Ministerul Finanţelor Publice a adoptat măsuri legislative pentru a asigura aplicarea unui tratament preventiv, stimulativ şi de îndrumare a contribuabililor, inclusiv după 1 noiembrie 2018, cu scopul ca ca procesul de dotare cu noile case de marcat cu jurnal electronic să se deruleze fără afectarea activităţii operatorilor economici şi fără aplicarea de sancţiuni, dacă nu există elemente de vinovăţie ale contribuabililor. Dotarea cu noile case de marcat a crescut semnificativ în ultimele luni, iar până la sfârşitul anului se estimează că majoritatea operatorilor economici vor fi dotaţi cu noile aparate cu jurnal electronic.

Pentru asigurarea, pe parcursul perioadei de implementare, a unei coordonări unitare a acţiunilor desfăşurate de instituţiile implicate, ministrul Finanţelor Publice a dispus ca eventualele acţiuni de control tematic privind res­pectarea termenelor de dotare cu aparate de marcat cu jurnal electronic să se realizeze cu informarea prealabilă a Ministerului, în baza unei proceduri care trebuie să respecte anumite repere meto­dologice.

În situaţia în care organele de control derulează aceste acţiuni de tip preventiv şi constată situaţii în care contribuabilul a realizat toate demersurile pe care le-a avut la dispoziţie, iar achiziţia aparatului de marcat nu a putut fi realizată din motive independente de voinţa acestuia, potrivit legii, contribuabilul aflat în această situaţie – prototipul (modelul) de aparat de marcat specific unei anumite activităţi economice nu este disponibil pe piaţă, termenul stabilit de distribuitor (furnizor) prin contractul încheiat cu utilizatorul este ulterior datei controlului realizat sau alte situaţii asemănătoare – nu poate fi sancţionat nici măcar cu avertisment.

Organele de control practică această abordare deoarece aplicarea unei sancţiuni contravenţionale presupune existenţa unei vinovăţii a contribuabilului or, dacă aceasta nu există, nu poate fi aplicată nicio sancţiune, nici măcar avertismentul. Aplicarea în acest mod a prevederilor legale referitoare la sancţiunile contravenţionale în situaţia lipsei vinovăţiei, pe de o parte, şi aplicarea pe de altă parte a avertismentului, în situaţia în care există vinovăţie, dar este vorba de prima abatere, nu se raportează ca perioadă de aplicare la data de 1 noiembrie 2018, aceeaşi abordare fiind aplicabilă şi ulterior acestei date, întotdeauna când situaţia de fapt este cea descrisă anterior, respectiv nu există vinovăţie, sau ­exi­stă vinovăţie dar este prima abatere a contribuabilului.

În situaţia în care organele de control constată că un contribuabil este în culpă,  acestea vor analiza situaţia de fapt a comerciantului, putând constata, de la caz la caz, cel puţin următoarele situaţii şi putând proceda în consecinţă astfel: este dotat cu aparat de marcat cu jurnal electronic, dar acesta nu este fiscalizat şi instalat, situaţie în care organul de control aplică avertismentul şi stabileşte un termen de instalare foarte scurt; nu este dotat cu aparat de marcat cu jurnal electronic, dar există pe piaţă aparate corespun­zătoare activităţii acestuia, situaţie în care organul de control aplică avertismentul şi stabileşte un termen scurt de dotare.

Potrivit Legii prevenirii, în termen de maximum zece zile lucrătoare de la data expirării termenului de dotare stabilit prin planul de remediere, autoritatea/instituţia publică cu atribuţii de control are obligaţia să reia controlul, iar în situaţia în care se constată ne­îndeplinirea obligaţiilor legale în termenul acordat, se aplică sancţiunile pre­văzute de OUG nr. 28/1999.  Conectarea aparatelor de marcat la un sistem informatic şi transmiterea zilnică a informaţiilor se vor realiza după finalizarea procesului de implementare la nivelul tuturor utilizatorilor.

Până la acel moment, datele extrase din aparatele de marcat instalate se transmit lunar, electronic, prin declaraţie inteligentă pusă deja la dispoziţia operatorilor economici (A 4200).

DISTRIBUIȚI
loading...