Bogdan Enache

Universitatea București și Camera Consultanților Fiscali vor instrui, în cadrul unui program cu fonduri europene destinat formării antreprenoriale, aproape 400 de persoane, urmând ca 47 dintre acestea să primească sprijin financiar de până la 160.000 lei pentru implementarea și dezvoltarea de afaceri cu profil non-agricol în mediul urban. Programul vizează șase județe din sud-estul țării. Proiectul (DREAM – Dezvoltare Regională prin Expertiză Antreprenorială Multisectorială – POCU/82/3/7/106194) este dezvoltat începând cu ianuarie 2018 în cadrul programului “România Start Up Plus!” pe o perioadă de 36 de luni și vizează creșterea gradului de ocupare în domeniile non-agricole din Regiunea de Dezvoltare Sud Est, județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea, potrivit unui comunicat al Camerei Consultanaților Fiscali.

Persoanele interesate vor avea în vedere următorul calendar orientativ de activități: 15 ianuarie-15 martie 2018 – înscrierea în proiect prin completarea unui formular online (link), pe baza căruia vor primi informări suplimentare cu privire la activități și calendar; 5 februarie-14 martie 2018 – participarea la unul dintre cele 12 workshopuri de informare, la nivel județean, fiind vizate atât reședințele celor șase județe componente ale regiunii Sud Est (Brăila, Buzău, Constanța, Focșani, Galați și Tulcea), cât și al doilea oraș ca dimensiune demografică și economică din cadrul acestor județe (Adjud, Ianca, Măcin, Medgidia, Râmnicu Sărat și Tecuci); 15 martie-15 septembrie 2018 – participarea la programul de formare antreprenorială acreditat ANC destinat unui număr de 384 de persoane din cele înscrise în prima fază a proiectului. Programul de formare durează 80h (aproximativ 1 lună); octombrie-noiembrie 2018 – participarea la concursul de planuri de afaceri în urma căruia 47 de persoane vor fi sprijinite financiar cu sume de până la 160.000 lei în vederea implementării și dezvoltării de afaceri cu profil non-agricol în mediul urban; decembrie 2018-ianuarie 2019-înființarea firmelor și demararea activității de implementare.

Proiectul “DREAM – Dezvoltare Regională prin Expertiză Antreprenorială Multisectorială” – POCU/82/3/7/106194 are o valoare totală de 11,58 milioane lei și este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020 “România Start Up Plus!”, Axa prioritară nr. 3, Locuri de muncă pentru toți, Operațiunea: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.

DISTRIBUIȚI
loading...