Două centre rezidențiale ale Direcției ­Ge­nerale pentru Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău vor fi închise, urmând ca în locul lor să fie create servicii care să asi­gure cea mai potrivită formă de îngrijire alternativă a copiilor într-un mediu familial, concomitent cu dezvoltarea și întărirea serviciilor din comunitate care previn separarea copiilor de familie, pentru a asigura reducerea numărului de copii separați de familie care au nevoie de îngrijire în sistemul public. Este vorba despre Centrul rezidențial pentru recuperarea și reabilitarea copilului cu tulburări de comportament nr. 5 Beceni și despre Complexul de servicii comunitare nr. 2 de pe strada Simila din muncipiul Buzău.

Consilierii județeni au aprobat, în ședința de miercuri, un proiect de hotărâre în acest sens, privind inițierea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău a procedurii de închidere a Centrului rezidențial pentru recuperarea și reabilitarea copilului cu tulburări de comportament nr. 5 Beceni prin depunerea a două cereri de finanțare din fonduri europene, una având ca scop principal construirea a două imobile cu destinația de serviciu social ,,casă de tip familial” și reabilitarea unei infrastructuri de servicii sociale fără componentă rezidențială, în localitatea Beceni, iar cea de-a doua având ca scop principal dezvoltarea serviciilor sociale înființate cu finanțare din Programul Operațional Regional și implementarea soluțiilor rezultate din Planul de închidere a centrului/unității de asistență socială.

De asemenea, a fost aprobată inițierea, de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău, a procedurii de închidere a Complexului de servicii comunitare nr. 2 Buzău, prin depunerea unei cereri de finanțare din fonduri europene, având ca scop principal susținerea tranziției către serviciile ce urmează a fi înființate pentru închiderea complexului.

Se are în vedere dezvoltarea serviciilor de tip rezidențial prin achiziția a patru apartamente, în municipiul Buzău, destinate unui număr de 24 copii/ tineri dintre actualii beneficiari ai serviciilor complexului, selectați pe baza criteriului tipului de măsură de protecție specială, respectiv de tip rezidențial.

Cele patru apartamente vor fi achiziționate cu fonduri de la bugetele Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău pentru anii financiar-bugetari 2020 și 2021, Consilul Județean Buzău asumându-și responsabilitatea de a asigura în bugetele instituției sumele necesare.

Procedurile de închidere a celor două centre ale DGASPC se înscriu în programul de de dezinstituționalizare a copiilor aflați în centrele de plasament aparținând sistemului de protecție, proces asumat de România prin acordul de parteneriat aprobat de Comisia Europeană pentru perioada 2014-2020, dar și în programul de guvernare 2017-2020.

Pentru ambele centre aflate în structura D.G.A.S.P.C. Buzău au fost demarate evaluările beneficiarilor, în vederea elaborării planurilor de închidere și identificării celor mai bune alternative pentru fiecare copil/ tânăr în parte.

Pentru închiderea Centrului rezidențial pentru recuperarea și reabilitarea copilului cu tulburări de comportament nr. 5 Beceni D.G.A.S.P.C. Buzău trebuie să depună cererea de finanțare până la 1 iulie 2019, pentru construirea a 2 case de tip familial și reabilitarea unei infrastructuri de servicii sociale fără component rezidențială pe terenul în suprafața de de 6240 mp din comuna Beceni, dat în administrarea D.G.A.S.P.C. Buzău în 2018.

În ceea ce privește dezvoltarea serviciilor sociale și implementarea soluțiilor rezultate în planurile de închidere ale centrelor, cererea de finanțare trebuie depusă până la data de 15 iunie 2019.

În urma evaluării nevoilor copiilor beneficiari de măsura de protecție în cadrul Complexul de servicii comunitare nr. 2 Buzău, pe baza metodologiei „Planului de prioritizare a închiderii centrelor de plasament clasice” a rezultat că serviciile necesare a fi furnizate copiilor pentru închiderea centrului pot fi plasament la asistent maternal profesionist, cazare în cadrul unor case de tip familial/ apartamente, plasament familial sau reintegrare în familie/ integrare socio-profesională.

În 2016,  DGASPC a făcut demersuri pentru construcția a 2 case duplex tip familial în curtea actualului centru, acțiune care conform recomandărilor Planului închiderii centrelor de plasament clasice și a legislației actualizate nu respectă condițiile și standardele de calitate din domeniul furnizării de servicii sociale.

La nivelul instituției s-a analizat posibilitatea depunerii unei cereri de finanțare pentru construirea a două case de tip familial, însă, termenul scurt al apelului (închidere apel 01.07.2019) nu permite identificarea unui teren și întocmirea documentației tehnice specifice în timp util.

Demersuri pentru reintegrarea în familie a copiilor beneficiari de măsură de protecție în cadrul Complexul de servicii comunitare nr. 2 Buzău s-au realizat începând cu

luna noiembrie 2017, spun reprezentanții Direcției prin colaborarea cu fundația SERA România. Astfel, 46 de copii/ tineri au beneficiat de sprijin pentru reintegrare și/sau menținere în familie, 14 fiind beneficiari de măsură de protecție în cadrul Complexului de servicii comunitare nr. 2 Buzău. Acordul se află în prezent în curs de implementare.

DISTRIBUIȚI
loading...