Deputatul liberal de Buzău Cristinel Romanescu se numără – alături de un număr important de parlamentari ai Partidului Național Liberal, Partidului Mișcrea Populară și Uniunii Salvați România – printre inițiatorii unei pro­puneri legislative pentru modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților în sensul facilitării înlocuirii din funcție a persoanei care ocupă postul de președinte al camerei inferioare a Parlamentului.

,,Președintele Camerei Deputaților reprezintă camera inferioară a Parlamentului României, această funcție de reprezentare conferindu-i a doua posibilitate de înlocuire a Președintelui României, după Președintele Senatului, în cazul imposibilități exercitării funcției de către titular. Având o asemenea importanță constituțională, apreciem că funcția de Președinte al Camerei Deputaților trebuie să fie ocupată de o persoană cu experiență parlamentară și cu înaltă probitate morală. Situațiile care generează îndoieli cu privire la probitatea morală a celui care este ales de deputați să conducă acti­vitatea Camerei Deputaților pot fi puse în discuție pe calea unei propuneri de revocare din funcție. Actuala formă a articolului 26 din Regulamentul Camerei Deputaților îngrădește, prin dispozițiile sale res­trictive, posibilitatea de a discuta despre revocarea persoanei care îndeplinește funcția de Președinte al Camerei Deputaților. Formularea în vigoare, prin care numai liderul grupului parlamentar care l-a propus pe candidatul la funcția de Președinte al Camerei Deputaților poate cere revocarea sa, a fost introdusă din teama majorității parlamentare, constituită la începutul legislaturii, că ar putea pierde, în cadrul respectivei legislaturi, controlul parlamentar și implicit conducerea Camerei Deputaților”, arată inițiatorii proiectului de lege în expunerea de motive.

Conform aceluiași do­cument, ,,pentru a-și putea exprima punctul său de vedere cu privire la Preșe­dintele Camerei Depu­taților și pentru ca acest punct de vedere să se materializeze într-un act cu putere juridică infraconstituțională este necesară completarea conținutului art. 26 din Regulamentul Camerei Deputaților, în sensul că revocarea din funcția de președinte să poată  fi  propusă  și  de  o treime din numărul total al deputa­ților, care reprezintă voința politică a unui număr semnificativ de membri ai Camerei Deputaților”. (C.B.)

Vezi proiectul de hotărâre și expunerea de motive

DISTRIBUIȚI
loading...