Ordonanța de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr .227/2018 privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol a fost aprobată recent, iar Comisia Europeană a emis o decizie de autorizare a schemei de ajutoare instituită de respectivul act normativ.

Astfel, ordonanța de urgență reglementează:

  • definirea clară a beneficiarilor care trebuie să respecte criteriile microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici și mijlocii, potrivit legislației în domeniu;
  • stabilirea clară a tipurilor de investiții și costuri eligibile;
  • stabilirea ca și cheltuială neeligibilă a taxei pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor;
  • prezenta schemă de ajutoare nu se aplică solicitanților care au efectuat dezmembrări/divizări ale exploatației începând cu 1 ianuarie 2017;
  • direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București aprobă suma necesară realizării investiției și încheie contractele de finanțare;
  • pentru realizarea investițiilor finanțate prin Programul de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție se poate acorda un avans, în procent de maxim 30% din totalul finanțării eligibile;
  • acțiunile și categoriile de cheltuieli pentru care se pot efectua plăți în avans, criteriile, precum și limitele care se vor folosi în acest scop se vor stabili prin hotărâre a Guvernului;
  • pentru acordarea avansului se completează documentele cu scrisoare de garanție bancară sau scrisoare de garanție eliberată de instituții financiare nebancare;
  • Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale realizează și pune la dispoziția direcțiilor pentru agricultură județene,respectiv a municipiului București, aplicația informatică integrată pentru proiectele referitoare la programele de investiții în sectorul agricol aprobate prin Legea nr. 195/2018, respectiv Legea nr. 227/2018.

Aceleași reglementări sunt statuate și prin Ordonanța de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție.

DISTRIBUIȚI
loading...