O carte de 285 de pagini, apărută recent la „Editgraph” Buzău, semnată de Constantin Toader – pseudonim Costy.To-, un mai mult decât onorabil profesor de fizică, un cititor cu gusturi rafinate şi un autor vizibil încă de la acest debut editorial surprinzător de bine poziţionat estetic: „Din idei de la lume adunate, create şi re-create,/prelucrate, artistic înnobilate şi-napoi Lumii-redate”.

Pe coperta I tronează Sfântul fizicienilor, Einstein, cu rădăcina unor „săgeţi” în frunte simbolizând: relati­vitate, puritate, verde crud, puţină gelozie, viaţă dulce-amară, iubire (în paranteză, celebra formulă a Relati­vităţii) şi Senectute-împlinire. Într-o succintă „Introdu­cere”, autorul îşi explică cu pendanterie demersul editorial: ,,În aproximativ 45 de ani de activitate instructiv-educativă, în calitate de <formator> am < cules> idei, am adunat un noian de varii expresii, am scrutat figuri şi caractere, am studiat caractere, am studiat diverse personalităţi, am analizat moravuri, comportamente normale şi deviante, atitudini, situaţii, evenimente etc. Toate acestea, selectate, ordonate şi prelucrate, au constituit sursa de inspiraţie care m-a condus la <crearea> şi uneori <re-crearea> a circa 70%  din <elementele de creaţie> expuse în lucrare (maxime, microeseuri, cugetări, reflecţii (filozofice, existenţiale etc), aforisme, bancuri, epigrame, fabule, ghicitori, şuşanele etc). Restul de aproximativ 30% din elementele de creaţie este constituit din ceea ce am <cules>  pur şi simplu, am prelucrat, am adus la o formă literară”.

Din partea I a cărţii mi-a fost aproape imposibil să selectez ceva, densitatea textelor fiind mai ceva decât cea a plumbului. M-am oprit la un adevăr de necontestat: ,,În ştiinţă nu există vreo altă autoritate în afară de cea a dovezilor”. Scurte şi precise formulări literare se referă la: epigenetică, substanţă-energie-informaţie, ,,internetul biologic, spirit-materie, ştiinţa post-materialistă, clonarea, partenogeneza, androgeneza, conştiinţa, ­na­notehnologia etc. Reflecţiile şi cugetările autorului, numai prin acestă primă parte, ar fi putut constitui o carte la fel de incintantă ca tot volumul.

Din partea a doua – epigrame, fabule, ghicitori, şuşanele şi snoave – am ales, tot aşa, cu ezitare, datorită abundenţei de texte care încântă instant cititorul, ,,Cele 7 minuni din RSR”: a) Toată lumea avea de lucru. b) Deşi toată lumea avea de lucru, nimeni nu muncea. c) Deşi nimeni nu muncea planul se făcea 100%. d) Deşi planul se făcea 100% nu puteai cumpăra nimic. e) Deşi nu găseai nimic de cumpărat, toată lumea avea de toate. f) Deşi toată lumea avea de toate toţi furau. g) Deşi toţi furau, niciodată nu lipsea nimic”. Această a doua parte a cărţii conţine multe bancuri despre sex. De la sexul barbar până la sexul de fineţe franţuzească. Nu pot reproduce nimic aici, autorul nu recomandă cartea ­tine­rilor cu vârsta sub 18 ani.

Iată şi un banc la care nu ai cum să nu zâmbeşti: „De ce transpiră ţiganul în somn?/ Visează că munceşte”. şi o epigramă: ”Ascultaţi, luaţi aminte./ E ceva de mii de ani./ Prostul plânge după bani,/ Iar deşteptul după minte”. Încă una: ,,Azi ţăranul de la noi./ Nu mai are car cu boi./ Dar în frunte cu primarul,/ Satul are <boi> cu carul!”. Partea a III-a „D’ale zilelor noastre. (”Averse”, diverse, cu şi fără controverse)”, citez: ,,Dacă destinul (viitorul, soarta) nu determină caracterul, atunci caracterul <făureşte> destinul în procent de 100%”. Pe ultima copertă sunt reproduse pozele lui C. Tănase („Şi…cu asta ce-am făcut?”). G.V. Birlic (,,Io, am naturelul simţitoriu, bibicule…”) şi I.L.Caragiale („Mon cher, nu pot precum ca să mai tolerez aşa ceva!”). Cartea lui C. Toader este unică în lite­ratura buzoiană şi nu numai. În viziunea autorului aceasta „… se adresează oamenilor cu o cultură general medie, celor instruiţi şi educaţi, inteligenţi, toleranţi, concilianţi, spirituali, cu simţul umorului etc.” Prin acest debut convingător, Buzăul are încă un scriitor de valoare, unul matur şi cu o copleşitoare experienţă de viaţă. Bun venit!

DISTRIBUIȚI
loading...