Toate administraţiile locale îşi bazează, într-o proporţie însemnată, bugetele pe veniturile din impozitul pe venit (în principal cel salarial), iar în funcţie de repartizările de la bugetul de stat, primarii ştiu cât să întindă plapuma.

Cum cheltuielile sunt tot mai mari o dată cu majorările salariale, pentru unii banii sunt tot mai puţini, iar la final de an se ajunge la fundul sacului. Primăriile buzoiene nu fac excepţie, astfel că salvarea vine de la Consiliul Judeţean care le va aloca astăzi, într-o şedinţă de îndată, 3,57 milioane lei, bani care provin din majorarea fondului constituit la dispoziţia Consiliului Judeţean pentru achitarea arie­ratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţio­nare şi/sau de capital, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală din impozitul pe ve­nit, majorare acordată conform deciziei Administraţiei Jude­ţene a Finanţelor Publice Locale Buzău. Banii provin din cota defalcată de 17,25% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale.

La începutul anului, consilierii judeţeni buzoieni au aprobat repartizarea pe comune, oraşe şi municipii a sumei de 11.879.000 lei din fondul constituit la dispoziţia Consiliului Judeţean pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare/sau de capital, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructuri care necesită cofinanţare locală pe anul 2018 şi estimări pe anii 2019-2021 pentru sumele din impozitul pe venit şi taxa pe valoarea adăugată.

În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2018, în acest an, prin derogare de la prevederile art. 32 şi 33 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, din impozitul pe venit s-a constituit un fond la dispoziţia Consiliul Judeţean în sumă de 11.879.000 lei, care se repartizează integral în anul 2018 comunelor, oraşelor şi municipiilor din judeţ, prin hotărâre CJ, pentru achitarea arie­ratelor provenite din neplata cheltuielilor funcţio­nare sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală. Şi la începutul anului, şi acum, repartizarea sumelor pe localităţi din fondul constituit la dispoziţia Consiliului Judeţean are la bază solicitările primăriilor.

Astfel, în contul arieratelor şi pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, cei mai mulţi bani au mers, la începutul anului, către municipiul Rm. Sărat, 1.500.000 lei din impozitul pe venit, fiind singurul municipiu din judeţ care primeşte bani, iar acum va primi încă 461.749,01, în timp ce către cele trei oraşe – Nehoiu, Pătârlagele şi Pogoanele – au fost direcţionate iniţial câte 200.000 lei, iar acum acestea primesc încă 60.000 lei.

În schimb, comunele, în majoritate au primit la începutul anului câte 110.000 lei. Bani mai mulţi au mers la începutul anului către Blăjani, Boldu, Bozioru, Largu, Odăile, Robeasca, Valea Salciei – câte 200.000 lei, Vîlcelele – 199.000 lei, Chiliile -135.000 lei, Căneşti – 125.000 lei. În total, 9.779.000 lei s-au dus în conturile comunelor pentru efectuarea de plăţi restante cu o vechime mai mare de 90 de zile, dar şi pentru cofinanţarea unor proiecte de dezvoltare locală.

Acum, tot comunele Blăjani, Boldu, Bozioru, Largu, Odăile, Robeasca şi Valea Salciei primesc mai mulţi bani – câte 60.000 lei, în timp ce pentru Vâlcelele se alocă 59.700 lei. 40.500 lei primeşte Chiliile, în timp ce Căneşti doar 37.500 lei. Celelalte comune vor primi câte 33.000 lei, bani cu care să-şi acopere datoriile mai vechi de 90 de zile.

Potrivit estimărilor pentru perioada 2019-2021, sumele cu aceeaşi destinaţie vor fi considerabil mai mici din impozitul pe venit, iar repartizările din TVA vor scădea în următorii ani.

În anul 2018, prin derogare de la prevederile art. 32 şi art. 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale se repartizează o cotă de: a) 11,25% la bugetul local al judeţului; b) 43% la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pe al căror teritoriu îşi desfăşoară activitatea plătitorii de impozit pe venit; c) 17,25% într-un cont distinct, deschis pe seama direcţiei generale regionale a finanţelor ­pu­blice/ administraţiei jude­ţene a finanţelor publice, la trezoreria municipiului reşedinţă de judeţ.

Din cota de 17,25%, se repartizează bugetului local al judeţului o cotă de 27%, în completarea veniturilor proprii, în vederea ­asi­gurării unui buget minim de funcţionare calculat prin înmulţirea numărului de locuitori ai judeţului cu suma de 250 lei.

Se constituie un fond la dispoziţia consiliului judeţean, calculat prin înmulţirea numărului de locuitori ai judeţului cu suma de 25 lei şi care se repartizează integral în anul 2018 comunelor, oraşelor şi municipiilor din judeţ, prin hotărâre a consiliului judeţean, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală. Hotărârea consiliului judeţean se comunică directorului direcţiei generale regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice, instituţiei prefectului şi unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ.

Diferenţa rămasă se utilizează pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, în completarea veniturilor proprii, în ve­derea asigurării unui buget minim de funcţionare la nivelul sumei de 750 lei/locuitor, dar nu mai puţin de 1.000.000 lei pentru comune, 3.000.000 lei pentru oraşe şi 5.000.000 lei pentru municipii.

Anul trecut, primăriile au cerut 67%, dar au primit doar 43%. Pentru a compensa gaura din puşculiţă, unele administraţii au crescut taxele şi impozitele locale.

DISTRIBUIȚI
loading...