Astăzi, între orele 10,00 și  17,00, Consiliul Județean Bu­zău găzduiește, în sala de șe­din­țe, o dezbatere publică, or­ga­nizată de Ministerul Me­­diu­lui, Apelor și Pădurilor, care face parte din campania 2016 a Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți“.

   La eveniment participă reprezentanți ai autorităților centrale, experți în domeniul protecției mediului, membri ai comunității academice, repre­zentanți ai mai multor instituții implicate în implementarea, monitorizarea și controlul Directivei Nitrați.

   Sunt invitați să se alăture dezbaterii reprezentanți ai autorităților publice locale, ai mediului academic, ai societății civile buzoiene, precum și specialiști în domeniul protecției mediului.

   Prin acest eveniment, Mi­nis­terul Mediului și-a propus realizarea unui dialog deschis între autoritățile locale, jude­țe­­ne, beneficiari și investitori, pentru creșterea accesului beneficiarilor din județul nostru la sursele publice de finanțare a investițiilor din cadrul Directivei Nitrați.

   Prin intermediul Proiectului „Controlul Integrat al Po­luării cu Nutrienți“, în județul Buzău au fost finanțate două investiții, finalizate la acest moment. Este vorba despre platformele comunale de depozitare pentru gunoi de grajd de la Vernești și Balta Albă, împreună cu echipamentul co­respunzător, respectiv   încăr­c­ătoare frontale, tractoare cu remorcă, cisterne vidanjă, ma­șini de împrăștiat gunoi și euro­pubele.

   Investiția de la Vernești este în valoare de 1,2 milioane de lei, iar cea de la Balta Albă, de 4,1 milioane lei.

   De asemenea, tot prin proiectul menționat, în localitățile Vernești, Balta Albă, Puiești și Gălbinași au fost plantate perdele de protecție, care totalizează 99.775 de puieți de salcâm și ulm de Turkestan.

   Pentru perioada 2016- 2022, proiectul dispune de o sumă totală de 48 de milioane de euro pentru investiții la nivelul comunităților locale, cu scopul de a reduce poluarea cu nutrienți și de a aplica măsuri de consolidare a capacității insti­tuțiilor cu rol în monito­rizarea și raportarea calității apelor.

DISTRIBUIȚI
loading...