După doar o zi de la negocierile de la Guvern, primarii din Asociația Municipiilor, din care face parte și Buzăul, i-au transmis o scrisoare premierului Viorica Dăncilă în care o informează că resping „categoric” propunerile Ministerului de Finanțe privind preluarea integrală a unor categorii de cheltuieli descentralizate.

Primarul Aradului, Gheorghe Falcă, a acuzat că Executivul i-a umilit pe edili și că „Guvernul bagă mâna în buzunarul cetățenilor, pentru a face plățile la nivel central”. Falcă a spus că primarii se vor adresa parlamenta­rilor, care sunt și ei reprezentanții cetățenilor: ,,Le vom arăta realitatea din județele din care provin, dacă ei au curaj să voteze acest buget”, a mai spus Falcă într-o intervenție la Digi24.

Scrisoarea transmisă premierului Dăncilă: 

Asociația Municipiilor din România respinge categoric propunerile Ministerului Finanțelor Publice privind preluarea integrală a unor categorii de cheltuieli descentralizate și soli­cită asumarea de către Guvern a „susținerii integrale de la bugetul de stat a sistemului de protecție a copilului și a persoanelor cu dizabilități”, așa cum s-a angajat în „Programul de guvernare 2018-2020”.

Urmare discuțiilor purtate, vă comunicăm:

  • Asociația Municipiilor din România respinge ­ca­tegoric propunerile Mini­s­terului Finanțelor Pu­blice privind preluarea integrală a unor categorii de cheltuieli descentralizate, ­afe­rente sistemului de protecție a copilului, centrelor pentru persoane cu handicap, indemnizații pentru persoane cu handicap și însoțitori ai acestora, precum și „salarizarea personalului neclerical”, cheltuieli evaluate de minister la 6,4 miliarde de lei.
  • Asociația Municipiilor din România solicită asumarea de către Guvern a „susținerii integrale de la bugetul de stat a sistemului de protecție a copilului și a persoanelor cu dizabilități”, așa cum s-a angajat în „Programul de guvernare 2018-2020”, Capitolul „Administrație publică. Politici regionale”, Măsura 2 „Finanțarea autorităților locale”, pagina 109.
  • Solicităm urgent transmiterea spre consultare a proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2019, în conformitate cu prevederile HG nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative.
  • Vă reamintim ce anume a generat discuțiile actuale între unitățile administrativ-teritoriale și Ministerul Finanțelor ­Pu­blice:

– Urmare reducerii impozitului pe venit de la 16% la 10%, în anul 2018 bugetele locale au fost diminuate cu sume reprezentând 30-40% din bugetele anului 2017.

– În aceste condiții, Asociația Municipiilor din România a solicitat ca în anul 2019, Guvernul României să își respecte promisiunea făcută la sfârșitul anului 2017, dar și la aprobarea Legii bugetului de stat pe anul 2018, de a asigura finanțarea administrației publice locale cel puțin la nivelul sumelor primite de la bugetul de stat în anul 2017, în sume nete.

– Din evaluările noastre, confirmate cu cifrele oficiale, pentru ca în anul 2019 comunitățile locale să fie finanțate la nivelul anului 2017, comunele, orașele și municipiile ar trebui să beneficieze de compensarea pierderilor pe care le înre­gistrează, până la nivelul minim de 67% din impozitul pe venit.

– Răspunsul Ministerului Finanțelor Publice, astfel cum îl regăsim în adresa nr. 462218/30.01.2019, reprezintă o ducere în ­de­rizoriu atât a nevoilor și intereselor comunităților locale, cât și o gravă încălcare a principiului asigurării resurselor corespunzătoare competențelor transferate, cât și a principiul asigurării unui proces de descentralizare stabil, predictibil, bazat pe criterii și reguli obiective, care să nu constrângă activitatea autorităților administrației publice locale sau să limiteze autonomia locală financiară, principii reglementate și în Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006.

– Astfel, primele simu­lări arată că la nivelul majorității primăriilor s-ar înregistra pierderi semnificative ca urmare a creșterii cotei din impozitul pe venit alocate, în paralel cu preluarea integrală a cheltuielilor generate de susținerea sistemului de protecție a copilului și a sistemului de protecție a persoanelor cu dizabilități.