Începând de anul viitor, furnizorii de servicii de livrare de colete au obligaţia de a transmite Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), atât numărul coletelor manipulate pe te­ritoriul României, cât şi pe cel al coletelor primite şi expediate în Uniunea Europeană şi Spaţiului Economic European (SEE), precum şi cifra de afaceri generată de aceste servicii. Prevederile se regăsesc în Regulamentul privind serviciile de livrare transfrontalieră de colete.

,,În data de 20 septembrie, Comisia Europeană a adoptat şi un act normativ de punere în aplicare a Regulamentului, stabilind la nivel european formularele de transmitere a acestor date. Conform legislaţiei în vigoare, regulamentele europene sunt obligatorii şi se aplică direct în forma stabilită la nivelul UE”, menţionează ANCOM.

Ce obligaţii au furnizorii de servicii poştale

Furnizorii de servicii poştale autorizaţi în România vor trebui să transmită ANCOM caracteristicile şi descrierea serviciilor de livrare de colete şi termenii şi condiţiile generale pentru serviciile de livrare de colete pe care le furnizează. Alte informaţii care trebuie transmise vizează numărul coletelor interne procesate precum şi cel al coletelor care intră şi/sau ies de pe teritoriul ţării noastre, cifra de afaceri generată de serviciile de livrare de colete prestate la nivel internaţional, european şi glo­bal, numărul şi numele subcontractorilor dacă este cazul, numărul de persoane angajate implicate în livrarea de colete, precum şi o listă de preţuri accesibilă publicului. Aceste date statistice trebuie raportate ANCOM până la data de 30 iunie a fiecărui an pentru anul anterior, exclusiv prin mijloace electronice, prin intermediul unei aplicaţii informatice disponibile online aici, utilizând semnătura electronică certificată.

Cui se aplică regulamentul

Regulamentul se aplică furnizorilor de servicii poştale care furnizează serviciul de livrare colete, indiferent dacă furnizarea acestuia este la nivel naţional, european sau internaţional. Sunt exceptaţi de la transmiterea acestor informaţii doar furnizorii de servicii poştale care au, în medie, sub 50 de angajaţi implicaţi în furnizarea de servicii de livrare de colete.

,,Autorităţile naţionale de reglementare pot impune cerinţe suplimentare în materie de informare faţă de cele menţionate de Regulament, cu condiţia ca acestea să fie necesare şi proporţionale. Până la data de 23 noiembrie 2019, statele membre trebuie să adopte regimul sancţiunilor care se aplică în cazul ­neres­pectării dispoziţiilor regulamentului, să ia măsurile necesare pentru a asigura aplicarea acestora şi să notifice Comisia Europeană cu privire la acestea. Aceste sancţiuni trebuie să fie eficace, proporţionale şi cu efect de descurajare”, se mai arată în documentul emis de ANCOM.

DISTRIBUIȚI
loading...