După mai multe amânări cauzate de conţinutul unor documente depuse pe finalul procesului, joi a fost pronunţată o primă sentinţă în celebrul dosar al schimbului de terenuri ale Experimentalei, tergiversat patru ani la o instanţă din Târgovişte din cauza unor expertize al căror rezultat nu a fost pe placul inculpaţilor şi care au încercat prin toate metodele avocăţeşti să tragă de timp astfel încât, la un moment dat, să fie invocată prescripţia faptelor. Ceea ce s-a şi întâmplat, de altfel.

Un complet de la Tribunalul Dâmboviţa a constatat că a intervenit prescripţia răspunderii penale asupra faptei pentru care fostul edil al Buzăului şi ceilalţi doi inculpaţi au fost trimişi în judecată, dat fiind că faptele s-au petrecut în anul 2001. Constantin Boşcodeală, care mai avea o condamnare cu suspendare, scapă de închisoare.  În sarcina sa şi a celorlalţi doi inculpaţi a fost pusă însă obligaţia de plată a prejudiciului care se ridică la aproape 6 milioane de lei. Decizia nu este definitivă şi poate fi atacată cu apel în termen de 10 de zile de la comunicare.

Ce spune instanţa

„Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice din infracţiunea prev. de art.297 alin.1 Cod penal rap. la art.309 Cod penal cu aplicarea art.5 alin.1 Cod penal în infracţiunea prev. de art.297 alin.1 Cod penal rap. la art.5 alin.1 Cod penal, formulată de inculpaţii Boşcodeală Constantin Octavian, Stana Viorica şi Nicolae Trandafir. În baza art.396 alin.6 Cod procedură penală rap. la art.16 alin.1 lit.f Cod procedură penală şi art.18 Cod procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpaţilor Boşcodeală Constantin Octavian, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, (…), Stana Viorica, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, (…) şi Nicolae Trandafir, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu (…) constatând intervenită prescripţia răspunderii penale. (…) admite în parte acţiunea civilă formulată de către Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău, cu sediul în Buzău, str.Mesteacănului, nr.23, jude­ţul Buzău şi, în consecinţă obligă, în solidar, pe inculpaţii Boşcodeală Constantin Octavian, Stana Viorica şi Nicolae Trandafir, la plata către aceasta a sumei de 5.352.864 lei, cu dobânda legală la data plăţii, reprezentând contravaloarea lipsei de folosinţă a terenului în suprafaţă de 33 ha., situat pe raza municipiului Buzău, care a făcut obiectul procesului-verbal nr.15625/19.11.2001 emis de O.C.A.O.T.A. Buzău. (…) admite în parte acţiunea civilă formulată de către Agenţia Domeniilor Statului, (…) şi, în consecinţă, obligă, în solidar, pe inculpaţii Boşcodeală Constantin Octavian, Stana Viorica şi Nicolae Trandafir, la plata către aceasta a sumei de 531.062 lei, la care va fi adăugată dobânda legală pe timp de un an, calculată la nivelul anului 2001, reprezentând diferenţa dintre contravaloarea terenului în suprafaţă de 33 ha care a făcut obiectul procesului-verbal nr.15625/19.11.2001 emis de O.C.A.O.T.A. Buzău şi contravaloarea, la nivelul anului 2001, a terenului situat pe raza municipiului Buzău, în tarlalele 24 şi 25, identificat în procesul – verbal nr.16303/29.11.2001 emis de O.C.A.O.T.A. Buzău, în baza Ordinului Prefectului nr.146/24.07.2001. Menţine măsura sechestrului asigurator dispusă asupra bunurilor mobile şi imobile, proprietatea inculpaţilor Boşcodeală Constantin Octavian, Stana Viorica şi Nicolae Trandafir, instituită prin ordonanţa nr.68/P/ 2009 din 4.04.2014 a Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Ploieşti. Dispune anularea procesului-verbal nr.15625/19.11.2001, emis de O.C.A.O.T.A Buzău, este soluţia pe scurt a instanţei.

Deşi prin atragerea răspunderii pentru crearea unui prejudiciu SCDL şi Agenţiei Domeniilor Statului este recunoscută vinovăţia celor trei inculpaţi, fostul primar al municipiului Buzău, Constantin Boşcodeală scapă, astfel, de condamnarea la închisoare în dosarul Orizont în care a fost cercetat pentru abuz în serviciu după ce a fost trimis în judecată de DNA alături de Viorica Stana, fost şef al Oficiului de Cadastru, şi Nicolae Trandafir, fost director al Staţiunii de Cercetări Legumicole Buzău, pentru că ar fi făcut posibilă trecerea unei suprafeţe de 33 de hectare de teren arabil din domeniul public al statului în cel privat, ulterior pe acest teren construindu-se un cartier de locuinţe.

