Concursurile demarate anul trecut pentru ocuparea schemei de personal a celei mai mari unităţi medicale de urgenţă din Buzău continuă. Cu prioritate, se încearcă completarea shemei de personal pentru Centrul de Sănătate Multifuncţional de la Pârscov, pe care directorul SJU Buzău, Claudiu Damian, a promis că îl va deschide la începutul acestui an.

Astfel, directorul Spitalului Judeţean Buzău, Claudiu Damian, se străduieşte să-şi respete promisiunea de a repune în funcţiune Centrul de Sănătate Multifuncţional de la Pârscov şi  a  scos la concurs posturi încă din data de 5 ianuarie.

15 ianuarie este data limită până la care cei interesaţi îşi pot depune dosarul la acest concurs. Pe portalul SJU Buzău se află postate datele privind concursul pentru cinci posturi pe o perioadă determinată. Trei dintre cele cinci posturi sunt în cadrul Centrului de la Pârscov, fiind vorba de un post de medic specialist în Obstetrică-Ginecologie, un specialist ORL şi un medic specialist în Chirurgie Generală, pentru cabinetele se specialitate ale centrului, pentru care conducerea spitalului are promisiuni din partea unor specialişti. De asemenea, Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău scoate la concurs şi un post de medic specialist în Medicină Generală sau Medicină de Familie, postul fiind  tot pentru o perioadă determinată la UPU-SMURD, una din secţiile cu cel mai mare deficit de personal. De asemenea, se mai caută şi medic pentru un post de specialist în Medicină Internă la Secţia de Medicină Internă a SJU Buzău.

Dosarele se depun la Serviciul de Resurse Umane al SJU Buzău, până la data de 15 ianuarie. Potrivit informaţiilor de pe portalul http://www.spitalulbuzau.ro concursurile urmează să se desfăşoare până pe 5 februarie.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină mai multe documente. Este vroba de o cerere în care se menţionează postul pentru care candidatul doreşte să concureze, copia xerox de pe diploma de medic şi adeverinţa sau certificatul de confirmare în gradul profesional, copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs, dovadă din care să rezulte că nu a fost sancţionat de Colegiul Medicilor din Romania,  cazierul judiciar, certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează, chitanţă de plata a taxei de concurs în valoare de 150 de lei şi copia actului de identitate în termen de valabilitate.