Zece dosare au fost depuse, până în momentul de faţă, la Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Neron Lupaşcu” al Judeţului Buzău, care recrutează candidaţi, bărbaţi, pentru participarea la concursul de admitere la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu“ Boldeşti, sesiunea ianuarie 2018. Spre deosebire de Poliţie, care acceptă candidaţi pentru şcoală fără a impune o limită de vârstă, la ISU, având în vedere că este necesară o condiţie fizică foarte bună, locurile disponibile, 275 (din care două locuri pentru romi) pentru specializarea subofiţer de pompieri şi protecţie civilă şi 25 pentru specializarea maistru militar auto, pot fi ocupate doar de candidaţi care au vârsta de maxim 27 de ani. Durata studiilor postliceale este de un an. Cererile de înscriere la concursul de admitere şi declaraţia de confirmare a cunoaşterii, precum şi copia cărţii de identitate, se depun, personal de către candidaţi, la sediul  Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Neron Lupaşcu”. al Judeţului Buzău.

Ce condiţii trebuie să îndeplinească tinerii care doresc să facă Şcoala de Pompieri

   Pentru a participa la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, persoanele care intenţionează să candideze trebuie să îndeplinească mai multe condiţii, printre care să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România, să aibă capacitate deplină de exerciţiu, să fie declarate „apt“ din punct de vedere medical, fizic şi psihologic, să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concurs, să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat și să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea. De asemenea, printre cerinţe se numără şi accea a înălțimii, de minimum 1,70 m, să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie în ţinuta de vară sau să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ.

 

 

DISTRIBUIȚI