Pentru cei trimişi de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie în faţa judecătorilor problemele abia încep, dacă decizia instanţei rămâne definitivă. Pe de altă parte însă este greu de crezut că sumele stabilite ca prejudiciu vor fi recuperate vreodată, dat fiind că fostul primar al Buzăului Constantin Boşcodeală are sechestru pe averea cunoscută în dosarul Gloria, în care a fost condamnat definitiv, iar Fiscul deja a valorificat două terenuri valoroase de la Amaru, iar bunurile celorlalţi doi inculpaţi nu pot acoperi nici 5% din prejudiciu.

Cine riscă să plătească ,,oalele sparte“

Însă, soluţia de încetare a procesului penal pronunţată miercuri de un magistrat al Tribunalului Dâmboviţa în dosarul Orizont în care fostul primar al Buzăului, Constantin Boşcodeală, a fost judecat pentru abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave poate reprezenta un lung şir de procese în instanţă pentru actuala administraţie locală, care ar putea fi pusă în situaţia de a plăti celor îndreptăţiţi sumele încasate pe terenurile pe care a fost ridicat celebrul cartier de locuinţe, plus valoarea actualizată a suprafeţelor respective.

Un raport al Camerei de Conturi Buzău întocmit în urma auditului financiar asupra contului de execuţie a bugetului pe anul 2014 la unitatea Administrativ Teritorială Municipală UATM Buzău a readus în atenţie situaţia dubioasă a terenurilor din Cartierul Orizont puse la dispoziţie în 2005 SC Concas SA Buzău pentru construirea de locuinţe care, ulterior, au fost vândute, bucată cu bucată, însă, spun auditorii financiari, la un preţ inferior valorii de piaţă, şi altul decât cel stabilit în raportul de evaluare, fapt care a condus la neîncasarea unor venituri la bugetul local în sumă estimată de 12.298.750 lei.

Ce s-a întâmplat de fapt?

UATM Buzău a vândut, în perioada 2007 – 30.06.2015, suprafaţa de 52.421 mp  terenuri din proprietatea privată a municipiului. Cum s-a ajuns la această situaţie? ,,În baza Contractului de asociere în participaţiune nr. 16064/05.10.2005 şi a actului adiţional, încheiate între Municipiul Buzău şi SC Concas S.A. Buzău, UATM Buzău a pus la dispoziţie suprafaţa de 23,90 hectare  teren în vederea construirii de către societate a unui cartier de locuinte, precum şi a reţelelor publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, gaze naturale, telefonie etc. Perioada de valabilitate asocierii este de 13 ani, respectiv 28.04.2005-04.10.2018. La punctul 4.10 din contract se precizează că începând cu data predării – primirii – recepţiei de către beneficiari a locuinţelor edificate de către SC Concas SA Buzău, Municipiul se obligă să vândă la preţul prevăzut la punctul 3.2 terenurile aferente locuinţelor şi anexelor gospodăreşti dobândite în proprietate. Preţul terenurilor specificat la pct.3.2, este <cel conform expertizei efectuate la data încheierii prezentului contract (anexă la prezentul contract), respectiv de 16 euro/mp stabilit prin Raportul de evaluare nr. 46 întocmit de SC Smart Tech SRL Buzău la data de 02 septembrie 2005>”, se precizează în decizia Camerei de Conturi Buzău.

Prin HCL nr. 213/ 28.12.2006, contractul de asociere s-a completat în sensul  specificării persoanei care reprezintă municipalitatea în contractele de vânzare  a terenurilor, fiind mandatat primarul, şi s-a modificat data la care se puteau vinde terenurile, respectiv înainte de predarea – primirii locuinţelor, doar pe baza contractului de construire a locuinţelor încheiate cu SC Concas SA Buzău. Din conţinutul respectivului Raport de evaluare (nr. 46/02.09.2005) rezultă că „lucrarea a fost întocmită pentru a se estima valoarea de piaţă la data de 26.08.2005”, iar ,,preţul de 16 euro/mp a fost determinat având în vedere caracteristicile terenului la data de septembrie 2005, respectiv teren agricol categoria arabil – fără utilităţi adică fără reţele de alimentare cu energie electrică, apă, canalizare, telefonie, gaze naturale, etc”. Acelaşi raport de evaluare întocmit de Smart Tech stabileşte un preţ de 35 euro/mp pentru terenuri cu destinaţia curţi construcţii cu utilităţi publice din aceeaşi zonă (respectiv un teren lângă staţia Peco Nord şi altul situat lângă Magazinul XXL), deci de două ori  mai mare decât cel cu care s-a acceptat vânzarea terenurilor din Cartierul Orizont de 16 euro/mp.

