Părinții sau tutorii legali ai copiilor care împlinesc vârsta de șase ani până la vârsta de 31 august 2019, inclusiv, au obligația să își înscrie copiii la învățământul primar, adică în clasa pregătitoare.

Nela Wamsiedel, inspector general adjunct al Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Buzău, vorbește despre pașii pe care părinții trebuie să îi parcurgă pentru a-și înscrie copiii la clasa pregătitoare.

La ce școală îți poți înscrie copilul

„Începând cu data de 25 februarie am intrat în perioada de pregătire pentru înscrierea în învăță­mântul primar, activitate care constă în afișarea circumscripției școlare pe site-ul Inspectoratului Școlar. Copiii se vor înscrie la școlile din zona de circumscripție din care fac parte și doar dacă rămân locuri libere se pot înscrie copii din altă circumscripție”, a declarat Nela Wamsiedel.

Pentru școala de circumscripție copilul este automat înscris. Pentru o unitate de învățământ alta decât școala de circumscripție, copilul este înscris în limita locurilor libere și, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale și, ulterior, a criteriilor specifice de departajare.

„S-a stabilit planul de școlarizare propus, mă refer la numărul de clase pe fiecare unitate de învăță­mânt, precum și afișarea programului de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor. De asemenea, are loc o altă activitate care ține de pregătire: afișarea la sediile instituțiilor de învățământ a criteriilor specifice de departajare, elaborate de fiecare unitate în parte”, a mai declarat inspectorul general adjunct al IȘJ.

Care sunt actele necesare pentru înscriere

• Cerere-tip de înscriere (disponibilă începând din 4 martie)

• Copie și original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorea­scă definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului

• Copie și original al certificatului de naștere al copilului

• Copie a documentului care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul).

• Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale și/sau specifice (acolo unde este cazul).

Cine are nevoie de evaluare psihosomatică și unde se realizează

Această evaluare se realizează doar la solicitarea scrisă a părinților sau tutorilor.

„În perioada 26 februarie-20 martie se realizează evaluarea nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor care împlinesc vârsta de șase ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2019. În cazul în care părintele vrea ca cel mic să urmeze clasa pregătitoare, dar copilul face șase ani abia după 31 august 2018, atunci acesta trebuie să îl înscrie pe copil la evaluarea psihosomatică. Părinții cu copii care împlinesc șase ani până la data de 31 august 2018, inclusiv, sunt obligați să îi înscrie pe cei mici în învățământul primar, în clasa pregătitoare. În consecință, aceștia nu susțin evaluarea psihosomatică. Pentru această evaluare, la nivelul județului Buzău avem organizate șase centre de evaluare: unul în municipiul Buzău (la sediul CJRAE), unul la Rm. Sărat, Pătârlagele, Nehoiu, Berca și altul la Pogoanele. Aceste centre vor fi des­chise de luni și până vineri, în intervalul orar 8,00-17,00”, a mai declarat Nela Wamsiedel.

Înscrieri online sau la sediul școlii și Ziua Porților Deschise

Potrivit aceleiași surse, în perioada 26 februarie-9 martie are loc în fiecare unitate de învățământ organizarea Zilei Porților ­Des­chise, când părinții și copiii pot vizita spațiile claselor pregătitoare. Înscrierea propriu-zisă se realizează în perioada 4 martie-22 martie. Părinții și tutorii au la dispoziție două variante de înscriere: online sau direct la sediul unităților de învățământ.

Pentru relații suplimentare puteți accesa site-ul IȘJ Buzău.

DISTRIBUIȚI
loading...