Aproape 17.000 de cărți funciare au fost eliberate, gratuit pentru proprietarii de imobile din județul Buzău, prin Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 (PNCCF), în anul 2018. Lucrările de cadastru general au fost finanțate din veniturile proprii ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), prin Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Buzău

Anul trecut au fost fina­lizate lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor la nivel de unitate administrativ-teritorială (UAT) în comuna Cilibia, fiind eliberate 5.488 de cărți funciare. De asemenea, în cadrul lucrărilor de cadastru general pe sectoare cadastrale, anul trecut au fost înregistrate 11.287 de imobile, reprezentând o suprafață de 8.644,17 de hectare din județ.

Tot în 2018, OCPI Buzău a semnat contracte de finanțare cu 80 de UAT, iar 55 dintre acestea au încheiat contracte de prestări servicii de cadastru general.

Totodată, anul trecut, au fost scoase la licitație lucrări pentru primele șase UAT din județ care vor fi cadastrate integral din fonduri externe nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR), care prevede înregistrarea sistematică a imobilelor din 660 de comune din toate județele țării. C.A. Rosetti, Merei, Ziduri, Vadu Pașii, Poșta Câlnău și Cochirleanca se numără printre cele 194 de UAT pentru care ANCPI a inițiat procedura de licitație.

În prezent, din totalul de 87 de unități administrativ-teritoriale (UAT) din județul Buzău, una este cadastrată în proporție de sută la sută (Cilibia), iar în alte 63 se desfășoară lucrări de înre­gistrare sistematică a imobilelor în cadrul PNCCF, atât la nivel de UAT, cât și pe sectoare cadastrale.

Obiectivul principal al PNCCF este înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor (terenuri, clădiri și apartamente) din România în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară. PNCCF este finanțat din veniturile proprii ale ANCPI – peste patru miliarde de lei-, dar și din fonduri externe obținute prin Programul Operațional Regional, în cuantum de ­apro­ximativ 312 de milioane de euro. De asemenea, în cadrul acestui proiect, altă sursă de finanțare poate fi bugetul local.

DISTRIBUIȚI
loading...