Consilierii locali au fost solicitați luni, la ședința ordinară a deliberativului municipal, să tranșeze, printr-un aviz de oportunitate, disputa dintre Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, pe de o parte, și Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare pentru Legumicultură, de cealaltă, pe tema constuirii unui ansamblu rezidențial de locuințe, pe un teren care aparține Bisericii, situat în apropierea a ceea ce a mai rămas din pământul ,,Experimentalei”.

Terenul în cauză este situat în zona din spatele hipermarketului Kaufland și a Bisericii Sfântul Ștefan, de-a lungul străzii Frăsinet, se află în proprietatea Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei, care are documente istorice prin care i se atestă dreptul de proprietate; până nu demult, s-a aflat în folosința SCDL Buzău. Conform reprezentanților ­Bi­sericii, terenul în cauză, în suprafață de 2,5 hectare, a făcut cu ochiul mai multor investitori care au înaintat Arhiepiscopiei mai multe propuneri, dintre care cea mai serioasă a părut a fi cea a unei societăți comerciale ieșene, care a propus construirea unui complex de locuințe.

Chiar în raportul întocmit de servicul de specialitate al Primăriei la proiectul de hotărâre prin care executivul a cerut deliberativului un aviz de oportunitate pentru proiectul imobiliar în cauză se specifică faptul că Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare pentru Legumicultură se opune unei asemenea inițiative, învocând faptul că astfel s-ar afecta experimentele pentru obținerea a nu mai puțin de opt soiuri noi de legume: ,,Arhiepiscopia Buzău­lui și Vrancei soli­cită emiterea unui Aviz de oportunitate în conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul în vederea elaborării și aprobării P.U.Z. <Construire ansamblu de clădiri cu funcțiuni mixte> aferent imobilului din Tarlaua 32, parcelele 430, 432-436, adiacent străzii Frăsinet, municipiul Buzău, județul Buzău. Având în vedere Ordinul nr. 2701/ 3012.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, precum și H.C.L. nr. 66/2011 privind aprobarea Regulamentului local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în data de 31.10.2017 s-a finalizat Raportul de implicare a ­pu­blicului in etapa pregătitoare (informarea publicului cu privire la intenția de elaborare P.U.Z. a obiectivelor acesteia). În urma raportului a rezultat că Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău, în calitate de vecin unic, a sesizat faptul că, prin demararea investiției se aduce prejudiciu activității de cercetare, prin împiedicarea a 8 proiecte aflate în derulare ce ar permite lansarea pe piața românească a noi soiuri hibride de legume și plante aromatice  nemodificate genetic. Se amintește că prezența unui șantier de o asemenea amploare și durată, precum și a unor construcții de dimensiuni mari în imediata vecinătate a activității de cercetare ar afecta securitatea experiențelor aflate în derulare. Aceste amendamente au fost aduse la cunoștință inițiatorului P.U.Z., respectiv Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, care și-a menținut punctul de vedere cu privire la construirea acestui cartier de locuințe cu  funcțiuni mixte. Având în vedere importanța problematicii ridicate de ambele părți implicate se impune ca Consiliul Local (…) să aibă un punct de vedere exprimat printr-o hotărâre de consi­liu local, în sensul de a se pronunța cu privire la investiția solicitată de Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei”.

Propunerea executivului Primăriei de a se acorda avizul de oportunitate proiectului propus de Arhiepiscopie nu a fost pri­vită cu ochi buni de către aleșii locali ai opoziției, care i-au reproșat primarului Toma că unul dintre punctele programului său electoral a fost susținerea Stațiunii de Cercetare și Dezvoltare pentru Legumicultură. „Nu am reușit să creăm o cale de mijloc între cele două părți. Dacă ne-ar fi cedat nouă Experimentala acel teren, de lângă cel al Arhiepiscopiei, să le dăm în schimb două hectare și ceva lângă pepiniera orașului, ar fi fost bine. Dar nu au dorit acest lucru”, a subliniat primarul Toma.

În final, Consiliul Local a acordat avizul favorabil solicitat de Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, cu votul ,,pentru” al aleșilor social-democrați, cu abținerea liberalilor și a consilierului PSRo Viorel Ion și votul ,,împotrivă” al consilierilor PMP și al consilierului PSRo Silviu Roșioru.