Aflat în al treilea an de implementare, Programul de sprijin pentru tomatele cultivate în sere sau solarii, derulat prin Direcția pentru Agricultură Buzău, este de mare ajutor producătorilor de legume buzoieni. 30 de producători agricoli buzoieni au beneficiat deja de programul de sprijin pentru tomatele cultivate în sere sau solarii, program care a suferit unele modificări din cauza condițiilor meteo nefavorabile.

Astfel, s-a luat decizia prelungirii  perioadei de valorificare a tomatelor cultivate în spații protejate până la data de 15 iunie 2019. În județul Buzău au beneficiat până în prezent ajutorul de minimis un număr de 30 de producători agricoli din cei 665 înscriși în program. ­Va­loarea totală a sumelor virate în conturile beneficiarilor este de 90.000 euro (41.974,20 lei).

Un alt program derulat de Direcția Generală pentru Agricultură Buzău este cel pentru susținere a producției de usturoi, în care s-au înscris un număr de 48 de solicitanți, însumând o suprafață totală de 93,89 ha. Această cifră situează Județul Buzău pe primul loc în țară, valoarea sprijinului financiar fiind de 13.950 lei/ha, și reprezintă contravaloarea în lei a 3.000 euro/ha.

La aceste programe, recent s-a adăugat și un al treilea. Este vorba despre Programul pentru stimularea angajării tinerilor în agricultură, acvacultură și industria alimentară, care se derulează pe perioada 2018-2020 și vine în sprijinul angajatorilor prin realizarea unui instrument de susținere financiară care să ofere acestora posibilitatea de a angaja forță de muncă tânără în sectoarele menționate. ­Va­loarea Programului corespunzătoare anului 2019 este de 30 milioane lei.

,,Angajatorul care face dovada angajării a doi tineri cu vârsta de până la 40 de ani inclusiv beneficiază de următorul sprijin financiar lunar, pentru fiecare persoană astfel angajată:  1.000 lei pentru persoanele cu studii superioare de specia­litate în domeniul agricol, acvacultură și/sau industrie alimentară; 750 lei pentru persoanele cu studii medii de specialitate, precum și cursuri de formare profesională de scurtă durată în domeniul agricol, al acvaculturii și/sau industriei alimentare; 500 lei pentru persoanele fără studii. Angajatorii au obligația de a încheia cu tinerii beneficiari ai Programului contracte individuale de muncă cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată sau determinată, dar nu mai puțin de 12 luni. Tânărul angajat beneficiază de scutiri de la plata impozitului pe venit aferent salariului brut stabilit potrivit contractului individual de muncă încheiat în cadrul Programului. Pentru cei interesați, înscrierea în Program se face până la data de 31 decembrie 2020 “, informează conducerea Direcției Agricole Buzău.

 

DISTRIBUIȚI
loading...