma compensatorie care va acoperi integral diferenţa; păstrarea actualelor limite prevăzute în Regulamentul de sporuri în vigoare, cu garantarea pragului minim; crearea posibilităţii depăşirii procentului de 30% prevăzut în art. 25, alin. 1 şi 2, din Legea 153/2017, pentru spitalele mono-specialitate, servicii judeţene de ambulanţă şi Serviciul de Ambulanţă al Municipiului Bucureşti-Ilfov, în vederea asigurării nivelului minim al sporurilor prevăzute în actualul Regulament al sporurilor şi stabilirea, prin hotărâre de guvern, a sumelor suplimentare necesare, dar numai în cazuri bine fundamentate; excluderea sporului de gardă din calculul pentru stabilirea plafonului de 30%, prevăzut în art. 25, alin. 1 şi 2, din Legea 153/2017 ; reluarea negocierilor la Contractul Colectiv de Muncă; reformularea modalităţii de încadrare a directorului de îngrijiri, în sensul revenirii la forma iniţială a Legii 153/2017 ; echivalarea funcţii­lor de moaşe şi surori medicale cu funcţia de asistent medical.

Toate prevederile de mai sus se vor aplica asupra drepturilor salariale care se vor acorda începând cu luna mai 2018.

Ca urmare a acestui Acord, reprezentanţii organizaţiilor sindicale au consimţit să renunţe la greva generală, programată în data de 11 mai 2018.

Ce a spus ministrul Sănătăţii

„În cadrul întâlnirii, întâlnire practic organizată de premierul României, s-au făcut propuneri liderilor sindicali pentru deblocarea discuţiilor apărute în sistemul de sănătate. Aşa cum ştiţi, premierul României a avut discuţii şi cu managerii de spitale. În urma acestor discuţii constituindu-se un grup de lucru, format din manageri din subordinea autorităţilor locale, din subordinea Ministerului Sănătăţii, spitale de mono-specialitate, institute de importanţă naţională. Acest grup de lucru a înaintat primului ministru nişte propuneri pentru deblocarea situaţiei apărute în sănătate, propuneri care au fost discutate. De asemenea, sindicatele au înaintat propuneri prim-ministrului, propuneri pe care le-am discutat, preţ de aproape 12 ore. În urma discuţiilor cu managerii de spitale, în urma discuţiilor cu liderii de sindicat s-a ajuns la concluzia că Legea salarizării şi Regulamentul sporurilor a fost aplicat uneori în mod subiectiv de către spitalele din subordinea diverşilor ordonatori principali de credite (…) Pot să vă spun că de la nivel guvernamental şi de la nivelul Ministerului Săntăţii se va verifica şi urmări modul de aplicare a legii salarizării şi a regulamentului de sporuri. De asemenea, în urma discuţiilor  cu sindicatele am convenit ca noua lege a sănătăţii, în proiectul noii legi a sănătăţii, să cuprindem foarte clar şi indicatori de performanţă care să facă referire inclusiv la cuantumul cheltuielilor de personal, astfel încât să ne asigurăm că toate spitalele vor asigura pentru pacienţi medicamente, materiale sanitare şi tot ce au nevoie.“

DISTRIBUIȚI
loading...