Însă în data de 28 martie 2006, prin Decizia MAPDR, terenul a fost scos din circuitul agricol şi încadrat în categoria „teren curţi construcţii zona C“, iar începând cu anul 2010 a fost încadrat în zona A a municipiului (HCL nr. 246/2009) realizându-se şi utilităţile publice pe acest amplasament. În perioada 2007-30.06.2015 au fost înstrăinate, prin vânzare către beneficiarii locuiţelor, terenuri în suprafaţă de 52,421 mp la preţul dc 16 euro/mp (preţ evaluat în anul 2005, pentru teren apicol, fără utilităţi), preţ care, spun auditorii Camerei de Conturi Buzău, nu mai corespundea caracteristicilor terenului la momentul vânzării, în condiţiile în care nivelul preţurilor practicate pe piaţă, pentru terenuri cu utilităţi încadrate în zona A a municipiului Buzău, a fost chiar şi de 9 ori mai mari. Spre exemplu, în 2007, când s-au vândut terenuri din Cartierul Orizont în suprafaţă de 20.883 mp (40% din total) la un preţ de 16 euro/mp, chiar în aceeaşi zonă, respectiv Pod Mărăcineni, nr.0, UATM Buzău a vândut, în acelaşi an către OMV România Mineraloil SRL Buzău terenul în suprafaţă de 2.633 mp la un preţ de 70 euro/mp, prin HCL nr. 298/29.11.2007.

,,Vânzarea terenurilor s-a efectuat fără o evaluare a acestora la momentul înstrăinării în vederea stabilirii preţului real în funcţie de categoria terenului, încadrarea în zonă şi ­va­loarea de piaţă. Echipa de audit a estimat valoarea reală a veniturilor pe care primăria trebuia să le încaseze din vânzarea terenurilor la preţul real de piaţă la momentul vânzării, estimarea realizându-se pe baza preţurilor din Ghidurile privind valorile orientative ale proprietăţilor imobiliare situate pe raza judeţului Buzău pentru uzul notarilor publici şi altor instituţii prevăzute de lege pentru categoria de folosinţă alte terenuri valabile pentru perioada 2007-2015. Urmare estimării, a rezultat că valoarea pe care UATM Buzău trebuia să o încaseze era de 15.741.598 lei faţă de 3.409.906 lei, pe care UATM Buzău a încasat-o. Rezultă că UATM Buzău a încasat cu 12.298.750 lei mai puţin decât suma pe care trebuia să o încaseze în mod real pe baza preţurilor practicate pe piaţă la momentele vânzărilor”, se precizează în decizia Camerei de Conturi emisă în urma controlului.

Potrivit aceluiaşi document, persoanele cu atribuţii în domeniul în care s-au constatat abateri sunt primarul Constantin Boşcodeală, care a încheiat contractul de asociere în participaţiune cu SC Concas SA Buzău şi în calitate de ordonator de credite, Ion Gegea, director executiv al Direcţiei Economice a Primăriei Buzău, care nu au exercitat controlul financiar preventiv asupra operaţiunilor de vânzare a terenurilor, Titus Samoilă, şef serviciu evidenţă administrare patrimoniu, licitaţii, şi Liviu Badiu, consilier în cadrul aceluiaşi serviciu, care a stabilit preţul de vânzare a terenurilor la 16 euro/mp prin fişele de cumpărare teren şi cererile depuse de cumpărători fără a solicita efectuarea unei evaluări conform caracteristicilor terenurilor la momentul înstrăinării.

În răspunsurile date la notele de relaţii solicitate de echipa de audit, aceştia s-au apărat menţionând că vânzarea s-a efectuat la preţul aprobat în 2006 de Consiliul Local, res­pectiv de 16 euro/mp. Echipa de audit precizează că explicaţiile nu se justifică şi a recomandat instituţiei să stabilească valoarea reală a terenurilor şi să recupereze de la cumpărători diferenţele rezultate.

5 COMENTARII

  1. 7 ANI I-AU TREBUIT JUSTIȚIEI „INDEPENDENTE” DE ADEVĂR ȘI DREPTATE CA SĂ NE SPUNĂ CĂ DE VINĂ ȘI BUNI DE PLATĂ SUNT BUZOIENII CARE AU VOTAT ȘI RĂS VOTAT UN COCALAR DESTRĂBĂLAT ȘI SUPER ÎMBUIBAT.

  2. Cred că procesul va mai dura 5 ani. Se cam împute treaba. Miroase a amestec politic în justiție. Faceți o legătură, în cazul de față, cu decizia de la TÂRGOVIȘTE? Prietenii știu de ce …

  3. Deja a reintrat in scena, s-a distrat de 08Martie la AquaMax cu burducea si o parte dintre angajatele fidele din primarie. Este de urmarit cum il va ataca pe Ciolacu!

  4. Si-a FAcut Omu Cartier Ca in europa . si-a pus tot neamu in fiecare casa de acolo frati veri verisoare nepoti unchi e.t.c
    Dar l-am prins la Bucuresti cand face sex cu prostituate

Comments are closed.