Deputatul social-demo­crat de Buzău Sebastian Radu anunţă că intenţio­nează să propună Legislativului modificarea Legii 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzie­rii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti sau între aceştia şi autorităţi contractante. El susţine, într-un comunicat de presă, că o asemenea modificare legislativă ar asigura o mai bună relaţie între cele părţile implicate într-un contract comercial.

„Întâlnim adeseori situa­ţia în care furnizori de bunuri sau servicii stabilesc prin contract termene de plată şi emit facturi purtătoare de T.V.A. În urma acestora, implicit apare obligaţia de a declara şi plăti T.V.A., apoi de­bitorii nu achită debitele (contravaloarea facturilor) în termenul stabilit prin contract. Acest fapt generează în lanţ imposibilitatea res­pectării termenelor de plată a obligaţiilor fiscale sau contractuale de către furnizori. Astfel, în multe cazuri, furnizorii ajung în situaţia de a avea restanţe la plata taxelor către bugetul de stat. Prin propunerea legislativă pe care doresc să o fac se asigură stabilirea termenelor şi plata într-un timp rezonabil a sumelor de plată aferente T.V.A. de către debitori către cei care au emis facturile. În acest mod se reglementeză o mai bună relaţionare a tuturor factorilor implicaţi în relaţiile comerciale dintre profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante”, spune Sebastian Radu.

Acesta face un apel către antreprenori pentru a afla opinia acestora în privinţa oportunităţii modificărilor propuse şi îi îndeamnă să completeze un chestionar online: „Prin intermediul paginii mele de pe Facebook îi rog pe toţi cei interesaţi de subiect, indife­rent că sunt actuali sau viitori antreprenori sau doar persoane interesate de mediul de afaceri, să completeze un chestionar. Fac acest lucru deoarece consider că cele mai bune legi sunt cele elaborate în urma consultării cu toate părţile implicate, în special cu cei asupra cărora va produce preponderent efecte. De data aceasta am ales ca mijloc de consultare acest chestionar online promovat pe profilul meu, pentru că este un proiect care priveşte toţi antreprenorii, iar acesta este un mijloc de comunicare prin care se poate ajunge şi la cei din Buzău, dar şi la cei din Oradea, Suceava sau Bucureşti. Sper că vor fi cât mai mulţi cei care vor răspunde şi astfel vom avea conturată o opinie clară în privinţa proiectului şi sunt sigur că şi multe sugestii foarte bune venite din partea acestora”, mai spune deputatul social-democrat buzoian Sebastian Radu.

DISTRIBUIȚI
loading...