• Reprezentanţii Muzeului Judeţean caută urmele unor civilizaţii de acum 6 milenii

În timp ce majoritatea instituţiilor de cultură se pregătesc de vacanţă, pentru Muzeul Judeţean este perioada şantierelor arheologice. Reprezentanţii muzeului anun­ţă iniţierea cercetărilor la Li­pia, jud. Buzău. De la poalele Dea­lurilor Istriţei se deschide spre sud întinderea Câmpiei Române. În acest peisaj se ridică pe alocuri mici movile de pământ, marcând locuirile străvechi. O astfel de movilă de pământ, înaltă de cica 3 m, se găseşte în apropierea satului Lipia, între acest sat şi şoseaua naţională, într-un câmp din care izvorăşte râul Călmăţui.

„Dinamica locuirilor eneolitice şi interacţiunea acestora cu mediul natural local”

„Structura de pământ, cunoscută sub numele <Movila Drumul Oilor>, este martorul de acum 6 milenii a locuirilor succesive a unor comunităţi eneolitice pe care le desemnăm astăzi sub numele de civilizaţia Gumelniţa. 

Muzeul Judeţean Buzău şi-a propus, începând din 2017, desfăşurarea unui proiect de cercetare privind locuirea preistorică pe valea Căl­măţuiului. Săpăturile arheologice de la Lipia se înscriu în limitele acestui proiect, situl constituind – după <Movila Cremenea> de la Gherăseni, investigată în cursul anului trecut – un al doilea obiectiv prin intermediul căruia echipa de cercetare încearcă să des­luşească dinamica locuirilor eneolitice şi interacţiunea acestora cu mediul natural local”, se arată în comunicatul Muzeului Judeţean Buzău.

Semnalată de mai multe decenii, aşezarea de la Lipia a fost cercetată până în prezent doar prin investigaţii de suprafaţă, în urma cărora au fost recuperate numeroase fragmente ceramice, piese din piatră, silex, statuete antropomorfe realizate din lut.

Anul acesta au debutat cercetările arheologice intruzive, care au ca prim scop identificarea unor repere cronologice pentru locuirea preistorică. Săpăturile care se vor desfăşura aici pe parcursul lunii iulie vor permite dezvelirea unor structuri de locuire eneolitice şi vor contribui, cu mare probabilitate, la clarificarea unor aspecte privind viaţa de zi ci zi în preistorie.

DISTRIBUIȚI
loading...